Furnizare proteze, endoproteze și accesorii pentru ortopedie Published by Tenders Electronic Daily

Furnizare proteze, endoproteze și accesorii pentru ortopedie

Application deadline

17.08.2020, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Spitalul Universitar de Urgență București
Str. Independenţei nr. 169
050098 Bucureşti
Romania
Tel.: +40 213128104
Fax: +40 213180554
E-Mail: achizitiipublice@suub.ro
Website: www.suub.ro

assignment

Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia... Show more

Lots 1

Job / name

Endoproteze primare și de revizie pentru artroplastia șoldului

Description of procurement /scope of services

Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Orthopaedic implants
  33183100-7
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
 • Staff development services
  79633000-0
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Lots 2

Job / name

Implante artroplastice primare și de revizie de genunchi

Description of procurement /scope of services

Implante artroplastice primare si de revizie de genunchi – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Orthopaedic supplies
  33141700-7
 • Artificial joints
  33141750-2
 • Orthopaedic implants
  33183100-7
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
 • Staff development services
  79633000-0
 • Orthopaedic supplies
  33141700-7
 • Artificial joints
  33141750-2
 • Orthopaedic implants
  33183100-7
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
 • Staff development services
  79633000-0
Show more
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Lots 3

Job / name

Endoproteze articulare pentru membrul superior și ciment ortopedic

Description of procurement /scope of services

Endoproteze articulare pentru membrul superior si ciment ortopedic – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
 • Bone reconstruction cements
  33697110-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Lots 4

Job / name

Endoproteze articulare complexe

Description of procurement /scope of services

Endoproteze articulare complexe conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Artificial joints
  33141750-2
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

Lots 5

Job / name

Proteze totale articulare de primă intenție

Description of procurement /scope of services

Proteze totale articulare de prima intentie – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Orthopaedic supplies
  33141700-7
 • Orthopaedic implants
  33183100-7
 • Orthopaedic prostheses
  33183200-8
 • Bone reconstruction cements
  33697110-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

România-Bucureşti: Proteze ortopedice

2020/S 135-331773

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgență București
Număr naţional de înregistrare: 4283570
Adresă: Str. Independenţei nr. 169
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050098
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul achiziții
E-mail: achizitiipublice@suub.ro
Telefon: +40 213128104
Fax: +40 213180554

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.suub.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099337
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare proteze, endoproteze și accesorii pentru ortopedie

Număr de referinţă: 2020428357069
II.1.2)Cod CPV principal
33183200 Proteze ortopedice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 253 163 121.60 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Endoproteze primare și de revizie pentru artroplastia șoldului

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183200 Proteze ortopedice
33183100 Implanturi ortopedice
79633000 Servicii de perfecţionare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare proteze, endoproteze si accesorii pentru ortopedie – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 77 896 347.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Implante artroplastice primare și de revizie de genunchi

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183200 Proteze ortopedice
33141700 Accesorii ortopedice
33141750 Proteze articulare
33183100 Implanturi ortopedice
79633000 Servicii de perfecţionare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Implante artroplastice primare si de revizie de genunchi – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 39 471 889.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Endoproteze articulare pentru membrul superior și ciment ortopedic

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183200 Proteze ortopedice
33697110 Cimenturi pentru reconstrucţie osoasă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Endoproteze articulare pentru membrul superior si ciment ortopedic – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 809 484.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Endoproteze articulare complexe

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183200 Proteze ortopedice
33141750 Proteze articulare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Endoproteze articulare complexe conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 536 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Proteze totale articulare de primă intenție

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183200 Proteze ortopedice
33141700 Accesorii ortopedice
33183100 Implanturi ortopedice
33697110 Cimenturi pentru reconstrucţie osoasă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 169, sector 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proteze totale articulare de prima intentie – conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 53 449 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti:

— prof. univ. dr. Catalin-Florin Cirstoiu – manager interimar;

— conf. univ. dr. Pop Corina Silvia – director medical interimar;

— ec. Stan Georgeta – director financiar-contabil;

— as. Turchina Speranta Mihaela – director ingrijiri si

— ing. ec. Madalin Necula – sef Serviciu achizitii publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele trei locuri.

Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar operatorilor economici clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei, este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/08/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/02/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/08/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

25.5.2024.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Instructiuni privind DUAE – a se vedea documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți” atasat prezentei documentatii de atribuire, punctul 1 – „Instructiuni privind DUAE”. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primele trei locuri, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/07/2020