Arkkitehtisuunnittelu, puitejärjestely 2020–2024 Published by Tenders Electronic Daily

Arkkitehtisuunnittelu, puitejärjestely 2020–2024

There are changes or additional information to this announcement. Arkkitehtisuunnittelu, puitesopimusjärjestely 2020–2024 (16.07.2020 20:10)

Application deadline

13.08.2020, 16:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1
FI-02770 Espoo
Finland
Tel.: +358 504326897
E-Mail: mika.heimala@evl.fi
Website: http://www.espoonseurakunnat.fi

assignment

Espoon seurakuntayhtymä pyytää tarjousta arkkitehtisuunnittelun palveluhankinnoista, jotka toteutetaan puitesopimusjärjestelyn kautta.Arkkitehtisuunnittelun tulee olla tarjoajan ydinliiketoimintaa ja erityisosaamista.

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän arkkitehtisuunnittelun palveluhankinnat puitesopimussopimuskaudelle 2020–2024. Suunnittelu kohdistuu Espoon seurakuntayhtymän omistuksessa, hallinnassa tai vuokralla olevien maaomaisuuksien ja rakennusten, kuten kirkkojen, kappelien, seurakuntakotien toimistorakennusten, asuntojen ym., kehittämiseen, rakentamiseen ja korjaukseen. Hankinnan kuvauksesta mainitaan tarkemmin liitteessä Hankemenettelyn kuvaus. Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän arkkitehtisuunnittelun palveluhankinnat puitesopimussopimuskaudelle 2020–2024. Suunnittelu kohdistuu Espoon seurakuntayhtymän omistuksessa, hallinnassa tai vuokralla olevien maaomaisuuksien ja rakennusten, kuten kirkkojen, kappelien, seurakuntakotien... Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND
Pääkaupunkiseutu, pääosin Espoo ja Kirkkonummi

Suomi-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2020/S 129-316610

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon seurakuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0200562-2
Postiosoite: Kirkkokatu 1
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-02770
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mika Heimala
Sähköpostiosoite: mika.heimala@evl.fi
Puhelin: +358 504326897

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoonseurakunnat.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=306924&tpk=6f6b72d8-8907-4ffb-8990-e642d960c1d1
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=306924&tpk=6f6b72d8-8907-4ffb-8990-e642d960c1d1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Arkkitehtisuunnittelu, puitejärjestely 2020–2024

Viitenumero: D/620/02.09.00/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon seurakuntayhtymä pyytää tarjousta arkkitehtisuunnittelun palveluhankinnoista, jotka toteutetaan puitesopimusjärjestelyn kautta.

Arkkitehtisuunnittelun tulee olla tarjoajan ydinliiketoimintaa ja erityisosaamista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääkaupunkiseutu, pääosin Espoo ja Kirkkonummi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän arkkitehtisuunnittelun palveluhankinnat puitesopimussopimuskaudelle 2020–2024. Suunnittelu kohdistuu Espoon seurakuntayhtymän omistuksessa, hallinnassa tai vuokralla olevien maaomaisuuksien ja rakennusten, kuten kirkkojen, kappelien, seurakuntakotien toimistorakennusten, asuntojen ym., kehittämiseen, rakentamiseen ja korjaukseen. Hankinnan kuvauksesta mainitaan tarkemmin liitteessä Hankemenettelyn kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: SKOL 02 / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: SKOL 03 / Painotus: 25
Laatuperuste - Nimi: SKOL 04 / Painotus: 25
Laatuperuste - Nimi: SKOL 05 / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: SKOL 06 / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: SKOL 07 / Painotus: 10
Hinta - Painotus: Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vertailuvaiheeseen pääsevät ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuus- ja vähimmäisehdot. Tarjoajan tulee merkitä taulukkoon, täyttyvätkö kelpoisuusehdot, ja tarvittaessa ladata pyydetyt selvitykset ja liitteet osana tarjoustaan. Mikäli ehdossa on mainittu, että kyseinen liite tulee toimittaa pyydettäessä, tarjoajan tulee valmistautua toimittamaan liite tilaajalle tämän sitä pyytäessä.

Tarjoajan ja sen alihankkijan on rekisteröidyttävä tai sitouduttava rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi-palveluun, tai vaihtoehtoisesti tarjoajan on sitouduttava toimittamaan tilaajalle tämän pyynnöstä itsestään sekä mahdollisista alihankkijoista seuraavat, korkeintaan kolme (3) kuukautta vanhat todistukset ja selvitykset:

– Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Huom.: Suomessa tämä sisältyy kolmannen kohdan todistukseen verojen maksamisesta tai verovelkatodistukseen

– Kaupparekisteriote

– Todistus verojen maksamisesta, ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee sitä koskeva maksusuunnitelma olla tehtynä, ja siitä tulee toimittaa selvitys

– Todistus lakisääteisten eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta, ja mikäli yrityksellä on maksamatta erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja, tulee näistä olla tehtynä maksusopimus

– Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

– Suunnittelun vastuuvakuutus

– Jos tarjoaja on ulkomaalainen yritys, joka lähettää Suomeen työntekijöitään, selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan järjestämisestä.

Mikäli tarjoajaa tai alihankkijaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, tulee tarjouksessa selvittää ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.

Mikäli toimintansa aloittavalla tarjoajalla ei vielä ole kaikkia edellä lueteltuja todistuksia ja selvityksiä saatavissa, sen tulee toimittaa ne viimeistään ennen mahdollisen sopimuksen allekirjoittamista.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava kaikki edellä mainitut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tarjousten käsittelyä varten mukaan tulee liittää sekä alkuperäiskielinen että suomeksi käännetty dokumentti.

Tilaaja ei vastaa tarjoajan käännöskustannuksista.

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella tulevan valituksi ellei selvityksiä ole saatavilla www.tilaajavastuu.fi-palvelusta tai www.ytj.fi-sivustolta (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Tarjoajan tulee varautua toimittamaan todistukset ja selvitykset tilaajalle tämän näitä pyytäessä annetussa aikataulussa.

Vaatimukset koskevat myös tarjoajan mahdollista alihankkijaa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luottokelpoisuus tulee olla Alfarating A tai vastaava.

Liikevaihdon tulee olla vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan kolmena viime vuotena kunakin yli miljoona euroa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Espoon seurakuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä Espoon seurakuntayhtymän hankintasääntöä.

Puitesopimuksessa noudatetaan konsulttialan yleisiä sopimusehtoja KSE 13 muut KSE poikkeukset -liitettä muutoksin.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/08/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/08/2020
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Espoon seurakuntayhtymän virastotalo.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tarjoukset voidaan avata myös muuna kuin ilmoitettuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2020