Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период

Application deadline

14.08.2020, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Pharmaceutical products
  33600000-6
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
ул. „Михалаки Ташев“ № 2
1330 София
Bulgaria
Tel.: +359 24470245
Fax: +359 24470245
E-Mail: m.mihaylova@1agb.com
Website: http://1agb.com/

assignment

Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за спешните заявки). В случаите, когато срокът за доставка се пада в неработен ден, то същият изтича на следващия работен ден. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е 14 дни, а отстраняването на недостатъците от страна на продавача е в срок до 24 часа. Доставяните лекарствени продукти трябва да бъдат с приблизителен остатъчен срок на годност 50 % от срока на годност указан върху опаковката. Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека... Show more

Lots 1

Job / name

А0ЗAD01

Description of procurement /scope of services

Papaverine tabl. 50 mg.Обем на поръчката — 400 таблетки

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
  33610000-9
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р БЪЛГАРИЯ, гр. София, жк. „Красна поляна“, ул. „Михалаки Ташев“ № 2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 2

Job / name

A07AA02

Description of procurement /scope of services

Nystatin tabl. 500 IUОбем на поръчката - 100 таблетки

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
  33610000-9
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 3

Job / name

A10AB01

Description of procurement /scope of services

Insulin human 100 IU/ml, 3mlОбем на поръчката - 10 пълнители

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
  33610000-9
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 4

Job / name

B03BA01

Description of procurement /scope of services

Cyancobalamin amp. 500 mcg.- 1ml. A /it. B12/Обем на поръчката - 30 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the blood and blood-forming organs
  33621000-9
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 5

Job / name

B03AD03

Description of procurement /scope of services

Ferrous sulphate/Folic acid/, tabl.Обем на поръчката - 200 таблетки

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the blood and blood-forming organs
  33621000-9
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 6

Job / name

B05BC01

Description of procurement /scope of services

Manitol 10 % 500ml. solution for infusion, sackОбем на поръчката - 30 сака

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the blood and blood-forming organs
  33621000-9
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 7

Job / name

C02AC01

Description of procurement /scope of services

Clonidine tabl. 0.150mgОбем на поръчката - 200 таблетки

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the cardiovascular system
  33622000-6
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 8

Job / name

D03AA

Description of procurement /scope of services

Препарати, съдържащи рибено масло /Retinol Palmitat 350 IU mas/Обем на поръчката - 70 опаковки от 18 грама

Others CPV Codes
 • Medicinal products for dermatology
  33631000-2
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 9

Job / name

D08AX01

Description of procurement /scope of services

Hydrogen peroxidat 30 % 1LОбем на поръчката - 3000 опаковки от 1 литър

Others CPV Codes
 • Medicinal products for dermatology
  33631000-2
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 10

Job / name

G03GA01

Description of procurement /scope of services

Gonadotropin, chorionic 1500 IU, powder and solvent for injectionОбем на поръчката - 30 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the genitourinary system and sex hormones
  33641000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 11

Job / name

G03GA09

Description of procurement /scope of services

Urofolitropin /FSH/, powder and solvent for injection, 75IUОбем на поръчката - 30 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the genitourinary system and sex hormones
  33641000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 12

Job / name

G01AA01

Description of procurement /scope of services

Nystatin ung. 15g.Обем на поръчката - 10 опаковки от 15 грама

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the genitourinary system and sex hormones
  33641000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 13

Job / name

H02AB01

Description of procurement /scope of services

Betamethasone amp. 7mg /2mg+5mg/ - 1mlОбем на поръчката - 10 ампули

Others CPV Codes
 • Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones
  33642000-2
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 14

Job / name

J01FF01

Description of procurement /scope of services

Clindamycin Solution for injection 150 mg/ml - 4 mlОбем на поръчката - 1000 ампули

Others CPV Codes
 • General anti-infectives for systemic use and vaccines
  33651000-8
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 15

Job / name

J06BB01

Description of procurement /scope of services

Anti D /RH/ immunoglobulin, amp. 625 IU - 2mlОбем на поръчката - 300 ампули

Others CPV Codes
 • General anti-infectives for systemic use and vaccines
  33651000-8
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 16

Job / name

J06BA02

Description of procurement /scope of services

Normal human immunoglobulin amp.for I.V. - 5 % 5ml.Обем на поръчката - 200 ампули

Others CPV Codes
 • General anti-infectives for systemic use and vaccines
  33651000-8
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 17

Job / name

V06DC01

Description of procurement /scope of services

Glucose amp. 10 % 10 ml.Обем на поръчката - 3000 ампули

Others CPV Codes
 • Various medicinal products
  33690000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 18

Job / name

M03AC04

Description of procurement /scope of services

Atracurium 25mg/2.5 ml.Обем на поръчката - 2000 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
  33630000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 19

Job / name

N01BB01

Description of procurement /scope of services

Bupivacain amp. spinal 5 mg/ml.- 4ml.Обем на поръчката - 1000 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the nervous system
  33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 20

Job / name

N01BB01-1

Description of procurement /scope of services

Bupivacain amp. Spinal "Hevy" 5 mg/ml.- 4ml.Обем на поръчката - 3000 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the nervous system
  33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 21

Job / name

N01BB4

Description of procurement /scope of services

Prilocaine hydrochloride 20mg/5ml amp.Обем на поръчката - 200 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the nervous system
  33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 22

Job / name

N01AX10

Description of procurement /scope of services

Propofol 1 % 10mg/ml 50ml, fl.Обем на поръчката - 10 флакони

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the nervous system
  33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 23

Job / name

N06DA04

Description of procurement /scope of services

Galantamine amp. 0,5 %, 5mg/ml, 1ml.Обем на поръчката - 100 ампули

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the nervous system
  33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 24

Job / name

N05CX

Description of procurement /scope of services

Valerianae extractum spissum tabl. 60 mgОбем на поръчката - 600 таблетки

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the nervous system
  33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 25

Job / name

R03AC02

Description of procurement /scope of services

Salbutamol 100 mcg/dose - 200 dosesОбем на поръчката - 20 флакони

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the respiratory system
  33670000-7
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 26

Job / name

G03DB01

Description of procurement /scope of services

Dydrogesterone 10 mg 30 tabl.Обем на поръчката - 600 таблетки

Others CPV Codes
 • Medicinal products for the genitourinary system and sex hormones
  33641000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

Lots 27

Job / name

‎J01CR01

Description of procurement /scope of services

Sultamicillin (Ampicillin, Sulbactam), Powder for solution for injection 1.0 g/0.5 gОбем на поръчката - 10000 ампули

Others CPV Codes
 • General anti-infectives for systemic use and vaccines
  33651000-8
Project adress

Region (NUTS code): BG411 София (столица) (Sofia (stolitsa))
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

България-София: Фармацевтични продукти

2020/S 136-334217

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000689182
Пощенски адрес: ул. „Михалаки Ташев“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Лице за контакт: Мария Петрова Михайлова
Електронна поща: m.mihaylova@1agb.com
Телефон: +359 24470245
Факс: +359 24470245

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://1agb.com/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12756

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/65994
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/65994
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за спешните заявки). В случаите, когато срокът за доставка се пада в неработен ден, то същият изтича на следващия работен ден. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е 14 дни, а отстраняването на недостатъците от страна на продавача е в срок до 24 часа. Доставяните лекарствени продукти трябва да бъдат с приблизителен остатъчен срок на годност 50 % от срока на годност указан върху опаковката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 156 040.34 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

А0ЗAD01

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33610000 Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р БЪЛГАРИЯ, гр. София, жк. „Красна поляна“, ул. „Михалаки Ташев“ № 2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Papaverine tabl. 50 mg.

Обем на поръчката — 400 таблетки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

A07AA02

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33610000 Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Nystatin tabl. 500 IU

Обем на поръчката - 100 таблетки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

A10AB01

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33610000 Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Insulin human 100 IU/ml, 3ml

Обем на поръчката - 10 пълнители

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64.42 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

B03BA01

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33621000 Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Cyancobalamin amp. 500 mcg.- 1ml. A /it. B12/

Обем на поръчката - 30 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

B03AD03

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33621000 Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ferrous sulphate/Folic acid/, tabl.

Обем на поръчката - 200 таблетки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

B05BC01

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33621000 Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Manitol 10 % 500ml. solution for infusion, sack

Обем на поръчката - 30 сака

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 95.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

C02AC01

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33622000 Медикаменти за сърдечносъдовата система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Clonidine tabl. 0.150mg

Обем на поръчката - 200 таблетки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7.17 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

D03AA

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33631000 Медикаменти, използвани в дерматологията
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Препарати, съдържащи рибено масло /Retinol Palmitat 350 IU mas/

Обем на поръчката - 70 опаковки от 18 грама

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 578.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

D08AX01

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33631000 Медикаменти, използвани в дерматологията
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Hydrogen peroxidat 30 % 1L

Обем на поръчката - 3000 опаковки от 1 литър

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

G03GA01

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33641000 Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Gonadotropin, chorionic 1500 IU, powder and solvent for injection

Обем на поръчката - 30 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 175.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

G03GA09

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33641000 Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Urofolitropin /FSH/, powder and solvent for injection, 75IU

Обем на поръчката - 30 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 052.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

G01AA01

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33641000 Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Nystatin ung. 15g.

Обем на поръчката - 10 опаковки от 15 грама

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44.92 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

H02AB01

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33642000 Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Betamethasone amp. 7mg /2mg+5mg/ - 1ml

Обем на поръчката - 10 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

J01FF01

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651000 Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Clindamycin Solution for injection 150 mg/ml - 4 ml

Обем на поръчката - 1000 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 358.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

J06BB01

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651000 Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Anti D /RH/ immunoglobulin, amp. 625 IU - 2ml

Обем на поръчката - 300 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39 492.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

J06BA02

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651000 Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Normal human immunoglobulin amp.for I.V. - 5 % 5ml.

Обем на поръчката - 200 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 141.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

V06DC01

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Glucose amp. 10 % 10 ml.

Обем на поръчката - 3000 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 875.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

M03AC04

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33630000 Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Atracurium 25mg/2.5 ml.

Обем на поръчката - 2000 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 033.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

N01BB01

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Bupivacain amp. spinal 5 mg/ml.- 4ml.

Обем на поръчката - 1000 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 266.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

N01BB01-1

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Bupivacain amp. Spinal "Hevy" 5 mg/ml.- 4ml.

Обем на поръчката - 3000 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

N01BB4

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Prilocaine hydrochloride 20mg/5ml amp.

Обем на поръчката - 200 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 100.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

N01AX10

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Propofol 1 % 10mg/ml 50ml, fl.

Обем на поръчката - 10 флакони

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43.83 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

N06DA04

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Galantamine amp. 0,5 %, 5mg/ml, 1ml.

Обем на поръчката - 100 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 121.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

N05CX

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Valerianae extractum spissum tabl. 60 mg

Обем на поръчката - 600 таблетки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

R03AC02

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33670000 Медикаменти за дихателната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Salbutamol 100 mcg/dose - 200 doses

Обем на поръчката - 20 флакони

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

G03DB01

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33641000 Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Dydrogesterone 10 mg 30 tabl.

Обем на поръчката - 600 таблетки

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 310.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

‎J01CR01

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651000 Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Р.България, гр.София, жк.Красна поляна, ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение, болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Sultamicillin (Ampicillin, Sulbactam), Powder for solution for injection 1.0 g/0.5 g

Обем на поръчката - 10000 ампули

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 416.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са вписани от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) в един от регистрите по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), даващи им право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Р БЪЛГАРИЯ, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При сключване на договор с чуждестранно лице в съответствие с изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП и изискванията на ЗЛПХМ определеният за изпълнител участник следва да бъде вписан в регистъра на ИАЛ, даващо му право да извършва търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Р БЪЛГАРИЯ.

http://www.bda.bg/bg/регистри/регистри-на-търговци-и-производители

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва наличието на регистрация в част IV, раздел А от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — заверено от участника копие на разрешение, предоставящо право за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Такова разрешение може да бъде един от следните документи:

— разрешение/удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗЛПХМ. Ако участникът има складове на територията на Р БЪЛГАРИЯ, трябва да притежава и разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ съгласно чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ,

— разрешение за производство по смисъла на чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ,

— разрешение за внос по смисъла на чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ,

— друг еквивалентен документ — за участници чуждестранни лица.

Документите за доказване годността на участника се представят на възложителя и при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник от процедурата при условията на чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Не се допускат до участие участници, за които е в сила забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Не се допускат до участие участници, за които е в сила забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/08/2020
Местно време: 00:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/08/2020
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Юли 2021

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката се финансира със собствени средства на възложителя от извършване на основната му дейност.

На основание чл. 47, ал. 3, изречение 2 от ППЗОП, тъй като критериите за подбор по всички обособени позиции са еднакви, възложителят допуска възможността документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП да се представят общо.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2020