Konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) Published by Tenders Electronic Daily

Konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS)

Application deadline

10.09.2020, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Transport systems consultancy services
    71311200-3
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Göteborgs stad Trafikkontoret
Box 2403
403 16 Göteborg
Sweden
E-Mail: julia.jacobsson@trafikkontoret.goteborg.se
Website: http://www.goteborg.se/trafikkontoret

assignment

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) som används för att informera, stödja, styra och leda både fordon och trafikanter.

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) som används för att informera, stödja, styra och leda både fordon och trafikanter.

Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Göteborg

Sverige-Göteborg: Konsulttjänster för transportsystem

2020/S 121-296072

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs stad Trafikkontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 2403
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 403 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Julia Jacobsson
E-post: julia.jacobsson@trafikkontoret.goteborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/trafikkontoret

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnvnpeovr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnvnpeovr&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS)

Referensnummer: 3830/20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71311200 Konsulttjänster för transportsystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) som används för att informera, stödja, styra och leda både fordon och trafikanter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal om konsulttjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) som används för att informera, stödja, styra och leda både fordon och trafikanter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/09/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/09/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/06/2020