Kuro pirkimas

Application deadline

15.06.2022, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Fuels
    09100000-0
Language

Lithuanian

Contracting authority / owner

Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys'
Vytauto g. 103
77160 Šiauliai
Lithuania
Tel.: +370 41525969
E-Mail: ilona.b@siauliuvandenys.lt
Website: http://www.siauliuvandenys.lt

assignment

Perkamas kuras (dyzelinas, benzinas A-95).

Description of procurement /scope of services

Kuro (dyzelino, benzino 95 A) pirkimas. Planuojamas įsigyti preliminarus Degalų kiekis per 36 mėnesių laikotarpį pagal rūšis: Dyzelino - 650 000 l; Benzino - 60 000 l. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Degalų kiekio, Degalai bus perkami pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Perkantysis subjektas, įsigydamas Degalus negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties vertės, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės, nurodytos eurais.2. Sutarties kaina skaičiuojama taikant kintamo įkainio metodą.3. Pradinė (maksimali) Sutarties vertė – ne didesnė nei 990 000,00 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši)mėnesių laikotarpiui.
Kuro (dyzelino, benzino 95 A) pirkimas. Planuojamas įsigyti preliminarus Degalų kiekis per 36 mėnesių laikotarpį pagal rūšis: Dyzelino - 650 000 l; Benzino - 60 000 l. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Degalų kiekio, Degalai bus perkami pagal Perkančiojo...
Show more

Others CPV Codes
  • Petrol
    09132000-3
  • Diesel fuel
    09134200-9
Project adress

Region (NUTS code): LT LIETUVA

Lietuva-Šiauliai: Kuras

2022/S 093-257641

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys'
Nacionalinis registracijos Nr.: 144133366
Adresas: Vytauto g. 103
Miestas: Šiauliai
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 77160
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Ilona Brogienė
El. paštas: ilona.b@siauliuvandenys.lt
Telefonas: +370 41525969
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.siauliuvandenys.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3532
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637128
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637128&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kuro pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09100000 Kuras
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkamas kuras (dyzelinas, benzinas A-95).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09132000 Benzinas
09134200 Dyzelinis kuras
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Kuro (dyzelino, benzino 95 A) pirkimas. Planuojamas įsigyti preliminarus Degalų kiekis per 36 mėnesių laikotarpį pagal rūšis: Dyzelino - 650 000 l; Benzino - 60 000 l. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Degalų kiekio, Degalai bus perkami pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Perkantysis subjektas, įsigydamas Degalus negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties vertės, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės, nurodytos eurais.

2. Sutarties kaina skaičiuojama taikant kintamo įkainio metodą.

3. Pradinė (maksimali) Sutarties vertė – ne didesnė nei 990 000,00 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šeši)mėnesių laikotarpiui.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Galimybė Sutartį pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras Sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimui už Prekes skirtą laikotarpį).

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, ar Tiekėjas remiasi kitais Ūkio subjektų pajėgumais ar subtiekėjais, pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas Ūkio subjektų grupės narys atskirai / kiekvienas ūkio subjektas / kiekvienas subtiekėjas (išskyrus Kvazisubtiekėjus).

Kiekvienas subjektas (išskyrus Kvazisubtiekėjus), kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, turi pateikti užpildą ir pasirašytą atskirą EBVPD. Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

Tiekėjas Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka, turi teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, t. y. benzinu ir dyzeliniu kuru.

PATEIKIAMA:

Pirkėjas iš galimo laimėtojo nereikalaus pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį šio punkto reikalavimui, jeigu Tiekėjas turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą. Tokiu atveju Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, Tiekėjo leidimo būklę ir suteiktas teises Licencijų informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Netaikoma

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Nereikalaujama

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Pirkėjas už Prekes Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo - priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Prekių perdavimą pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes išrašymo Pardavėjui dienos.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Nereikalaujama

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu (originalai) ir mokestinį pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra sumokėta. Arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Pirkėjo banko sąskaitą [sąskaitos Nr. LT457180000005467365] ir pateikia pavedimo kopiją. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 15.000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct).

Netesybos (baudos).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/06/2022
Vietos laikas: 08:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/06/2022
Vietos laikas: 08:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Šiaulių apygardos teismas
Miestas: Šiauliai
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/05/2022