Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări de construcții pentru implementarea proiectului cu titlul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Maracineni, Capațânești și Potoceni, aparținatoare Comunei Maracineni, jud. Buzau”, cod SMIS 148795 Published by Tenders Electronic Daily

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări de construcții pentru implementarea proiectului cu titlul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Maracineni, Capațânești și Potoceni, aparținatoare Comunei Maracineni, jud. Buzau”, cod SMIS 148795

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/35594280/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Gas supply mains construction work
    45231221-0
Language

Romanian

Contracting authority / owner

COMUNA MARACINENI
Strada Centrala, nr. 96
127326 Capatanesti
Romania
Tel.: +40 238556547
Fax: +40 238556788
E-Mail: byanca80elena@yahoo.com
Website: https://primariamaracineni.ro/contact/

assignment

Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de:a) servicii de proiectare tehnică și;b) asistență tehnică din partea proiectantului;c) execuție lucrări;Serviciile si lucrarile achizitionate au ca scop final implementarea proiectului cu titlul “Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpăţâneşti şi Potoceni, aparţinătoare Comunei Mărăcineni, jud. Buzău”, cod SMIS 148795, acceptat pentru finantare in cadrul POIM 2014 – 2020, Axa Prioritara 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transpor ale energiei electrice și gazelor naturale, Obectivul specific 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a sistemului național de transport a gazelor naturale cu alte state vecine”, cod apel POIM/859/8/2/ Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale. Etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de:Etapa I - Elaborarea documentației tehnice constand în elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor / acordurilor, elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT, DDE, PAC, POE:a) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;b) cu respectarea conținutului Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POIM/859/8/2/ Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale;Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;Etapa III - De execuție a lucrărilor de construcții (va fi demarată doar după prestarea serviciilor de întocmire a: documentației pentru obținerea avizelor / acordurilor, documentaiei pentru obținerea autorizației de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic).TERMENE PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ÎNANTEA TERMENULUI DE DEPUNERE:Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 zile înainte (in a 11 zi) inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de:a) servicii de proiectare tehnică și;b) asistență tehnică din partea proiectantului;c) execuție lucrări;Serviciile si lucrarile achizitionate au ca scop final implementarea proiectului cu titlul “Înfiinţare...
Show more

România-Căpățânești: Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz

2022/S 087-234977

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 072-191078)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA MARACINENI
Număr naţional de înregistrare: 4154312
Adresă: Strada Centrala, nr. 96
Localitate: Capatanesti
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 127326
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Porumboiu
E-mail: byanca80elena@yahoo.com
Telefon: +40 238556547
Fax: +40 238556788
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://primariamaracineni.ro/contact/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări de construcții pentru implementarea proiectului cu titlul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Maracineni, Capațânești și Potoceni, aparținatoare Comunei Maracineni, jud. Buzau”, cod SMIS 148795

Număr de referinţă: 4154312_2022_7
II.1.2)Cod CPV principal
45231221 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de:

a) servicii de proiectare tehnică și;

b) asistență tehnică din partea proiectantului;

c) execuție lucrări;

Serviciile si lucrarile achizitionate au ca scop final implementarea proiectului cu titlul “Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpăţâneşti şi Potoceni, aparţinătoare Comunei Mărăcineni, jud. Buzău”, cod SMIS 148795, acceptat pentru finantare in cadrul POIM 2014 – 2020, Axa Prioritara 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transpor ale energiei electrice și gazelor naturale, Obectivul specific 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a sistemului național de transport a gazelor naturale cu alte state vecine”, cod apel POIM/859/8/2/ Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale.

Etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de:

Etapa I - Elaborarea documentației tehnice constand în elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor / acordurilor, elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT, DDE, PAC, POE:

a) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) cu respectarea conținutului Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POIM/859/8/2/ Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale;

Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;

Etapa III - De execuție a lucrărilor de construcții (va fi demarată doar după prestarea serviciilor de întocmire a: documentației pentru obținerea avizelor / acordurilor, documentaiei pentru obținerea autorizației de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic).

TERMENE PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ÎNANTEA TERMENULUI DE DEPUNERE:

Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 zile înainte (in a 11 zi) inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/04/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 072-191078

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 09/05/2022
A se citi:
Data: 10/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 09/05/2022
A se citi:
Data: 10/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 09/09/2022
A se citi:
Data: 10/09/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: