RDG vybavení pro NPK, a.s. Published by Tenders Electronic Daily

RDG vybavení pro NPK, a.s.

Application deadline

18.08.2020, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • X-ray devices
  33111000-1
Language

Czech

Contracting authority / owner

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
Czechia
Tel.: +420 461569127
E-Mail: verejne.zakazky@nempk.cz
Website: http://www.nempk.cz/

assignment

Předmětem veřejné zakázky je dodávka RDG vybavení pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky.1.Část Denzitometr.2.Část Popisovací RTG stanice.3.Část Mobilní popisovací RTG stanice.4.Část Pojízdný RTG přístroj.5.Část Upgrade CT a MR přístroje.Podrobnější specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je dodávka RDG vybavení pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky.1.Část Denzitometr.2.Část Popisovací RTG stanice.3.Část Mobilní popisovací RTG stanice.4.Část... Show more

Lots 1

Job / name

Denzitometr

Description of procurement /scope of services

Předmětem dodávky je 1 ks dvoufotonového kostního denzitometru do stávající vyšetřovny na Oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Others CPV Codes
 • X-ray devices
  33111000-1
Project adress

Region (NUTS code): CZ053 Pardubický kraj
Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, RDG oddělení

Lots 2

Job / name

Popisovací RTG stanice

Description of procurement /scope of services

Předmětem plnění je dodávka 3 diagnostických pracovních stanic. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Others CPV Codes
 • X-ray devices
  33111000-1
Project adress

Region (NUTS code): CZ053 Pardubický kraj
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení,Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

Lots 3

Job / name

Mobilní popisovací RTG stanice

Description of procurement /scope of services

Předmětem plnění je dodávka 6 mobilních RTG stanic. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Others CPV Codes
 • X-ray devices
  33111000-1
Project adress

Region (NUTS code): CZ053 Pardubický kraj
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení,Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

Lots 4

Job / name

Pojízdný RTG přístroj

Description of procurement /scope of services

Předmětem plnění je dodávka pojízdného RTG přístroje. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Others CPV Codes
 • X-ray devices
  33111000-1
Project adress

Region (NUTS code): CZ053 Pardubický kraj
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

Lots 5

Job / name

Upgrade CT a MR přístroje

Description of procurement /scope of services

Předmětem plnění je upgrade CT přístroje a MR přístroje umístěných na radiologickém pracovišti Pardubické nemocnice.

Others CPV Codes
 • X-ray devices
  33111000-1
Project adress

Region (NUTS code): CZ053 Pardubický kraj
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

Česko-Pardubice: Rentgenové přístroje

2020/S 141-346152

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Národní identifikační číslo: 27520536
Poštovní adresa: Kyjevská 44
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 532 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Oddělení veřejných zakázek
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
Tel.: +420 461569127

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.nempk.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

RDG vybavení pro NPK, a.s.

II.1.2)Hlavní kód CPV
33111000 Rentgenové přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka RDG vybavení pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky.

1.Část Denzitometr.

2.Část Popisovací RTG stanice.

3.Část Mobilní popisovací RTG stanice.

4.Část Pojízdný RTG přístroj.

5.Část Upgrade CT a MR přístroje.

Podrobnější specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 12 644 628.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Denzitometr

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33111000 Rentgenové přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, RDG oddělení

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem dodávky je 1 ks dvoufotonového kostního denzitometru do stávající vyšetřovny na Oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 322 314.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

31.Výzva IROP, název projektu Zobrazovací techniky RDG přístroje, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Popisovací RTG stanice

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33111000 Rentgenové přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení,

Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 3 diagnostických pracovních stanic. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 669 422.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

31.Výzva IROP, název projektu Zobrazovací techniky RDG přístroje, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Mobilní popisovací RTG stanice

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33111000 Rentgenové přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení,

Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 6 mobilních RTG stanic. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 644 628.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

31.Výzva IROP, název projektu Zobrazovací techniky RDG přístroje, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pojízdný RTG přístroj

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33111000 Rentgenové přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka pojízdného RTG přístroje. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 396 694.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

31.Výzva IROP, název projektu Zobrazovací techniky RDG přístroje, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Upgrade CT a MR přístroje

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33111000 Rentgenové přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA, RDG oddělení.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je upgrade CT přístroje a MR přístroje umístěných na radiologickém pracovišti Pardubické nemocnice.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 611 570.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

31.Výzva IROP, název projektu Zobrazovací techniky RDG přístroje, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001542

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

dle ust. § 77 odst. 1 zákona

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/08/2020
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/08/2020
Místní čas: 11:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/07/2020