Betongpontoner, trä & betongpontoner samt vågbrytare Published by Tenders Electronic Daily

Betongpontoner, trä & betongpontoner samt vågbrytare

There are changes or additional information to this announcement. Betongpontoner, trä & betongpontoner samt vågbrytare (24.06.2020 20:10)

Application deadline

09.08.2020, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Concrete products
    44114200-4
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Karlskrona kommun
Östra Hamngatan 7B
371 83 Karlskrona
Sweden
E-Mail: Lena.Dalstrom@karlskrona.se
Website: http://www.karlskrona.se

assignment

Upphandlande myndighetKarlskrona kommun org nr 212000-0829.

Description of procurement /scope of services

Upphandlande myndighetKarlskrona kommun org nr 212000-0829.

Others CPV Codes
  • Construction materials and associated items
    44100000-1
Project adress

Region (NUTS code): SE221 Blekinge län
Karlskrona

Sverige-Karlskrona: Betongvaror

2020/S 118-285801

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karlskrona kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0829
Postadress: Östra Hamngatan 7B
Ort: Karlskrona
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 371 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Lena Dalström
E-post: Lena.Dalstrom@karlskrona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlskrona.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvicdkgnc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvicdkgnc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Betongpontoner, trä & betongpontoner samt vågbrytare

Referensnummer: KS 2020/5108 2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44114200 Betongvaror
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlande myndighet

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44100000 Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Karlskrona

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlande myndighet

Karlskrona kommun org nr 212000-0829.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/08/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/11/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/08/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2020