Achiziția de manuale școlare pentru clasa I Published by Tenders Electronic Daily

Achiziția de manuale școlare pentru clasa I

Application deadline

24.08.2020, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Textbooks
  22112000-8
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 26
010168 Bucureşti
Romania
Tel.: +40 730596815
Fax: +40 213103207
E-Mail: aurelia.henke@rocnee.eu
Website: www.rocnee.eu

assignment

Achiziția de manuale școlare pentru clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritarea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 11-a zi înainrte de data depunerii ofertelor. Achiziția de manuale școlare pentru clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritarea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a... Show more

Lots 1

Job / name

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I

Description of procurement /scope of services

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I – conform caietului de sarcini publicat în SEAP.

Others CPV Codes
 • Textbooks
  22112000-8
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Depozitele de carte ale inspectoratelor scolare.

Lots 2

Job / name

Religie-Cultul Ortodox – clasa I

Description of procurement /scope of services

Religie-Cultul Ortodox – clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.

Others CPV Codes
 • Textbooks
  22112000-8
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Depozitele de carte ale inspectoratelor școlare.

Lots 3

Job / name

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I

Description of procurement /scope of services

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I – conform caietului de sarcini publicat în SEAP.

Others CPV Codes
 • Textbooks
  22112000-8
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Depozitele de carte ale inspectoratelor scolare.

România-Bucureşti: Manuale şcolare

2020/S 143-351305

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Număr naţional de înregistrare: 42470121
Adresă: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 26
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010168
Țară: România
Persoană de contact: Aurelia-Loredana Henke
E-mail: aurelia.henke@rocnee.eu
Telefon: +40 730596815
Fax: +40 213103207

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rocnee.eu

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100242
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de manuale școlare pentru clasa I

Număr de referinţă: 42470121_2020_PAAP_1
II.1.2)Cod CPV principal
22112000 Manuale şcolare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția de manuale școlare pentru clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritarea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 11-a zi înainrte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 557 566.96 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I

Lot nr.: 103
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22112000 Manuale şcolare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitele de carte ale inspectoratelor scolare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Comunicare în limba maternă rromani – clasa I – conform caietului de sarcini publicat în SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta științifică este detaliată in OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, art. 9 și art. 10 alin. (3). Se face pe baza fișelor de evaluare atașate caietului de sarcini. / Pondere: 90
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 145 905.76 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent – 364,76 RON. „GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. GP se face in contul de Trezorerie: RO61TREZ7015005XXX021508, trezorerie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Religie-Cultul Ortodox – clasa I

Lot nr.: 101
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22112000 Manuale şcolare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitele de carte ale inspectoratelor școlare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Religie-Cultul Ortodox – clasa I – conform caietului de sarcini publicat in SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componența științifică este detaliată in OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, art. 9 și art. 10 alin. (3). Se face pe baza fișelor de evaluare atașate caietului de sarcini. / Pondere: 90
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 822 821.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent – 9 557,05 RON. „GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. GP se face in contul de Trezorerie: RO61TREZ7015005XXX021508, trezorerie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I

Lot nr.: 102
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22112000 Manuale şcolare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitele de carte ale inspectoratelor scolare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Comunicare în limba modernă (franceză) – clasa I – conform caietului de sarcini publicat în SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta științifică este detaliată in OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, art. 9 și art. 10 alin. (3). Se face pe baza fișelor de evaluare atașate caietului de sarcini. / Pondere: 90
Prețul - Pondere: 10
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 588 840.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent – 1 472,10 RON. „GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. GP se face in contul de Trezorerie: RO61TREZ7015005XXX021508, trezorerie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

3. Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul.

Conf. art. 63 alin. (1) din LG 98/2016, coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— dir. general adjunct – Boțan Eugenia-Cristina;

— sef Serviciu financiar-contabilitate – Pirvu Florentina;

— sef Serviciu evaluare manuale si achizitii – Henke Aurelia-Loredana.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita celor trei ofertanți declarați castigatori dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta;

5. Certificat de atestare fiscala eliberata de administratia financiara care sa stipuleze ca ofertantul/candidatul nu are datorii la bugetul consolidat de stat, valabile la momentul prezentarii. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente – de catre ofertanți clasați pe primele trei locuri;

6. Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie care sa stipuleze ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente de catre ofertanți clasați pe primele trei locuri, certificatele sa fie valabile la momentul prezentării.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Ca dovadada a neincadrarii in situatiile de excludere, autoritatea va solicita, pe langa certificatele fiscale si urmatoarele documente: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulte din certificatul canstatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreazafaptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Centrul National de Politici și Evaluare în Educație, în calitate de autoritate contractanta va solicita ofertantilor dovedirea unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii sale, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, documentele doveditoare vor fi solicitate numai operatorilor economici clasati pe primele trei locuri l. Operatorii economici trebuie să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate) prin certificat de înregistrare ONRC sau pentru ofertanții străini, document echivalent emise în țara de rezidență, Se va completa DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 101,102,103. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri generale pentru ultimele trei exerciții financiare să fie de cel puțin:

— lotul 1 – 955 705,30 RON;

— lotul 2 – 147 210,00 RON;

— lotul 3 – 36 476,44 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se prezintă DUAE ca primă dovadă a îndeplinirii cerinței, urmând ca doar ofertanților clasați pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte, la solicitarea AC, documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/08/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/08/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a punctajului rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul; astfel se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, ofertele câştigătoare fiind cele de pe primele trei locuri, respectiv cele cu cel mai mare punctaj.

Ordinea locurilor este stabilită de punctajul obținut astfel: primul loc cel mai mare punctaj, urmat în ordine descrescătoare de celelalte două punctaje obținute.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/07/2020