Dodávky Léčivé přípravky k léčbě diabetu Insuliny 2020 Published by Tenders Electronic Daily

Dodávky Léčivé přípravky k léčbě diabetu Insuliny 2020

Application deadline

25.08.2020, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medicinal products used in diabetes
    33615000-4
Language

Czech

Contracting authority / owner

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Czechia
Tel.: +420 577551111
E-Mail: veronika.stuchlikova@bnzlin.cz
Website: www.kntb.cz

assignment

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků k léčbě diabetu - Insuliny po dobu 1 roku.

Description of procurement /scope of services

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků k léčbě diabetu - Insuliny po dobu 1 roku.

Others CPV Codes
  • Medicinal products used in diabetes
    33615000-4
Project adress

Region (NUTS code): CZ072 Zlínský kraj

Česko-Zlín: Antidiabetika

2020/S 140-344251

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Národní identifikační číslo: 27661989
Poštovní adresa: Havlíčkovo nábřeží 600
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 762 75
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Stuchlíková
E-mail: veronika.stuchlikova@bnzlin.cz
Tel.: +420 577551111

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.kntb.cz

I.1)Název a adresa
Úřední název: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 27660915
Poštovní adresa: J. E. Purkyně 365
Obec: Uherské Hradiště
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 686 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Mertlová
E-mail: svanyga@nemuh.cz
Tel.: +420 724473143

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.nemuh.cz

I.1)Název a adresa
Úřední název: Kroměřížská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 27660532
Poštovní adresa: Havlíčkova 660/69
Obec: Kroměříž
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 767 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Buřič
E-mail: zdenek.buric@nem-km.cz
Tel.: +420 730186773

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.nem-km.cz

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vsetínská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26871068
Poštovní adresa: Nemocniční 955
Obec: Vsetín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 755 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jan Hajzler
E-mail: hajzler@nemocnice-vs.cz
Tel.: +420 571818103

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.nemocnice-vs.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00017208
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://portalnen.nipez.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky Léčivé přípravky k léčbě diabetu Insuliny 2020

Spisové číslo: 20044
II.1.2)Hlavní kód CPV
33615000 Antidiabetika
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků k léčbě diabetu - Insuliny po dobu 1 roku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 674 414.50 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33615000 Antidiabetika
33615000 Antidiabetika
33615000 Antidiabetika
33615000 Antidiabetika
33615000 Antidiabetika
33615000 Antidiabetika
33615000 Antidiabetika
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků k léčbě diabetu - Insuliny po dobu 1 roku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 674 414.50 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/08/2020
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/08/2020
Místní čas: 09:05

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/07/2020