Häviösähkön toimitus Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkkoon Published by Tenders Electronic Daily

Häviösähkön toimitus Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkkoon

Application deadline

14.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
    09000000-3
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy
Karhumäenkatu 2
55120 Imatra
Finland
Tel.: +358 505383012
E-Mail: tero.karjola@issoy.fi
Website: https://www.issoy.fi

assignment

Pyydämme tarjoustanne jakeluverkon häviösähkön sähkönmyyntisopimuksesta. Tarjouksessa tulee esittää marginaali sekä kiinteähintaiselle kiinnitetylle sähkön hinnalle että mahdollisesti spot-hinnan mukaan määräytyvälle hintajaksolle.

Description of procurement /scope of services

Pyydämme tarjoustanne jakeluverkon häviösähkön sähkönmyyntisopimuksesta. Tarjouksessa tulee esittää marginaali sekä kiinteähintaiselle kiinnitetylle sähkön hinnalle että mahdollisesti spot-hinnan mukaan määräytyvälle hintajaksolle.

Project adress

Region (NUTS code): FI1C5 Etelä-Karjala

Suomi-Imatra: Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet

2022/S 182-516327

Hankintailmoitus – erityisalat

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1864298-4
Postiosoite: Karhumäenkatu 2
Postitoimipaikka: Imatra
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Postinumero: 55120
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tero Karjola
Sähköpostiosoite: tero.karjola@issoy.fi
Puhelin: +358 505383012
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.issoy.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75348/notice/108545
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Sähkö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Häviösähkön toimitus Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkkoon

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09000000 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pyydämme tarjoustanne jakeluverkon häviösähkön sähkönmyyntisopimuksesta. Tarjouksessa tulee esittää marginaali sekä kiinteähintaiselle kiinnitetylle sähkön hinnalle että mahdollisesti spot-hinnan mukaan määräytyvälle hintajaksolle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne jakeluverkon häviösähkön sähkönmyyntisopimuksesta. Tarjouksessa tulee esittää marginaali sekä kiinteähintaiselle kiinnitetylle sähkön hinnalle että mahdollisesti spot-hinnan mukaan määräytyvälle hintajaksolle.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2023
päättymispäivä: 31/12/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Optio vuodelle 2024.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarvittavat tiedot löytyvät liitteistä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarvittavat tiedot löytyvät liitteistä.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarvittavat tiedot löytyvät liitteistä.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/10/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/10/2022
Paikallinen aika: 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75348/notice/108545

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/09/2022