Udbud af drifts It-kabling og It-installationsarbejde til Bornholms Regionskommune Published by Tenders Electronic Daily

Udbud af drifts It-kabling og It-installationsarbejde til Bornholms Regionskommune

Application deadline

07.06.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Installation services (except software)
    51000000-9
Language

Danish

Contracting authority / owner

Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23
3700 Rønne
Denmark
Tel.: +45 56921040
Fax: +45 56920001
E-Mail: anette.edvardsen@brk.dk
Website: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx

assignment

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende drifts It-kabling og It-installationsarbejder i Bornholms Regionskommune og dennes centre, samt el- og it-installationer, som Kommunen er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.Det er det enkelte center, der beslutter i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt, der skal foretages arbejder omfattet af dette udbud. Udbuddet forpligtiger samtlige centre i Bornholms Regionskommune til benyttelse af denne aftale ved udførelse af de i aftalen anførte arbejder under hensyn til at Ordregiver jf. nedenfor, forbeholder sig ret til at indgå aftale med andre under visse nærmere angivne forhold.
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende drifts It-kabling og It-installationsarbejder i Bornholms Regionskommune og dennes centre, samt el- og it-installationer, som Kommunen er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.Det er det enkelte center,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Anlægsopgaver hvortil der af Ordregiver er tilknyttet en ekstern rådgiver, der på vegne af Ordregiver projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med sådanne anlægsopgaver, såfremt Ordregiver ønsker dette.Det er Ordregivers forventning, at de samlede årlige forbrug på Rammeaftalen for Bornholms Regionskommune vil blive ca. 0,8 mio. kr.Der er tale om en ikke-eksklusiv rammeaftale, men det er Ordregivers absolutte intention, at bestilling af It-kablings- og It-installationsarbejde foretages via den indgåede rammeaftale.Ordregiver er ikke forpligtet til at benytte Rammeaftalen og leverandøren er ikke berettiget til en bestemt omsætning i aftalens løbetid.Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftaler med andre indenfor aftalens løbetid i tilfælde af at leverandørens tilbud, efter Ordregivers skøn, er for dyrt, leverandøren har leveringsproblemer eller opgaven kræver særlige kvalifikationer m.v.
Anlægsopgaver hvortil der af Ordregiver er tilknyttet en ekstern rådgiver, der på vegne af Ordregiver projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med...
Show more

Others CPV Codes
  • Networks
    32400000-7
  • Electrical installation work
    45310000-3
Project adress

Region (NUTS code): DK014 Bornholm

Danmark-Rønne: Installationstjenester (undtagen programmel)

2022/S 089-243036

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af drifts It-kabling og It-installationsarbejde til Bornholms Regionskommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende drifts It-kabling og It-installationsarbejder i Bornholms Regionskommune og dennes centre, samt el- og it-installationer, som Kommunen er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.

Det er det enkelte center, der beslutter i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt, der skal foretages arbejder omfattet af dette udbud. Udbuddet forpligtiger samtlige centre i Bornholms Regionskommune til benyttelse af denne aftale ved udførelse af de i aftalen anførte arbejder under hensyn til at Ordregiver jf. nedenfor, forbeholder sig ret til at indgå aftale med andre under visse nærmere angivne forhold.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32400000 Net
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anlægsopgaver hvortil der af Ordregiver er tilknyttet en ekstern rådgiver, der på vegne af Ordregiver projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med sådanne anlægsopgaver, såfremt Ordregiver ønsker dette.

Det er Ordregivers forventning, at de samlede årlige forbrug på Rammeaftalen for Bornholms Regionskommune vil blive ca. 0,8 mio. kr.

Der er tale om en ikke-eksklusiv rammeaftale, men det er Ordregivers absolutte intention, at bestilling af It-kablings- og It-installationsarbejde foretages via den indgåede rammeaftale.

Ordregiver er ikke forpligtet til at benytte Rammeaftalen og leverandøren er ikke berettiget til en bestemt omsætning i aftalens løbetid.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftaler med andre indenfor aftalens løbetid i tilfælde af at leverandørens tilbud, efter Ordregivers skøn, er for dyrt, leverandøren har leveringsproblemer eller opgaven kræver særlige kvalifikationer m.v.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kommunen har en option på at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 6 - 7, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Dele af arbejdet kræver autorisation, jf. lov nr. 401 af den 28.4.2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet. Tilbudsgiver skal besidde den krævede autorisation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers resultat efter skat for de seneste 2 afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers resultat efter skat skal være positivt i de 2 seneste afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være positiv i det senest afsluttede regnskabsår

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

Værktøj, materiel og teknisk udstyr

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Certificering i netværk.

Leverandøren skal have viden om opsætning og programmering af aktive komponenter, herunder opdeling af switche i VLAN.

Leverandøren skal have kvalifikationer, kapacitet og erfaring i følgende systemer:

RJ45 og RJ11 materiale

PDS installationer i kat6 samt kat6A

Fiberkabling med single og multimode. Konnektorertype som ST, SC og LC svejset med pigtail.

Leverandøren skal have kendskab til struktur ved de forskellige telefoni-begreber, herunder digital, analog og IP-telefoni. Leverandøren skal have kendskab til ISDN, ADSL og SHDSL terminologier og skal kunne konnektere systemerne.

Leverandøren skal kunne transientbeskytte netværks- og teleinstallationer.

Ved certificerede netværk skal der ydes 25 års produktgaranti.

Leverandøren skal have erfaring og kvalifikationer i opbygning af telebackbone.

Leverandøren skal have erfaring i indbygning af magnetlås på døre.

Af leverandørens personale skal minimum 3 af de netværksudførende medarbejdere være certificeret til at udføre netværk.

Leverandøren eller leverandørens underleverandør, skal have personale, der som minimum har følgende færdigheder.

ADK kursus ADK Installation

ADK kursus ADL installation af bus- og IP baseret Anlæg

ADK kursus Montage af låsenheder og dørlukker

ADK kursus Montage af elektromekaniske låsekasser

AIA kursus Adresserbare AIA-anlæg

AIA kursus AIA lovgivning og regelsæt

AIA kursus IA objekt og perimetersikring

AIA kursus Sikringsanlæg 1+2

ABA kursus Brand 1+2

ITV kursus TVovervågning projektering

ITV kursus TVovervågning grundlæggende

Leverandøren skal være certificeret af kabelproducenten til at udføre installationen.

Leverandøren eller leverandørens underleverandør, skal have personale, der som minimum har erfaring i følgende:

netværksarbejde med kat6 og kat6A

udbudte fiberarbejder

ADK systemet Unilock

fusionssvejsning af single mode fiber

fejlsøgning på fiber med OTDR

Leverandøren skal have kendskab til vedligeholdelse af nødstrømsanlæg, herunder dieselgenerator og UPS-anlæg.

Tilbudsgiver har, eller har adgang til følgende værktøj

Fusionssvejser til single mode fiber

Fluke DSX5000 eller lignende som kan foretage målinger af minimum samme standard på kobberinstallationer

Fluke DSX5000 med OTDR kit for multimode og singlemode eller tilsvarende, som kan foretage målinger af minimum samme standard til fejlsøgning på fiber

Netværkstester til kat5E, kat6 samt kat6A

Netværkstester til fibertype multimode samt singlemode

Værktøj for cleavning og konnektering af multi- og singlemode fiber

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

efter 4 år

VI.3)Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens maksimale værdi er 5 mio DKR.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2022