TI 2022-1028 Kranbil till Telge Återvinning Published by Tenders Electronic Daily

TI 2022-1028 Kranbil till Telge Återvinning

There are changes or additional information to this announcement. TI 2022-1028 Kranbil till Telge Återvinning (13.05.2022 20:22)

Application deadline

15.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Crane and dumper trucks
    34142000-4
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Telge Inköp AB
Box 633
15127 SÖDERTÄLJE
Sweden
E-Mail: sofia.palmer@telge.se
Website: http://www.telge.se

assignment

Inköp av Kranbil till Telge Återvinning (demobil eller lättare begagnad accepteras)

Description of procurement /scope of services

Inköp av Kranbil till Telge Återvinning (demobil eller lättare begagnad accepteras)

Others CPV Codes
  • Heavy-duty motor vehicles
    34140000-0
Project adress

Region (NUTS code): SE110 Stockholms län
Södertälje

Sverige-Södertälje: Kranbilar och dumprar

2022/S 075-199373

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: SÖDERTÄLJE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15127
Land: Sverige
Kontaktperson: Sofia Palmer
E-post: sofia.palmer@telge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.telge.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzxzbbibw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzxzbbibw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TI 2022-1028 Kranbil till Telge Återvinning

Referensnummer: TI 2022-1028
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34142000 Kranbilar och dumprar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Inköp av Kranbil till Telge Återvinning (demobil eller lättare begagnad accepteras)

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34140000 Tyngre motorfordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Södertälje

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inköp av Kranbil till Telge Återvinning (demobil eller lättare begagnad accepteras)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm/Nyköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/04/2022