Dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT-Ab (PF4-H) s výpůjčkou analytického systému Published by Tenders Electronic Daily

Dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT-Ab (PF4-H) s výpůjčkou analytického systému

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/45299103/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory reagents
    33696500-0
Language

Czech

Contracting authority / owner

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2
Czechia
Tel.: +420 224963140
E-Mail: petr.baum@vfn.cz
Website: www.vfn.cz

assignment

• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT Ab (PF4 H) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2 - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek zboží plně automatický analytický systém (dále jen „předmět výpůjčky“) pro VFN specifikovaný v příloze těchto zadávacích podmínek č. 7 Minimální požadované technické parametry a zajistí jeho bezplatný servis a pravidelnou údržbu. • Množství předmětu plnění veřejné zakázky (VZ) v jednotlivých položkách uvedené v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany vybraného
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT Ab (PF4 H) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2 - Druh a předpokládaný...
Show more

Česko-Praha: Laboratorní činidla

2022/S 164-465153

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 161-458348)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Národní identifikační číslo: 00064165
Poštovní adresa: U Nemocnice 499/2
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baum
E-mail: petr.baum@vfn.cz
Tel.: +420 224963140
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vfn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT-Ab (PF4-H) s výpůjčkou analytického systému

Spisové číslo: VZ 85/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33696500 Laboratorní činidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT Ab (PF4 H) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2 - Druh a předpokládaný počet.

• Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek zboží plně automatický analytický systém (dále jen „předmět výpůjčky“) pro VFN specifikovaný v příloze těchto zadávacích podmínek č. 7 Minimální požadované technické parametry a zajistí jeho bezplatný servis a pravidelnou údržbu.

• Množství předmětu plnění veřejné zakázky (VZ) v jednotlivých položkách uvedené v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany vybraného

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 161-458348

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: VI.3)
Místo v textu, které má být změněno: VI.3) Další informace
Namísto:
Má být:

• Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému TENDER BOX. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.

VII.2)Další dodatečné informace: