Tietoliikennepalvelut Published by Tenders Electronic Daily

Tietoliikennepalvelut

Application deadline

10.03.2026, 08:57 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Telecommunications services
  64200000-8
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Kuntien Tiera Oy
Tammasaarenkatu 1
FI-00180 Helsinki
Finland
E-Mail: hankinnat@tiera.fi
Website: http://www.tiera.fi

assignment

Dynaamisen hankintajärjetelmän (DPS) kohteena ovat tietoliikennepalvelut – liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille.

Description of procurement /scope of services

Dynaamisen hankintajärjetelmän kohteena ovat tietoliikennepalvelut – liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille.Kuntien Tiera Oy toteuttaa hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheen voimassaoloajalle. DPS:n piirissä Tiera voi hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kohteen mukaisia palveluita joko yksittäiseen tai jatkuvaan tarpeeseen.Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintään 20 %:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.Liittymiä ovat esimerkiksi— Kiinteät dataliittymät— Mobiilidataliittymät toimipisteisiin— Toimipisteitä yhdistävät tietoliikenneyhteydet— Internetyhteydet.Palveluita ovat esimerkiksi— Lähiverkkopalvelut (LAN/WLAN)— VPN-palvelut— Palomuuripalvelut— Tietoliikenteen tietoturvapalvelut.Asiantuntijapalveluita on esimerkiksi— Tietoliikenneympäristöjen suunnittelu ja toteutus— Langattoman verkon kuuluvuuskartoitukset— Asennus, ylläpito, ongelmatilanteiden ratkaisu.
Dynaamisen hankintajärjetelmän kohteena ovat tietoliikennepalvelut – liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille.Kuntien Tiera Oy toteuttaa hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä...
Show more

Others CPV Codes
 • Telephone and data transmission services
  64210000-1
 • Data services
  72300000-8
 • Data network management and support services
  72315000-6
 • Internet service providers ISP
  72411000-4
 • Computer-related professional services
  72590000-7
 • Computer network services
  72700000-7
 • Local area network services
  72710000-0
 • Telephone and data transmission services
  64210000-1
 • Data services
  72300000-8
 • Data network management and support services
  72315000-6
 • Internet service providers ISP
  72411000-4
 • Computer-related professional services
  72590000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Helsinki: Televiestintäpalvelut

2021/S 051-128486

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuntien Tiera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2362180-3
Postiosoite: Tammasaarenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00180
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@tiera.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tiera.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=336978&tpk=20d29207-8992-4473-8a75-0d0c6ded9879
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=336978&tpk=20d29207-8992-4473-8a75-0d0c6ded9879
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: ICT

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietoliikennepalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64200000 Televiestintäpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjetelmän (DPS) kohteena ovat tietoliikennepalvelut – liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72700000 Tietokoneverkkopalvelut
72300000 Datapalvelut
72315000 Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut
64210000 Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut
72411000 Internet-palveluntarjoajat ISP
72710000 Lähiverkkopalvelut
72590000 Tietotekniikan asiantuntijapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisen hankintajärjetelmän kohteena ovat tietoliikennepalvelut – liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille.

Kuntien Tiera Oy toteuttaa hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheen voimassaoloajalle. DPS:n piirissä Tiera voi hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kohteen mukaisia palveluita joko yksittäiseen tai jatkuvaan tarpeeseen.

Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintään 20 %:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.

Liittymiä ovat esimerkiksi

— Kiinteät dataliittymät

— Mobiilidataliittymät toimipisteisiin

— Toimipisteitä yhdistävät tietoliikenneyhteydet

— Internetyhteydet.

Palveluita ovat esimerkiksi

— Lähiverkkopalvelut (LAN/WLAN)

— VPN-palvelut

— Palomuuripalvelut

— Tietoliikenteen tietoturvapalvelut.

Asiantuntijapalveluita on esimerkiksi

— Tietoliikenneympäristöjen suunnittelu ja toteutus

— Langattoman verkon kuuluvuuskartoitukset

— Asennus, ylläpito, ongelmatilanteiden ratkaisu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/03/2026
Paikallinen aika: 08:57
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/03/2021