Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs Published by Tenders Electronic Daily

Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs

Application deadline

05.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse disposal and treatment
    90510000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Luleå kommun
Luleå kommun Luleå kommun
971 85 Luleå
Sweden
Tel.: +46 920453000
E-Mail: lisa.aspgren@lulea.se
Website: http://www.lulea.se/

assignment

Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

Description of procurement /scope of services

Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

Others CPV Codes
  • Refuse disposal and treatment
    90510000-5
  • Refuse incineration services
    90513300-9
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE, SE3 NORRA SVERIGE, SE332 Norrbottens län
Sverige

Sverige-Luleå: Avfallshantering

2022/S 174-491796

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Lisa Aspgren
E-post: lisa.aspgren@lulea.se
Telefon: +46 920453000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=67399
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=67399
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs

Referensnummer: KLF 2022/1035
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90510000 Avfallshantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90510000 Avfallshantering
90513300 Avfallsförbränning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Mottagning och Förbränning av Brännbart Hushållsavfall- Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Parterna ges möjlighet att förlänga tecknat avtal med en (1) eller flera perioder om totalt högst 24 månader. Vid förlängning av avtalet gäller det med oförändrade villkor. Ambitionen är att förlängning sker skriftligen i god tid innan avtalet förfaller

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/10/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/09/2022