Bemanningstjänster myndighetsutövning Published by Tenders Electronic Daily

Bemanningstjänster myndighetsutövning

Application deadline

20.12.2024, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Placement services of personnel
  79610000-3
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden
E-Mail: sebastian.fjall@vallentuna.se
Website: http://www.vallentuna.se

assignment

Vallentuna kommun önskar ansökningar från bemanningsföretag för socionomer till sitt dynamiska inköpssystem. Kommunen har behov av att avropa främst operativa socionomer för olika uppdrag.

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen omfattar bemanningstjänster för socialförvaltningen

Others CPV Codes
 • Recruitment services
  79600000-0
 • Social work and related services
  85300000-2
 • Social work services
  85310000-5
Project adress

Region (NUTS code): SE110 Stockholms län

Sverige-Vallentuna: Personalförmedling

2019/S 248-614247

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vallentuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0027
Postadress: Tuna torg 1
Ort: Vallentuna
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 186 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Sebastian Fjäll
E-post: sebastian.fjall@vallentuna.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vallentuna.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxvwfzxai&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxvwfzxai&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster myndighetsutövning

Referensnummer: SN 2019.177
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79610000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Vallentuna kommun önskar ansökningar från bemanningsföretag för socionomer till sitt dynamiska inköpssystem. Kommunen har behov av att avropa främst operativa socionomer för olika uppdrag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79600000
85300000
85310000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar bemanningstjänster för socialförvaltningen

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/12/2024
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/12/2024
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/12/2019