Dostawa w latach 2020–2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – ubrania maskujące białe zmodernizowane, pokrowce do zasobnika Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa w latach 2020–2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – ubrania maskujące białe zmodernizowane, pokrowce do zasobnika

Application deadline

19.08.2020, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Protective and safety clothing
  35113400-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
30-901 Kraków
Poland
E-Mail: mag.ptak@ron.mil.pl
Website: http://www.3rblog.wp.mil.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - ubranie maskujące białe zmodernizowane, pokrowce do zasobnika. Zamówienie obejmuje 5 zadań:Zadanie nr 1. pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika;Zadanie nr 2. pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika;Zadanie nr 3: pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika;Zadanie nr 4. pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika;Zadanie nr 5. ubranie maskujące białe zmodernizowane.System zarządzania jakością wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015.Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1.Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - ubranie maskujące białe zmodernizowane, pokrowce do zasobnika. Zamówienie obejmuje 5 zadań:Zadanie nr 1. pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika;Zadanie nr 2. pokrowiec mały w kamuflażu... Show more

Lots 1

Job / name

Pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 1000 szt.; 2021 r.: 2000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:— 2020 rok - 1 000 szt. - do 10.11.20202021 rok - 2 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;— 2020 rok - 1 000 szt. - do 20.11.20202021 rok - 2 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;— 2020 rok - 1 000 szt. - do 30.11.2020.2021 rok - 2 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca dużego w kamuflażu pustynnym do zasobnika zgodnego z WDTT 980/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 980/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 1000 szt.; 2021 r.: 2000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy... Show more

Others CPV Codes
 • Impregnated, coated or covered textile fabrics
  39563400-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy: teren RP

Lots 2

Job / name

Pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 1000 szt.; 2021 r.: 2000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:— 2020 rok - 1 000 szt. - do 10.11.20202021 rok - 2 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;— 2020 rok - 1 000 szt. - do 20.11.20202021 rok - 2 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;— 2020 rok - 1 000 szt. - do 30.11.2020.2021 rok - 2 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca małego w kamuflażu pustynnym do zasobnika zgodnego z WDTT 980/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 980/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 1000 szt.; 2021 r.: 2000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy... Show more

Others CPV Codes
 • Impregnated, coated or covered textile fabrics
  39563400-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy: teren RP

Lots 3

Job / name

Pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 2000 szt.; 2021 r.: 4000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:— 2020 rok - 2 000 szt. - do 10.11.20202021 rok - 4 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;— 2020 rok - 2 000 szt. - do 20.11.20202021 rok - 4 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;— 2020 rok - 2 000 szt. - do 30.11.2020.2021 rok - 4 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca dużego w kolorze białym do zasobnika zgodnego z WDTT 981/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 981/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 2000 szt.; 2021 r.: 4000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego... Show more

Others CPV Codes
 • Impregnated, coated or covered textile fabrics
  39563400-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy: teren RP

Lots 4

Job / name

Pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 2000 szt.; 2021 r.: 4000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:— 2020 rok - 2 000 szt. - do 10.11.20202021 rok - 4 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;— 2020 rok - 2 000 szt. - do 20.11.20202021 rok - 4 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;— 2020 rok - 2 000 szt. - do 30.11.2020.2021 rok - 4 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca małego w kolorze białym do zasobnika zgodnego z WDTT 981/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 981/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 2000 szt.; 2021 r.: 4000 szt..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego... Show more

Others CPV Codes
 • Impregnated, coated or covered textile fabrics
  39563400-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy: teren RP

Lots 5

Job / name

Ubranie maskujące białe zmodernizowane

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 5 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - Ubranie maskujące białe zmodernizowane, w ilości: 2020 r.: 2000 kpl.; 2021 r.: 4000 kpl..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:— 2020 rok - 2 000 kpl. - do 10.11.20202021 rok - 4 000 kpl. - do 31.03.2021 - 20 pkt;— 2020 rok - 2 000 kpl. - do 20.11.20202021 rok - 4 000 kpl. - do 30.06.2021 - 10 pkt;— 2020 rok - 2 000 kpl. - do 30.11.2020.2021 rok - 4 000 kpl. - do 30.09.2021 - 0 pkt.3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego ubrania maskującego białego zmodernizowanego zgodnego z WDTT 616A/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 616A/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 5 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - Ubranie maskujące białe zmodernizowane, w ilości: 2020 r.: 2000 kpl.; 2021 r.: 4000 kpl..2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do... Show more

Others CPV Codes
 • Protective and safety clothing
  35113400-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejsce dostawy: teren RP

Polska-Kraków: Odzież ochronna i zabezpieczająca

2020/S 136-334316

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Ptak
E-mail: mag.ptak@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa w latach 2020–2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – ubrania maskujące białe zmodernizowane, pokrowce do zasobnika

Numer referencyjny: 130/2020
II.1.2)Główny kod CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - ubranie maskujące białe zmodernizowane, pokrowce do zasobnika. Zamówienie obejmuje 5 zadań:

Zadanie nr 1. pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika;

Zadanie nr 2. pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika;

Zadanie nr 3: pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika;

Zadanie nr 4. pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika;

Zadanie nr 5. ubranie maskujące białe zmodernizowane.

System zarządzania jakością wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39563400 Tkaniny włókiennicze impregnowane, powlekane lub pokrywane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 1000 szt.; 2021 r.: 2000 szt..

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:

— 2020 rok - 1 000 szt. - do 10.11.2020

2021 rok - 2 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;

— 2020 rok - 1 000 szt. - do 20.11.2020

2021 rok - 2 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;

— 2020 rok - 1 000 szt. - do 30.11.2020.

2021 rok - 2 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.

3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca dużego w kamuflażu pustynnym do zasobnika zgodnego z WDTT 980/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 980/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż: zadanie nr 1: pokrowiec duży w kamuflażu pustynnym do zasobnika – w 2020 r. - do 200 szt., w 2021 r. - do 600 szt.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt 1, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego (odpowiednio rok 2020,2021) Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma mailowa) pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.

5. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2020 - 30 listopada 2020 roku.

6. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2021 - 30 listopada 2021 roku.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wymagane wadium: 6.500,00 PLN

2.Zgodnie z art 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39563400 Tkaniny włókiennicze impregnowane, powlekane lub pokrywane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 1000 szt.; 2021 r.: 2000 szt..

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:

— 2020 rok - 1 000 szt. - do 10.11.2020

2021 rok - 2 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;

— 2020 rok - 1 000 szt. - do 20.11.2020

2021 rok - 2 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;

— 2020 rok - 1 000 szt. - do 30.11.2020.

2021 rok - 2 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.

3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca małego w kamuflażu pustynnym do zasobnika zgodnego z WDTT 980/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 980/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż: zadanie nr 2: pokrowiec mały w kamuflażu pustynnym do zasobnika – w 2020 r. - do 200 szt., w 2021 r. - do 600 szt.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt 1, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego (odpowiednio rok 2020,2021) Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma mailowa) pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.

5. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2020 - 30 listopada 2020 roku.

6. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2021 - 30 listopada 2021 roku.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wymagane wadium: 2.800,00 PLN

2.Zgodnie z art 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39563400 Tkaniny włókiennicze impregnowane, powlekane lub pokrywane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 2000 szt.; 2021 r.: 4000 szt..

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:

— 2020 rok - 2 000 szt. - do 10.11.2020

2021 rok - 4 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;

— 2020 rok - 2 000 szt. - do 20.11.2020

2021 rok - 4 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;

— 2020 rok - 2 000 szt. - do 30.11.2020.

2021 rok - 4 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.

3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca dużego w kolorze białym do zasobnika zgodnego z WDTT 981/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 981/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż: zadanie nr 3: pokrowiec duży w kolorze białym do zasobnika – w 2020 r. - do 300 szt., w 2021 r. - do 1 200 szt.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt 1, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego (odpowiednio rok 2020,2021) Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma mailowa) pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.

5. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2020 - 30 listopada 2020 roku.

6. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2021 - 30 listopada 2021 roku.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wymagane wadium: 11.000,00 PLN

2.Zgodnie z art 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39563400 Tkaniny włókiennicze impregnowane, powlekane lub pokrywane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika, w ilości: 2020 r.: 2000 szt.; 2021 r.: 4000 szt..

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:

— 2020 rok - 2 000 szt. - do 10.11.2020

2021 rok - 4 000 szt. - do 31.03.2021 - 20 pkt;

— 2020 rok - 2 000 szt. - do 20.11.2020

2021 rok - 4 000 szt. - do 30.06.2021 - 10 pkt;

— 2020 rok - 2 000 szt. - do 30.11.2020.

2021 rok - 4 000 szt. - do 30.09.2021 - 0 pkt.

3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego pokrowca małego w kolorze białym do zasobnika zgodnego z WDTT 981/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 981/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż: zadanie nr 4: pokrowiec mały w kolorze białym do zasobnika – w 2020 r. - do 300 szt., w 2021 r. - do 1 200 szt.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt 1, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego (odpowiednio rok 2020,2021) Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma mailowa) pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.

5. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2020 - 30 listopada 2020 roku.

6. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2021 - 30 listopada 2021 roku.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wymagane wadium: 4.600,00 PLN

2.Zgodnie z art 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubranie maskujące białe zmodernizowane

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 5 jest dostawa w latach 2020 - 2021 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - Ubranie maskujące białe zmodernizowane, w ilości: 2020 r.: 2000 kpl.; 2021 r.: 4000 kpl..

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, tj.:

— 2020 rok - 2 000 kpl. - do 10.11.2020

2021 rok - 4 000 kpl. - do 31.03.2021 - 20 pkt;

— 2020 rok - 2 000 kpl. - do 20.11.2020

2021 rok - 4 000 kpl. - do 30.06.2021 - 10 pkt;

— 2020 rok - 2 000 kpl. - do 30.11.2020.

2021 rok - 4 000 kpl. - do 30.09.2021 - 0 pkt.

3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego ubrania maskującego białego zmodernizowanego zgodnego z WDTT 616A/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 616A/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż: zadanie nr 5: ubranie maskujące białe zmodernizowane – w 2020 r. - do 300 kpl., w 2021 r. - do 1 200 kpl..

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt 1, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego (odpowiednio rok 2020,2021) Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma mailowa) pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.

5. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2020 - 30 listopada 2020 roku.

6. Termin wykonania umowy w ramach zamówień opcjonalnych uruchamianych w roku 2021 - 30 listopada 2021 roku.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wymagane wadium: 47.000,00 PLN

2.Zgodnie z art 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1: 9.800,00 zł

Dla zadania nr 2: 4.200,00 zł

Dla zadania nr 3: 12.000,00 zł

Dla zadania nr 4: 7.000,00 zł

Dla zadania nr 5: 72.000,00 zł

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na zadania: nr 1 i nr 2, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza niż 14.000,00 zł.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca wypełnia sekcję α (alfa): ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ (nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV).

4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć tych dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie wykonawca musi złożyć wraz z ofertą (zobowiązanie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym udostępniającego zasoby). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zasoby finansowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

6.W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wraz z ofertą składa odrębne formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia JEDZ podmiotów udostępniających zasoby podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy który jest załącznikiem do dokumentacji zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, budynek 28

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia,spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2.Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć wraz z ofertą.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie-oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.O ile dotyczy-JEDZ należy złożyć również dla podmiotu udostępniającego zasoby.

3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie,aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa poniżej w pkt 4 i 5,w sekcji II.2.4) (w zakresie każdego zadania) oraz w sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

4.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

1)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;

2)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716).

5.Zamawiający zażąda od wykonawcy,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp,przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4,

6.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy,zamawiający wymaga złożenia oświadczenia JEDZ tego podwykonawcy wraz z ofertą.Na podstawie art 26 ust 1 zamawiający zażąda dokumentów o których mowa w pkt.4 dotyczących tego podwykonawcy.

7.Oferta musi zawierać ponadto wypełniony druk Oferta,formularz cenowy oraz pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

8.Do oferty wykonawca musi załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w sekcji III.1.2) pkt 5 (o ile dotyczy).

9.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Pzp.

2.Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się

Z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020