Konsultstöd inom Stödprojekt för SamspEL Published by Tenders Electronic Daily

Konsultstöd inom Stödprojekt för SamspEL

Application deadline

10.08.2020, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
Language

Swedish

Contracting authority / owner

ENERGIMYNDIGHETEN
Box 310
631 04 ESKILSTUNA
Sweden
E-Mail: mats.strand@energimyndigheten.se
Website: http://www.energimyndigheten.se

assignment

Konsultstöd inom projekt för SamspEL.Den övergripande tjänsten som efterfrågas är aktiviteter som ökar effektiviteten, kvaliteten och nyttiggörande av forsknings och innovationsresultat.

Description of procurement /scope of services

Konsultstöd inom projekt för SamspEL.Den övergripande tjänsten som efterfrågas är aktiviteter som ökar effektiviteten, kvaliteten och nyttiggörande av forsknings och innovationsresultat.

Others CPV Codes
 • Energy and related services
  71314000-2
 • Energy-efficiency consultancy services
  71314300-5
 • Analytical or scientific software development services
  72212461-8
 • Research services
  73110000-6
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
 • Energy and related services
  71314000-2
 • Energy-efficiency consultancy services
  71314300-5
 • Analytical or scientific software development services
  72212461-8
 • Research services
  73110000-6
 • Project-management services other than for construction work
  79421000-1
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE122 Södermanlands län

Sverige-ESKILSTUNA: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

2020/S 096-229857

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ENERGIMYNDIGHETEN
Nationellt registreringsnummer: 202100-5000
Postadress: Box 310
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122
Postnummer: 631 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Mats Strand
E-post: mats.strand@energimyndigheten.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.energimyndigheten.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afibgrbejf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afibgrbejf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsultstöd inom Stödprojekt för SamspEL

Referensnummer: 2020-4721
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Konsultstöd inom projekt för SamspEL.

Den övergripande tjänsten som efterfrågas är aktiviteter som ökar effektiviteten, kvaliteten och nyttiggörande av forsknings och innovationsresultat.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71314000
71314300
72212461
73110000
79421000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Konsultstöd inom projekt för SamspEL.

Den övergripande tjänsten som efterfrågas är aktiviteter som ökar effektiviteten, kvaliteten och nyttiggörande av forsknings och innovationsresultat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/08/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/11/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/08/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/05/2020