Hienojauhatuslaitteisto Published by Tenders Electronic Daily

Hienojauhatuslaitteisto

Application deadline

28.07.2020, 16:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Mineral-processing and foundry mould-forming machinery
    43400000-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Geologian tutkimuskeskus
Vuorimiehentie 5
FI-02151 Espoo
Finland
Tel.: +358 295030000
E-Mail: kilpailut@gtk.fi
Website: http://www.gtk.fi

assignment

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kiertotalouden ratkaisut -yksikkö (KTR) pyytää tarjousta jatkuvatoimisesta hienojauhatuslaitteistosta käytettäväksi koetehtaalla suoritettavissa jatkuvatoimisissa koeajoissa.

Description of procurement /scope of services

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kiertotalouden ratkaisut -yksikkö (KTR) on hankkimassa hienojauhatuslaitteistoa käytettäväksi koetehtaalla suoritettavissa jatkuvatoimisissa koeajoissa. Yksikkö suorittaa vuosittain noin viidestä kymmeneen (5–10) pilot-mittakaavan tutkimusta kaivosteollisuuden, metallien tuotannon ja kiertotalouden sektoreilla toimiville asiakkaille.Käyttöönottovalmiille hienojauhatuslaitteiston kokoonpanolle pyydetään tarjous, joka sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut ja täyttää alla luetellut vaatimukset:– liitettävyys koetehtaan Schneider-automaatiojärjestelmään ethernet-pohjaisella kenttäväyläliitännällä, map-tiedot tarjoajalta. Tilaaja vastaa liitännästä automaatiojärjestelmään;– laitteisto on varustettava 25 kW/3-vaihe moottorilla;– laitteiston on oltava ”pysty-mallinen” ja itsessään raekoon mukaan luokittava;– laitteistossa on oltava mahdollisuus käyttää metallisia sekä keraamisia jauhinkappaleita;– laitteisto toimitetaan asennettuna omilla jaloilla seisovaan metallikehikkoon;– laitteisto soveltuu märkäjauhatukseen vesi-kiintoainefaasissa;– laitteiston vaatiman lattiapinta-alan tulee olla alle 1.1 m2;– laitteiston tulee olla varustettu vääntömomenttiin perustuvalla tehonmittausyksiköllä;– laitteiston tulee olla varustettu lietteen lämpötilamittauksella;– laitteiston tulee olla varustettu taajuusmuuttajalla moottorin kierrosnopeuden säätämiseksi;– laitteiston ohjausyksikkö tulee olla varustettu kosketusnäytöllä ja kiinnitetty laitteiston yhteyteen;– laitteiston tulee sisältää näytteenotin myllyn tuotteelle;– laitteiston tulee edustaa kaivosteollisuudessa käytössä olevaa teknologiaa sekä materiaalivalintoja;– laitteistokokonaisuuden tulee olla CE-hyväksytty;– sähköliitäntä 3-vaihe, 380–400 VAC, 50 Hz;– sähkölaitteiden IP-luokka min. IP 65;– tarjoaja toimittaa sähkö- ja laitedokumentit sisältäen mm. käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset piirustukset.Järjestelmän on kokonaisuudessaan täytettävä asetetut vaatimukset, ja kaikkien perusteiden täyttyminen on dokumentoitava tarjouksessa. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kiertotalouden ratkaisut -yksikkö (KTR) on hankkimassa hienojauhatuslaitteistoa käytettäväksi koetehtaalla suoritettavissa jatkuvatoimisissa koeajoissa. Yksikkö suorittaa vuosittain noin viidestä kymmeneen (5–10) pilot-mittakaavan tutkimusta kaivosteollisuuden,... Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI1D3 Pohjois-Karjala
Outokumpu

Suomi-Espoo: Mineraalien käsittelykoneet ja valumuottien valmistuksessa käytettävät koneet

2020/S 122-298909

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Geologian tutkimuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244680-7
Postiosoite: Vuorimiehentie 5
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-02151
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailut@gtk.fi
Puhelin: +358 295030000

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.gtk.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=304232&tpk=36ec5dce-2256-4dfb-8c96-ef119d0a14cd
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=304232&tpk=36ec5dce-2256-4dfb-8c96-ef119d0a14cd
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hienojauhatuslaitteisto

Viitenumero: 488/02.03.01/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
43400000 Mineraalien käsittelykoneet ja valumuottien valmistuksessa käytettävät koneet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kiertotalouden ratkaisut -yksikkö (KTR) pyytää tarjousta jatkuvatoimisesta hienojauhatuslaitteistosta käytettäväksi koetehtaalla suoritettavissa jatkuvatoimisissa koeajoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Outokumpu

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kiertotalouden ratkaisut -yksikkö (KTR) on hankkimassa hienojauhatuslaitteistoa käytettäväksi koetehtaalla suoritettavissa jatkuvatoimisissa koeajoissa. Yksikkö suorittaa vuosittain noin viidestä kymmeneen (5–10) pilot-mittakaavan tutkimusta kaivosteollisuuden, metallien tuotannon ja kiertotalouden sektoreilla toimiville asiakkaille.

Käyttöönottovalmiille hienojauhatuslaitteiston kokoonpanolle pyydetään tarjous, joka sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut ja täyttää alla luetellut vaatimukset:

– liitettävyys koetehtaan Schneider-automaatiojärjestelmään ethernet-pohjaisella kenttäväyläliitännällä, map-tiedot tarjoajalta. Tilaaja vastaa liitännästä automaatiojärjestelmään;

– laitteisto on varustettava 25 kW/3-vaihe moottorilla;

– laitteiston on oltava ”pysty-mallinen” ja itsessään raekoon mukaan luokittava;

– laitteistossa on oltava mahdollisuus käyttää metallisia sekä keraamisia jauhinkappaleita;

– laitteisto toimitetaan asennettuna omilla jaloilla seisovaan metallikehikkoon;

– laitteisto soveltuu märkäjauhatukseen vesi-kiintoainefaasissa;

– laitteiston vaatiman lattiapinta-alan tulee olla alle 1.1 m2;

– laitteiston tulee olla varustettu vääntömomenttiin perustuvalla tehonmittausyksiköllä;

– laitteiston tulee olla varustettu lietteen lämpötilamittauksella;

– laitteiston tulee olla varustettu taajuusmuuttajalla moottorin kierrosnopeuden säätämiseksi;

– laitteiston ohjausyksikkö tulee olla varustettu kosketusnäytöllä ja kiinnitetty laitteiston yhteyteen;

– laitteiston tulee sisältää näytteenotin myllyn tuotteelle;

– laitteiston tulee edustaa kaivosteollisuudessa käytössä olevaa teknologiaa sekä materiaalivalintoja;

– laitteistokokonaisuuden tulee olla CE-hyväksytty;

– sähköliitäntä 3-vaihe, 380–400 VAC, 50 Hz;

– sähkölaitteiden IP-luokka min. IP 65;

– tarjoaja toimittaa sähkö- ja laitedokumentit sisältäen mm. käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tekniset piirustukset.

Järjestelmän on kokonaisuudessaan täytettävä asetetut vaatimukset, ja kaikkien perusteiden täyttyminen on dokumentoitava tarjouksessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Kustannusperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 80 %
Kustannusperuste - Nimi: Laatu (esim toimitusnopeus) / Painotus: 20 %
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/09/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/07/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/10/2020
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/07/2020
Paikallinen aika: 10:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen tarjoajille.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38268/notice/49838

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/06/2020