Entrémattor

There are changes or additional information to this announcement. Entrémattor (13.05.2022 20:21)

Application deadline

13.05.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Carpets
  39531000-3
Language

Swedish

Contracting authority / owner

HUDDINGE KOMMUN
Kommunalvägen 28
141 61 Huddinge
Sweden
Tel.: +46 701987978
E-Mail: maria.orsmark@huddinge.se
Website: http://www.huddinge.se/

assignment

Syfte och målSyftet med upphandlingen är att tillhandahålla entrémattor av god kvalitét som fångar upp väta, grus och smuts i Huddinge kommuns lokaler. Syftet är också att ha ett flexibelt ramavtal som erbjuder olika lösningar av entrémattor för att passa varje Avropande enhets unika behov.Målet är att Leverantören genomför uppdraget på ett leveranssäkert och effektivt sätt. Uppdragets omfattningBeställaren avser att upphandla ett ramavtal för entrémattor.Uppdraget avser cirka 150 leveransadresser som har behov av entrémattor. Idag finns cirka 900 uthyrda entrémattor i Beställarens lokaler. Beställaren utlovar inga volymer.Upphandlingen är indelad i två (2) områden.Varje område utvärderas separat
Syfte och målSyftet med upphandlingen är att tillhandahålla entrémattor av god kvalitét som fångar upp väta, grus och smuts i Huddinge kommuns lokaler. Syftet är också att ha ett flexibelt ramavtal som erbjuder olika lösningar av entrémattor för att passa varje Avropande enhets unika behov.Målet...
Show more

Description of procurement /scope of services

Avtalsområde A – Hyrtjänst av entrémattor inklusive tvätt-och utbytesserviceLeverantören ska tillhandahålla entrémattor för hyra inklusive tvätt-och utbytesservice. Tjänsten inkluderar samtliga moment från hämtning av smutsiga mattor och tvätt av mattor till leverans och utläggning av rena mattor. Avtalsområde B – Entrézoner av fasta installerade entrémattorLeverantör ska tillhandahålla entrézoner genom hyres – eller köpeavtal. Leverantören ska tillhandahålla installation/montering av entrézon, avveckling av entrézonsamt kunna tillhandahålla djupreningöring av entrézon.Med entrézon menas en fast installerad matta, textila golvplattor eller motsvarande som ligger fast under hela avtalsperioden (för hyrd entrezon minst 12 månader, för köpt entrézon hela garantitiden på 4 år) för respektive aktuellt avrop
Avtalsområde A – Hyrtjänst av entrémattor inklusive tvätt-och utbytesserviceLeverantören ska tillhandahålla entrémattor för hyra inklusive tvätt-och utbytesservice. Tjänsten inkluderar samtliga moment från hämtning av smutsiga mattor och tvätt av mattor till leverans och utläggning av...
Show more

Others CPV Codes
 • Carpets
  39531000-3
 • Tufted carpeting
  39531300-6
 • Floor-maintenance machines
  39713400-7
 • Washing preparations
  39831000-6
 • Washing installation
  42716100-9
 • Washing and dry-cleaning services
  98310000-9
 • Laundry-management services
  98311100-7
 • Carpets
  39531000-3
 • Tufted carpeting
  39531300-6
 • Floor-maintenance machines
  39713400-7
 • Washing preparations
  39831000-6
 • Washing installation
  42716100-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE

Sverige-Huddinge: Mattor

2022/S 075-199355

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HUDDINGE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0068
Postadress: Kommunalvägen 28
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 141 61
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Orsmark
E-post: maria.orsmark@huddinge.se
Telefon: +46 701987978
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.huddinge.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/huddinge/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72544
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/huddinge/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72544
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entrémattor

Referensnummer: UPP-2022/036
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39531000 Mattor
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syfte och mål

Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla entrémattor av god kvalitét som fångar upp väta, grus och smuts i Huddinge kommuns lokaler. Syftet är också att ha ett flexibelt ramavtal som erbjuder olika lösningar av entrémattor för att passa varje Avropande enhets unika behov.

Målet är att Leverantören genomför uppdraget på ett leveranssäkert och effektivt sätt.

 

Uppdragets omfattning

Beställaren avser att upphandla ett ramavtal för entrémattor.

Uppdraget avser cirka 150 leveransadresser som har behov av entrémattor. Idag finns cirka 900 uthyrda entrémattor i Beställarens lokaler. Beställaren utlovar inga volymer.

Upphandlingen är indelad i två (2) områden.

Varje område utvärderas separat

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39531000 Mattor
39531300 Tuftade mattor
39713400 Golvvårdsmaskiner
39831000 Tvättmedel
42716100 Tvättanläggningar
98310000 Tvätt- och kemtvättstjänster
98311100 Tvätthantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalsområde A – Hyrtjänst av entrémattor inklusive tvätt-och utbytesservice

Leverantören ska tillhandahålla entrémattor för hyra inklusive tvätt-och utbytesservice. Tjänsten inkluderar samtliga moment från hämtning av smutsiga mattor och tvätt av mattor till leverans och utläggning av rena mattor.

 

Avtalsområde B – Entrézoner av fasta installerade entrémattor

Leverantör ska tillhandahålla entrézoner genom hyres – eller köpeavtal. Leverantören ska tillhandahålla installation/montering av entrézon, avveckling av entrézon

samt kunna tillhandahålla djupreningöring av entrézon.

Med entrézon menas en fast installerad matta, textila golvplattor eller motsvarande som ligger fast under hela avtalsperioden (för hyrd entrezon minst 12 månader, för köpt entrézon hela garantitiden på 4 år) för respektive aktuellt avrop

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 04/06/2022
Slut: 03/06/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-06-03

Förlängningsoption till: 2026-06-03

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/04/2022