22-0011_Ramavtal tvätteritjänster 2022 Published by Tenders Electronic Daily

22-0011_Ramavtal tvätteritjänster 2022

Application deadline

09.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Washing and dry-cleaning services
    98310000-9
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Liseberg AB

Göteborg
Sweden
E-Mail: maria.gimbro@liseberg.se
Website: http://www.liseberg.se

assignment

Ramavtalet omfattar tjänsten tvätt och efterbehandling inklusive hämtning och lämning av egenägt tvättgods (arbetskläder, allmän tvätt) samt cirkulationstvätt (hyrgods).

Description of procurement /scope of services

Ramavtalet omfattar tjänsten tvätt och efterbehandling inklusive hämtning och lämning av egenägt tvättgods (arbetskläder, allmän tvätt) samt cirkulationstvätt (hyrgods).

Others CPV Codes
  • Laundry-collection services
    98311000-6
  • Laundry-management services
    98311100-7
Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Göteborg

Sverige-Göteborg: Tvätt- och kemtvättstjänster

2022/S 093-255487

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Liseberg AB
Nationellt registreringsnummer: 556023-6811
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Gimbro
E-post: maria.gimbro@liseberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.liseberg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftodizykn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftodizykn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommunalägt Bolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

22-0011_Ramavtal tvätteritjänster 2022

Referensnummer: 22/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98310000 Tvätt- och kemtvättstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet omfattar tjänsten tvätt och efterbehandling inklusive hämtning och lämning av egenägt tvättgods (arbetskläder, allmän tvätt) samt cirkulationstvätt (hyrgods).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
98311000 Tvättinsamling
98311100 Tvätthantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar tjänsten tvätt och efterbehandling inklusive hämtning och lämning av egenägt tvättgods (arbetskläder, allmän tvätt) samt cirkulationstvätt (hyrgods).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/05/2022