Bokbuss till Folkbiblioteket i Ljungby kommun Published by Tenders Electronic Daily

Bokbuss till Folkbiblioteket i Ljungby kommun

Application deadline

10.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Buses and coaches
    34121000-1
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Ljungby kommun
Olofsgatan 9
34183 LJUNGBY
Sweden
E-Mail: theres.freij@ljungby.se
Website: http://www.ljungby.se

assignment

Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:SkolaFunktionsvariationerFamiljeaktiviteterAllmänhetenBokbussen rullar måndag till fredag. Ungefär 2000 mil om året. Varje tur innebär många start och stopp.
Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:SkolaFunktionsvariationerFamiljeaktiviteterAllmänhetenBokbussen...
Show more

Description of procurement /scope of services

Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:SkolaFunktionsvariationerFamiljeaktiviteterAllmänhetenBokbussen rullar måndag till fredag. Ungefär 2000 mil om året. Varje tur innebär många start och stopp.Beskrivning av behovetBeställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:SkolaFunktionsvariationerFamiljeaktiviteterAllmänhetenBokbussen rullar måndag till fredag. Ungefär 2000 mil om året. Varje tur innebär många start och stopp.InbjudanLjungby kommun inbjuder härmed till anbudsgivning gällande en fabriksny bokbuss till Biblioteket. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud.
Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:SkolaFunktionsvariationerFamiljeaktiviteterAllmänhetenBokbussen...
Show more

Others CPV Codes
  • Mobile library vehicles
    34144760-3
Project adress

Region (NUTS code): SE212 Kronobergs län
Ljungby

Sverige-Ljungby: Bussar

2022/S 087-235188

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ljungby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0670
Postadress: Olofsgatan 9
Ort: LJUNGBY
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 34183
Land: Sverige
Kontaktperson: Theres Freij
E-post: theres.freij@ljungby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ljungby.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aferbxctlx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aferbxctlx&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bokbuss till Folkbiblioteket i Ljungby kommun

Referensnummer: 2021/KOF0088/887
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34121000 Bussar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.

Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:

Skola

Funktionsvariationer

Familjeaktiviteter

Allmänheten

Bokbussen rullar måndag till fredag. Ungefär 2000 mil om året. Varje tur innebär många start och stopp.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144760 Bokbussar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ljungby

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.

Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:

Skola

Funktionsvariationer

Familjeaktiviteter

Allmänheten

Bokbussen rullar måndag till fredag. Ungefär 2000 mil om året. Varje tur innebär många start och stopp.

Beskrivning av behovet

Beställaren söker en styck (1) fabriksny bokbuss som ska gå både stadskörning och landsvägskörning. Främst är det landsvägskörning men även en del grusvägar.

Bokbussverksamheten är skiftande och har bland annat kunder inom följande segment:

Skola

Funktionsvariationer

Familjeaktiviteter

Allmänheten

Bokbussen rullar måndag till fredag. Ungefär 2000 mil om året. Varje tur innebär många start och stopp.

Inbjudan

Ljungby kommun inbjuder härmed till anbudsgivning gällande en fabriksny bokbuss till Biblioteket. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 05/09/2022
Slut: 31/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2022