Blododlingssystem Published by Tenders Electronic Daily

Blododlingssystem

Application deadline

10.05.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
    38000000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
65182 Karlstad
Sweden
Tel.: +46 10-8315000
E-Mail: erik.franzen@regionvarmland.se
Website: http://www.regionvarmland.se/

assignment

Upphandlingen avser ett komplett automatiserat system för blododling och andra normalt sterila kroppsvätskor, exempelvis likvor, led/pleuravätska, CAPD, tromocytkoncentrat med åtföljande tillväxt och detektion av bakterier och jästsvamp i aeroba och anaeroba odlingsmedier. Systemet kommer att vara centralt placerat vid Klinisk mikrobiologi, Centralsjukhuset,  Karlstad.
Upphandlingen avser ett komplett automatiserat system för blododling och andra normalt sterila kroppsvätskor, exempelvis likvor, led/pleuravätska, CAPD, tromocytkoncentrat med åtföljande tillväxt och detektion av bakterier och jästsvamp i aeroba och anaeroba odlingsmedier. Systemet kommer att...
Show more

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen avser ett komplett automatiserat system för blododling och andra normalt sterila kroppsvätskor, exempelvis likvor, led/pleuravätska, CAPD, tromocytkoncentrat med åtföljande tillväxt och detektion av bakterier och jästsvamp i aeroba och anaeroba odlingsmedier. Systemet kommer att vara centralt placerat vid Klinisk mikrobiologi, Centralsjukhuset,  Karlstad.
Upphandlingen avser ett komplett automatiserat system för blododling och andra normalt sterila kroppsvätskor, exempelvis likvor, led/pleuravätska, CAPD, tromocytkoncentrat med åtföljande tillväxt och detektion av bakterier och jästsvamp i aeroba och anaeroba odlingsmedier. Systemet kommer att...
Show more

Others CPV Codes
  • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
    38000000-5
  • Blood analysers
    38434520-7
Project adress

Region (NUTS code): SE311 Värmlands län

Sverige-Karlstad: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2022/S 070-183421

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Värmland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0156
Postadress: Rosenborgsgatan 50
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 65182
Land: Sverige
E-post: erik.franzen@regionvarmland.se
Telefon: +46 10-8315000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionvarmland.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=67469
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=67469
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Blododlingssystem

Referensnummer: RS/212694
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett komplett automatiserat system för blododling och andra normalt sterila kroppsvätskor, exempelvis likvor, led/pleuravätska, CAPD, tromocytkoncentrat med åtföljande tillväxt och detektion av bakterier och jästsvamp i aeroba och anaeroba odlingsmedier. Systemet kommer att vara centralt placerat vid Klinisk mikrobiologi, Centralsjukhuset,  Karlstad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38434520 Apparater för analys av blod
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett komplett automatiserat system för blododling och andra normalt sterila kroppsvätskor, exempelvis likvor, led/pleuravätska, CAPD, tromocytkoncentrat med åtföljande tillväxt och detektion av bakterier och jästsvamp i aeroba och anaeroba odlingsmedier. Systemet kommer att vara centralt placerat vid Klinisk mikrobiologi, Centralsjukhuset,  Karlstad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 27/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/05/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/04/2022