Upphandling av CRM tjänster -CRM byrå Published by Tenders Electronic Daily

Upphandling av CRM tjänster -CRM byrå

Application deadline

19.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Sweden
E-Mail: minna@ecenea.se
Website: http://www.orebroll.se

assignment

CRM byrå som tillhandahåller CRM tjänster åt Region Örebro län, enligt angivet i upphandlingsdokument

Description of procurement /scope of services

CRM byrå som tillhandahåller CRM tjänster åt Region Örebro län, enligt angivet i upphandlingsdokument

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Software programming and consultancy services
  72200000-7
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
 • Advertising campaign services
  79341400-0
 • Marketing services
  79342000-3
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Software programming and consultancy services
  72200000-7
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
 • Advertising campaign services
  79341400-0
 • Marketing services
  79342000-3
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE124 Örebro län

Sverige-Örebro: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2022/S 184-519643

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Örebro Län
Nationellt registreringsnummer: 232100-0164
Postadress: Box 1613
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Minna Forsling
E-post: minna@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebroll.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgzrmyvmc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgzrmyvmc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av CRM tjänster -CRM byrå

Referensnummer: 22RS8382
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

CRM byrå som tillhandahåller CRM tjänster åt Region Örebro län, enligt angivet i upphandlingsdokument

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
79341400 Reklamkampanjer
79342000 Marknadsföring
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

CRM byrå som tillhandahåller CRM tjänster åt Region Örebro län, enligt angivet i upphandlingsdokument

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2022
Slut: 30/11/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Örebro
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/09/2022