Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla Published by Tenders Electronic Daily

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla

Application deadline

25.08.2020, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Obec Mužla
Mužla 711
943 52 Mužla
Slovakia
Tel.: +421 908284734
E-Mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Website: http://www.muzla.sk

assignment

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených... Show more

Description of procurement /scope of services

Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách:1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budováchVysoký tarif predpokladané množstvo 363,647 MWh2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budováchNízky tarif predpokladané množstvo 417,412 MWh3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budováchJednotarif predpokladané množstvo 758,797 MWh4. Verejné osvetlenieVysoký tarif predpokladané množstvo 173,205 MWh5. Verejné osvetlenieNízky tarif predpokladané množstvo 293,907 MWh6. Verejné osvetlenieJednotarif predpokladané množstvo 238,593 MWh Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných... Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Odberné miesta zriadené v administratívnych a prevádzkových budovách, resp. v objektoch verejného osvetlenia verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO.

Slovensko-Mužla: Elektrická energia

2020/S 135-331894

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Mužla
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309125
Poštová adresa: Mužla 711
Mesto/obec: Mužla
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Macejková,Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
E-mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Telefón: +421 908284734

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.muzla.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4471

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Kamenný Most
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00047244
Poštová adresa: Hlavná 29
Mesto/obec: Kamenný Most
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 58
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Heiszlerová
E-mail: starosta@kamenny-most.sk
Telefón: +421 367531820

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.kamenny-most.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Nána
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00800279
Poštová adresa: Madáchova 2532/32
Mesto/obec: Nána
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 60
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Dezider Molnár
E-mail: starosta@obecnana.sk
Telefón: +421 367597006

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obecnana.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Malá nad Hronom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309079
Poštová adresa: č. 2
Mesto/obec: Kamenica nad Hronom
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 65
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rita Pásztorová
E-mail: obecmalanadhronom@gmail.com
Telefón: +421 367534260

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.malanadhronom.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Leľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309036
Poštová adresa: č. 154
Mesto/obec: Kamenica nad Hronom
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 65
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Mezei
E-mail: ocu.lela@mail.t-com.sk
Telefón: +421 367575222

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.e-obce.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Nová Vieska
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309141
Poštová adresa: č. 294
Mesto/obec: Nová Vieska
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 42
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Valéria Geri
E-mail: obec@novavieska.sk
Telefón: +421 367593210

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.novavieska.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Kamenica nad Hronom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308751
Poštová adresa: č. 106
Mesto/obec: Kamenica nad Hronom
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 65
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Elzer
E-mail: obec@kamenicanadhronom.sk
Telefón: +421 367534270

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.kamenicanadhronom.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Mudroňovo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306592
Poštová adresa: Hlavná 65
Mesto/obec: Marcelová
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 946 32
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Maťko
E-mail: obecmudronovo@pobox.sk
Telefón: +421 357788116

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.e-obce.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Ľubá
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309052
Poštová adresa: č. 79
Mesto/obec: Ľubá
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 53
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Silvia Esztergályosová
E-mail: starosta@obecluba.eu
Telefón: +421 367586211

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obecluba.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Pribeta
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306649
Poštová adresa: Hlavná 113
Mesto/obec: Pribeta
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 946 55
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Norbert Zsitva
E-mail: starosta@pribeta.sk
Telefón: +421 357693101

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.pribeta.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Chľaba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308927
Poštová adresa: č. 197
Mesto/obec: Kamenica nad Hronom
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 65
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gregor Izrael, PhD.
E-mail: chlabaou@gmail.com
Telefón: +421 367573162

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.chlaba.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Jasová
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308935
Poštová adresa: č. 303
Mesto/obec: Jasová
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 941 34
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ladislav Polák
E-mail: starosta.jasova@panelnet.sk
Telefón: +421 356477121

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.jasovaobec.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Branovo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308811
Poštová adresa: č. 46
Mesto/obec: Branovo
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 941 31
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Šulíková
E-mail: obecbranovo@konfer.eu
Telefón: +421 356485126

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.branovo.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Belá
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308781
Poštová adresa: č. 32
Mesto/obec: Ľubá
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 53
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Klaudia Pintérová
E-mail: oubela@mail.viapvt.sk
Telefón: +421 367586111

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obec-bela.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Pavlová
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00613711
Poštová adresa: č. 153
Mesto/obec: Sikenička
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 59
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Górová
E-mail: info@obecpavlova.sk
Telefón: +421 367587121

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obecpavlova.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Obid
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36105058
Poštová adresa: Kráľa Štefana 57
Mesto/obec: Obid
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Vajda
E-mail: starosta@obid.sk
Telefón: +421 367582193

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obid.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Sikenička
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309265
Poštová adresa: č. 210
Mesto/obec: Sikenička
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 59
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Grófová
E-mail: starosta@siknicka.sk
Telefón: +421 357589102

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.sikenicka.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Šarkan
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309290
Poštová adresa: č. 38
Mesto/obec: Gbelce
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 42
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Beata Farkasová
E-mail: ou.sarkan@stonline.sk
Telefón: +421 367592391

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obecsarkan.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Bruty
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308820
Poštová adresa: č. 111
Mesto/obec: Bruty
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 55
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Hubač
E-mail: starosta@bruty.sk
Telefón: +421 367591110

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.bruty.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Malé Kosihy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309087
Poštová adresa: č. 3
Mesto/obec: Salka
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 61
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Attila Pszár
E-mail: ou@malekosihy.sk
Telefón: +421 367584133

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.malekosihy.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Svodín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309281
Poštová adresa: Hlavná 1117/1
Mesto/obec: Svodín
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 54
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Szabolcs Méri
E-mail: kontakt@svodin.sk
Telefón: +421 367594101

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.svodin.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Scheuden (príspevková organizácia Obce Svodín)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50110900
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Svodín
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 54
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Ildikó Sárai
E-mail: scheuden@svodin.sk
Telefón: +421 367566008

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.svodin.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Bíňa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308803
Poštová adresa: č. 107
Mesto/obec: Bíňa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 56
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Szabolcs Kremmer
E-mail: starosta@obecbina.sk
Telefón: +421 367599101

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.obecbina.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Gbelce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308901
Poštová adresa: J. Stampayho 1
Mesto/obec: Gbelce
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 943 42
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: František Szőcs
E-mail: starosta@gbelce.sk
Telefón: +421 367592212

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.gbelce.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4471
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.ezakazky.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla

Referenčné číslo: KS/VO/03-20/EL-KSVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 451 499.83 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Odberné miesta zriadené v administratívnych a prevádzkových budovách, resp. v objektoch verejného osvetlenia verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách:

1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Vysoký tarif predpokladané množstvo 363,647 MWh

2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Nízky tarif predpokladané množstvo 417,412 MWh

3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Jednotarif predpokladané množstvo 758,797 MWh

4. Verejné osvetlenie

Vysoký tarif predpokladané množstvo 173,205 MWh

5. Verejné osvetlenie

Nízky tarif predpokladané množstvo 293,907 MWh

6. Verejné osvetlenie

Jednotarif predpokladané množstvo 238,593 MWh

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 451 499.83 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods.2, ods. 4 a ods. 5., predložené vo forme naskenovaných originálov alebo úradne overených fotokópii. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 Zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia vo verejnom obstarávaní podľa § 32 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 Zákona, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodávku tovaru uvedeného v predmete obstarávania: § 34 ods.1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

Zoznam dodávok tovaru s rovnakým predmetom zákazky (dodávka elektrickej energie) uskutočnených za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávateľa (alebo v prípade kratšieho prevádzkovania podnikateľskej činnosti za obdobie jej prevádzkovania) s uvedením cien, lehôt dodania alebo odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona.

Uchádzač je oprávnený do zoznamu zaradiť len zákazky, ktorých dodávka bola zrealizovaná v období predchádzajúcich troch rokov od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania. V zozname uchádzač uvedie:

a) názov alebo obchodné meno odberateľa, b) adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, c) názov tovaru, druh tovaru a miesto dodania, d) celkovú cenu za realizáciu dodávky tovaru, e) dátum začiatku a konca lehoty realizácie dodávky tovaru, (žiadame uviesť so zreteľom na predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania), f) meno a funkciu oprávnenej osoby odberateľa a telefónny kontakt na oprávnenú osobu odberateľa. Zoznam musí byť predložený v needitovateľnom formáte napr. pdf ako originál alebo vo forme úradne overenej fotokópie. Ak odberateľom elektrickej energie bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ k zoznamu uchádzač môže priložiť potvrdenie o plnení zmluvy (referenciu) v zmysle predloženého zoznamu s uvedením údajov požadovaných v zozname (v zmysle vyššie uvedených odsekov a až f) vrátane dátumu vystavenia, a môže uviesť aj vyjadrenie oprávnenej osoby ku kvalite realizovaných dodávok, podpisu oprávnenej osoby odberateľa a odtlačku pečiatky odberateľa. Uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke predkladať referenciu, ktorá sa nachádza v evidencii referencií. Na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa a zároveň vo svojej ponuke uvedie adresu internetovej stránky, kde sa predmetná referencia nachádza. Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne jednu zákazku na dodávku elektrickej energie v minimálnom objeme 300 000,00 EUR s DPH korporátnym odberateľom (nie domácnosťou). Za rozhodné obdobie sa považuje posledné tri priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. V prípade, ak uchádzač uvedie v zozname dodávky, ktorých dodávanie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname vyčísli zvlášť iba hodnotu za tú časť dodávok, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodávky realizoval uchádzač ako člen skupiny dodávateľov, vyčísli a uvedie iba finančný objem dodávaný ním samotným.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1. Úradne overené platné povolenie na podnikanie v elektroenergetike dodávke elektrickej energie, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti elektriky v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zemne a doplnení niektorých zákonov, podľa bodu 16.2.2. týchto súťažných podkladov

2. Čestné vyhlásenie uchádzača o pridelení EIC kódu označenie účastníka na trhu s energiou, v ktorom uvedie číslo EIC kódu

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Sú uvedené v časti B4 súťažných podkladov - Spôsob realizácie elektronickej aukcie

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/08/2020
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/08/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Na adrese: Komunal Servis Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra, SLOVENSKO. Pod otváraním ponúk sa na účely elektronickej komunikácie rozumie elektronické sprístupnenie ponúk elektronickým nástrojom eZakazky.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie na vyhodnotenie ponúk je otváranie ponúk neverejné a nebude zaslaná ani zápisnica z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená ako predpokladaná celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu za obdobie 24 mesiacov vyjadrené v EUR bez DPH vrátane tarify za distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako aj ostatných regulovaných položiek (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ÚRSO), vrátane spotrebnej dane a odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

2. Komunikačným portálom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO je pre potreby tejto zákazky portál www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na elektronickom komunikačnom nástroji eZakazky na portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo v zadávanej zákazke. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na e-mailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

3. V súlade s § 39 Zákona, hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predbežne nahradiť predložením jednotného európskeho dokumentu (JED). Uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED verejnému obstarávateľovi v lehote stanovenej podľa §39, ods. 6 Zákona.

4. Výsledkom verejnej súťaže bude Rámcová dohoda uzatvorená s úspešným uchádzačom na obdobie 24 mesiacov.

5. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam - Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/07/2020