Tekniska konsulter - Projektering anläggning 2022 Published by Tenders Electronic Daily

Tekniska konsulter - Projektering anläggning 2022

Application deadline

07.06.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Plant engineering design services
  71323200-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

LUDVIKA KOMMUN
UpphandlingsCenter
77182 Ludvika
Sweden
Tel.: +46 240-86633
E-Mail: ann-kristin.knopf@ludvika.se
Website: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Default.aspx

assignment

Ramavtalet omfattar konsulttjänster projektering anläggning (Landskap, VA & dagvatten, Väg, Mark och Belysning, BAS-P och Uppdragsansvarig) och där tillhörande uppgifter, till kommunerna Falun, Gagnef, Ludvika och bolagen Lugnet i Falun AB och Gagnefbostäder AB.

Description of procurement /scope of services

Tekniska konsulttjänster - Projektering anläggning

Others CPV Codes
 • Plant engineering design services
  71323200-0
 • Construction-related services
  71500000-3
 • Construction project management services
  71541000-2
Project adress

Region (NUTS code): SE312 Dalarnas län

Sverige-Ludvika: Teknisk konstruktion av anläggning

2022/S 091-250814

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LUDVIKA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: UpphandlingsCenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 77182
Land: Sverige
E-post: ann-kristin.knopf@ludvika.se
Telefon: +46 240-86633
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Default.aspx
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58719
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58719
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter - Projektering anläggning 2022

Referensnummer: GNU 2022/7
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71323200 Teknisk konstruktion av anläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet omfattar konsulttjänster projektering anläggning (Landskap, VA & dagvatten, Väg, Mark och Belysning, BAS-P och Uppdragsansvarig) och där tillhörande uppgifter, till kommunerna Falun, Gagnef, Ludvika och bolagen Lugnet i Falun AB och Gagnefbostäder AB.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 36 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71323200 Teknisk konstruktion av anläggning
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71541000 Byggteknisk projektledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniska konsulttjänster - Projektering anläggning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 36 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/04/2022
Slut: 01/04/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-04-01

Förlängningsoption till: 2026-04-01

Förlängningsoption till: 2027-04-01

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2022