Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike 4 – glukometri Published by Tenders Electronic Daily

Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike 4 – glukometri

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/14799639/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory reagents
    33696500-0
Language

Croatian

Contracting authority / owner

Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
10000 Zagreb
Croatia
Tel.: +385 12368804
Fax: +385 12379924
E-Mail: ivana.radlovic@kbc-zagreb.hr
Website: https://www.kbc-zagreb.hr/

assignment

Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike 4 – glukometri.

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijski reagensi

2020/S 121-295713

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 119-288711)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Radlović
E-pošta: ivana.radlovic@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368804
Telefaks: +385 12379924

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Adresa profila kupca: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike 4 – glukometri

Referentni broj: 1.1.2.A.94
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike 4 – glukometri.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 119-288711

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto otvaranja ponuda
Umjesto:

Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, upravna zgrada, Nastavni centar istok, prizemlje, Dvorana 1

Glasi:

Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, upravna zgrada, Nastavni centar istok, 1. kat, Dvorana 2

VII.2)Ostali dodatni podaci: