Täysautomaattinen nukleiinihappojen eristysautomaattilaitteisto Published by Tenders Electronic Daily

Täysautomaattinen nukleiinihappojen eristysautomaattilaitteisto

There are changes or additional information to this announcement. Täysautomaattinen nukleiinihappojen eristysautomaattilaitteisto (24.07.2020 20:08)

Application deadline

06.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
    38000000-5
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
E-Mail: juho.lehtoviita@ptcs.fi
Website: http://www.hus.fi

assignment

Hankinnan kohde on automaattinen nukleiinihappojen eristyslaite (laite + varalaite tai laitteisto, jossa kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) HUSLAB Kliinisen mikrobiologian virologian ja immunologian osaston nukleiinihappoanalytiikkaan.Ks. tarkempi kuvaus jäljempänä kohdasta II.2.4) Kuvaus hankinnasta sekä tarjouspyyntöaineistosta. Hankinnan kohde on automaattinen nukleiinihappojen eristyslaite (laite + varalaite tai laitteisto, jossa kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) HUSLAB Kliinisen mikrobiologian virologian ja immunologian osaston nukleiinihappoanalytiikkaan.Ks. tarkempi kuvaus jäljempänä kohdasta II.2.4) Kuvaus hankinnasta... Show more

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohde on automaattinen nukleiinihappojen eristyslaite (laite + varalaite tai laitteisto, jossa kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) HUSLAB Kliinisen mikrobiologian virologian ja immunologian osaston nukleiinihappoanalytiikkaan. Hankittavalta laitteelta haetaan joustavuutta tiettyjen mikrobien analytiikkaan, joissa tutkittavat näytelaadut ovat moninaisia. Lisäksi laitteistolla on tarkoitus eristää virusnukleiinihapot keskushermostoinfektiopotilaiden likvornäytteistä, joten toimintavarmuus ja hyvä virusnukleiinihapon saanto ovat tärkeitä.Laitteisto(t) sijoitetaan HUSLAB virologian ja immunologian osastolle osoitteeseen Topeliuksenkatu 32, FI-00290 Helsinki.Lisäksi varataan optiona mahdollisuus hankkia yksi (1) vastaava laitekokonaisuus (joko laite + varalaite tai laitteisto, jossa on kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) vuosien 2020–2022 aikana.Lisäksi solmitaan sopimus (laitteen käyttössä) tarvittavien laitesidonnaisten kulutustavaroiden hankinnasta. Laitesidonnaista kulutustavaroiden sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.Lisäksi solmitaan laitteiston huoltoa koskeva huoltosopimus. Huoltosopimuksen sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.Tilaaja päättää optioiden hankkimisesta erikseen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnan kohde on automaattinen nukleiinihappojen eristyslaite (laite + varalaite tai laitteisto, jossa kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) HUSLAB Kliinisen mikrobiologian virologian ja immunologian osaston nukleiinihappoanalytiikkaan. Hankittavalta laitteelta haetaan joustavuutta tiettyjen mikrobien... Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Helsinki: Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

2020/S 127-309950

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: juho.lehtoviita@ptcs.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=301324&tpk=f7388a31-749f-42e5-b993-560b3548857b
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=301324&tpk=f7388a31-749f-42e5-b993-560b3548857b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Täysautomaattinen nukleiinihappojen eristysautomaattilaitteisto

Viitenumero: HUS 330-2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde on automaattinen nukleiinihappojen eristyslaite (laite + varalaite tai laitteisto, jossa kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) HUSLAB Kliinisen mikrobiologian virologian ja immunologian osaston nukleiinihappoanalytiikkaan.

Ks. tarkempi kuvaus jäljempänä kohdasta II.2.4) Kuvaus hankinnasta sekä tarjouspyyntöaineistosta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on automaattinen nukleiinihappojen eristyslaite (laite + varalaite tai laitteisto, jossa kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) HUSLAB Kliinisen mikrobiologian virologian ja immunologian osaston nukleiinihappoanalytiikkaan. Hankittavalta laitteelta haetaan joustavuutta tiettyjen mikrobien analytiikkaan, joissa tutkittavat näytelaadut ovat moninaisia. Lisäksi laitteistolla on tarkoitus eristää virusnukleiinihapot keskushermostoinfektiopotilaiden likvornäytteistä, joten toimintavarmuus ja hyvä virusnukleiinihapon saanto ovat tärkeitä.

Laitteisto(t) sijoitetaan HUSLAB virologian ja immunologian osastolle osoitteeseen Topeliuksenkatu 32, FI-00290 Helsinki.

Lisäksi varataan optiona mahdollisuus hankkia yksi (1) vastaava laitekokonaisuus (joko laite + varalaite tai laitteisto, jossa on kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) vuosien 2020–2022 aikana.

Lisäksi solmitaan sopimus (laitteen käyttössä) tarvittavien laitesidonnaisten kulutustavaroiden hankinnasta. Laitesidonnaista kulutustavaroiden sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

Lisäksi solmitaan laitteiston huoltoa koskeva huoltosopimus. Huoltosopimuksen sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

Tilaaja päättää optioiden hankkimisesta erikseen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Laitesidonnaisten tarvikkeiden sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

Huoltosopimuksen sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona varataan mahdollisuus hankkia yksi (1) vastaava laitekokonaisuus (joko laite + varalaite tai laitteisto, jossa on kaksi (2) erillistä eristysmoduulia) vuosien 2020–2022 aikana. Huoltosopimuksen sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

Laitesidonnaisten tarvikkeiden sopimuksen sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/08/2020
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/08/2020
Paikallinen aika: 10:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Mikäli tarjoaja antaa rinnakkaisen tarjouksen, niin tarjoajan tulee tehdä rinnakkainen tarjous siten, että se täyttää tarjoupyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet. Rinnakkainen tarjous on aina erillinen, oma tarjouksensa. Rinnakkaisia tarjouksia saa antaa enintään yhden (1) kappaleen.

Alihankinta

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:

– Alihankkijayrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

– Alihankkijan rooli hankinnassa

– Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi).

Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä (tarjouspyynnön liite 11),

joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot".

Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

Ryhmittymä

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen.

Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.

Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot:

Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot:

– Virallinen nimi ja Y-tunnus

– Ryhmittymän jäsenen rooli hankinnassa

– Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi)

– Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut

– Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään.

Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/07/2020