Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Suomen alueella vuosina 2021—2025 Published by Tenders Electronic Daily

Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Suomen alueella vuosina 2021—2025

Application deadline

17.12.2025, 13:51 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Geological, geophysical and other scientific prospecting services
    71351000-3
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Geologian tutkimuskeskus
Vuorimiehentie 5
FI-02151 Espoo
Finland
Tel.: +358 295032550
E-Mail: tauno.rautio@gtk.fi
Website: http://www.gtk.fi

assignment

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja havaintoputkien asennuksia vuosina 2021—2025.Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palvelutarjoajat voivat osallistua järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan järjestää koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan.Vuosittainen kairausmäärä on ollut yhteensä arviolta noin 2 000—3 000 metriä.
Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja havaintoputkien asennuksia vuosina 2021—2025.Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään...
Show more

Description of procurement /scope of services

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla sisäisillä kilpailutuksilla. Vuosittainen kairausmäärä on yhteensä arviolta noin 2 000—3 000 metriä. Erillisiä työkohteita on vuosittain 5—10 kpl ja keskimääräinen kairausmäärä yhdellä (1) työmaalla vaihtelee 100—500 m välillä.Työ tehdään Gm200 tai vastaavalla koneella, jonka nostovoiman on oltava vähintään 140 kN, syöttövoiman 80 kN ja vääntövoiman on oltava vähintään 3 250 Nm 0—70 rpm ja 6 200 Nm 0—35 rpm alueella.Havaintoputken materiaali PEH. Asennettavan putken sisämitan oltava vähintään 50 mm. Siiviläputket asennetaan pohjavesipinnan alapuolelle läpäiseviin maalajikerroksiin. Mikäli siiviläputki asennetaan hienohiekka-silttikerroksiin, pitää varmistaa, ettei putki pääse tukkeutumaan myöhemmin. Pohjavesiputki varustetaan metallisella lukittavalla suojaputkella, jonka on oltava asennuksen jälkeen tukevasti kiinni maassa. Suojaputken ympärille laitetaan tiivis maakerros (esim. bentoniitti). Kairausten maalajihavainnot (maaperän kerrosjärjestys ja havaittujen rajapintojen syvyydet) sekä asennettujen havaintoputkien rakennetiedot merkitään ylös kairauspöytäkirjoihin maastossa. Urakoitsija toimittaa havaintoputkikortit ja maalajihavainnot sekä kairaustiedot tiedostona (INFRA-formaattina).Havaintoputkirei'issä tehdään kalliovarmistus vähintään kolmeen (3) metriin.GTK:n toiminta-ajatuksen keskeisin sisältö, geologisen tiedon tuottaminen maankamaran hallitun ja kestävän käytön edistämiseksi, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä kartoitus- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toiminta-tapojensa kehittämisessä.Yhtenä GTK:n ympäristöpäämääränä on se, että ostopalveluina hankittavien palvelujen toimittajat noudattavat GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja. GTK:n ympäristöpolitiikasta saa tietoa GTK:n kotisivuilta osoitteessa http://www.gtk.fi/gtk/ymparistopolitiikka Työmailla urakoitsijalla on oltava valmiudet mm. öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä. Mahdollisen öljy-/ympäristövahingon tms. sattuessa siitä ilmoitetaan välittömästi GTK:n edustajalle ja ryhdytään toimiin vahingon minimoimiseksi. Tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Koneessa tulee olla biohajoavat hydrauliöljyt.Kullakin työvuorolla tulee olla miehityksenä kaksi (2) henkilöä täysiaikaisesti.Urakoitsija suorittaa työt yleisesti hyväksytyn käytännön ja Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden työehtojen (liite 1) mukaisesti.Riskien havainnointi ja ennakointi on yksi merkittävimmistä keinoista estää tapaturmien sattuminen. Urakoitsija tekee jokaisen työmaan alussa arvioinnin riskeistä ja päivittää sen tarvittaessa. Tilaaja toimittaa tiedot mahdollisista suojelualueista tai muista erityishuomiota vaativista alueista. Työmailla on käytettävä turvakenkiä, kypärää, suojalaseja, kuulonsuojaimia sekä huomiovaatteita. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita henkilökohtaisissa suojaimissa, on puutteet välittömästi korjattava tai kyseinen henkilö on poistettava työmaalta. Työnjohtaja toimittaa tilaajalle turvallisuus-/poikkeamahavainnot viipymättä tilaajalle. Kone erotetaan maastosta omaksi työmaakseen huomionauhoin ja työmaa-alueesta ilmoitetaan selvin kieltokyltein. Yhteystiedoissa eristetyn alueen kulkuaukolla on oltava (puhelinnumero). Lisäksi tarvittavat suojavälineet osoitetaan merkillä.
Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla sisäisillä kilpailutuksilla. Vuosittainen kairausmäärä...
Show more

Others CPV Codes
  • Geological, geophysical and other scientific prospecting services
    71351000-3
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Espoo: Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut

2020/S 249-620982

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Geologian tutkimuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244680-7
Postiosoite: Vuorimiehentie 5
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-02151
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tauno Rautio
Sähköpostiosoite: tauno.rautio@gtk.fi
Puhelin: +358 295032550
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.gtk.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=318792&tpk=cc9f8618-dc7b-45e4-b34a-19f5430f0285
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=318792&tpk=cc9f8618-dc7b-45e4-b34a-19f5430f0285
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Suomen alueella vuosina 2021—2025

Viitenumero: GTK/778/02.03.01/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71351000 Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja havaintoputkien asennuksia vuosina 2021—2025.

Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palvelutarjoajat voivat osallistua järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan järjestää koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan.

Vuosittainen kairausmäärä on ollut yhteensä arviolta noin 2 000—3 000 metriä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71351000 Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia. GTK hankkii näitä palveluja tämän dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisilla sisäisillä kilpailutuksilla. Vuosittainen kairausmäärä on yhteensä arviolta noin 2 000—3 000 metriä. Erillisiä työkohteita on vuosittain 5—10 kpl ja keskimääräinen kairausmäärä yhdellä (1) työmaalla vaihtelee 100—500 m välillä.

Työ tehdään Gm200 tai vastaavalla koneella, jonka nostovoiman on oltava vähintään 140 kN, syöttövoiman 80 kN ja vääntövoiman on oltava vähintään 3 250 Nm 0—70 rpm ja 6 200 Nm 0—35 rpm alueella.

Havaintoputken materiaali PEH. Asennettavan putken sisämitan oltava vähintään 50 mm. Siiviläputket asennetaan pohjavesipinnan alapuolelle läpäiseviin maalajikerroksiin. Mikäli siiviläputki asennetaan hienohiekka-silttikerroksiin, pitää varmistaa, ettei putki pääse tukkeutumaan myöhemmin. Pohjavesiputki varustetaan metallisella lukittavalla suojaputkella, jonka on oltava asennuksen jälkeen tukevasti kiinni maassa. Suojaputken ympärille laitetaan tiivis maakerros (esim. bentoniitti). Kairausten maalajihavainnot (maaperän kerrosjärjestys ja havaittujen rajapintojen syvyydet) sekä asennettujen havaintoputkien rakennetiedot merkitään ylös kairauspöytäkirjoihin maastossa. Urakoitsija toimittaa havaintoputkikortit ja maalajihavainnot sekä kairaustiedot tiedostona (INFRA-formaattina).

Havaintoputkirei'issä tehdään kalliovarmistus vähintään kolmeen (3) metriin.

GTK:n toiminta-ajatuksen keskeisin sisältö, geologisen tiedon tuottaminen maankamaran hallitun ja kestävän käytön edistämiseksi, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä kartoitus- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toiminta-tapojensa kehittämisessä.

Yhtenä GTK:n ympäristöpäämääränä on se, että ostopalveluina hankittavien palvelujen toimittajat noudattavat GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja. GTK:n ympäristöpolitiikasta saa tietoa GTK:n kotisivuilta osoitteessa http://www.gtk.fi/gtk/ymparistopolitiikka Työmailla urakoitsijalla on oltava valmiudet mm. öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä. Mahdollisen öljy-/ympäristövahingon tms. sattuessa siitä ilmoitetaan välittömästi GTK:n edustajalle ja ryhdytään toimiin vahingon minimoimiseksi. Tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Koneessa tulee olla biohajoavat hydrauliöljyt.

Kullakin työvuorolla tulee olla miehityksenä kaksi (2) henkilöä täysiaikaisesti.

Urakoitsija suorittaa työt yleisesti hyväksytyn käytännön ja Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden työehtojen (liite 1) mukaisesti.

Riskien havainnointi ja ennakointi on yksi merkittävimmistä keinoista estää tapaturmien sattuminen. Urakoitsija tekee jokaisen työmaan alussa arvioinnin riskeistä ja päivittää sen tarvittaessa. Tilaaja toimittaa tiedot mahdollisista suojelualueista tai muista erityishuomiota vaativista alueista. Työmailla on käytettävä turvakenkiä, kypärää, suojalaseja, kuulonsuojaimia sekä huomiovaatteita. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita henkilökohtaisissa suojaimissa, on puutteet välittömästi korjattava tai kyseinen henkilö on poistettava työmaalta. Työnjohtaja toimittaa tilaajalle turvallisuus-/poikkeamahavainnot viipymättä tilaajalle. Kone erotetaan maastosta omaksi työmaakseen huomionauhoin ja työmaa-alueesta ilmoitetaan selvin kieltokyltein. Yhteystiedoissa eristetyn alueen kulkuaukolla on oltava (puhelinnumero). Lisäksi tarvittavat suojavälineet osoitetaan merkillä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/12/2025
Paikallinen aika: 13:51
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Arviolta 2026.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/45191/notice/60713

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/12/2020