Mammografiutrustning Region Halland RS211185 Published by Tenders Electronic Daily

Mammografiutrustning Region Halland RS211185

Application deadline

04.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Mammography devices
    33111650-2
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Region Halland
Box 517
301 80 HALMSTAD
Sweden
E-Mail: peter.gay@regionhalland.se
Website: http://www.regionhalland.se

assignment

Se förfrågningsunderlaget

Description of procurement /scope of services

Se förfrågningsunderlaget

Others CPV Codes
  • X-ray devices
    33111000-1
Project adress

Region (NUTS code): SE231 Hallands län

Sverige-Halmstad: Mammografiapparatur

2022/S 169-476164

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Halland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0115
Postadress: Box 517
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 301 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Gay
E-post: peter.gay@regionhalland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionhalland.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflkuhohov&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflkuhohov&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mammografiutrustning Region Halland RS211185

Referensnummer: RS211185
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33111650 Mammografiapparatur
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Se förfrågningsunderlaget

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33111000 Röntgenapparatur
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlaget

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 06/12/2022
Slut: 05/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/08/2022