Prækvalifikation - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Published by Tenders Electronic Daily

Prækvalifikation - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Application deadline

10.06.2022, 13:00 hour

Procedure

Negotiated procedure (competitive procedure with negotiation)

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Canteen management services
    55512000-2
Language

Danish

Contracting authority / owner

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Blegdamsvej 3B
2200 København N
Denmark
Tel.: +45 40742562
E-Mail: hlk@kantinemaegleren.dk
Website: https://permalink.mercell.com/179051874.aspx

assignment

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – herefter SUND – udbyder driften af kantiner og caféer omfattende følgende:Drift af kantine, Café Mærsk i kantinen samt Café Satelitten for studerende og ansatte på Blegdamsvej 3B, 2200 København N.Drift af kantinen for studerende og ansatte i Universitetsparken 2-4, 2100 København Ø.Produktion og leverancer til kurser, møder, arrangementer og konferencer.Andre services efter aftale.Se nærmere i Prækvalifikationsannoncen.Kundepotentiale og omsætning:Der er i alt skønsmæssigt 5.000 potentielle kunder på Blegdamsvej 3B og 1.800 i Universitetsparken, heraf udgør de studerende henholdsvis ca. 3.000 og 1.300 på de to adresser.Tryk her https://permalink.mercell.com/179051874.aspx
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – herefter SUND – udbyder driften af kantiner og caféer omfattende følgende:Drift af kantine, Café Mærsk i kantinen samt Café Satelitten for studerende og ansatte på Blegdamsvej 3B, 2200 København N.Drift af kantinen for studerende og ansatte i Universitetsparken...
Show more

Description of procurement /scope of services

Aftaleform og varighedDer vil blive indgået kontrakt med Kantineoperatøren i form af driftsaftale, hvilket betyder, at kantiner og caféer driftes for Kantineoperatørens regning og risiko.Der vil blive indgået aftale med én leverandør, der skal drifte de to kantiner og to caféer og levere de øvrige services.Underleverandører accepteres ikke.Ny aftale skal kunne træde i kraft pr. 1. januar 2023. Kontrakten løber i 3 år og med mulighed for forlængelse i op til 36 måneder.Valg af tilbud:SUND vil tildele den udbudte aftale til den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud som tilbyder "bedste forhold mellem pris og kvalitet".,Tilbuddene vurderes ud fra følgende underkriterier med tilhørende vægtning:GASTRONOMI OG OPLEVELSER 25%ØKONOMI 25%BÆREDYGTIGHED 20%MEDARBEJDER PROFILER- OG TRIVSEL 15%SAMARBEJDE OG INNOVATION 15%Særlige forholdKøbenhavns Universitet, og dermed SUND, har sat mål for miljømæssig bæredygtighed i 2030 og den kommende Kantineoperatør må derfor være indstillet på at arbejde sammen med SUND om at nå disse mål i forhold til kantineområdet. For yderligere se: https://baeredygtighed2030.ku.dk/Konkret stilles der pt. krav til den kommende Kantineoperatør om, at denne kan levere økologi svarende til minimum bronzemærket (30-60% økologi) på alt andet end sodavand og færdigkøbt slik fra dag 1 i kontraktens løbetid.Køkkenet i Universitetsparken vil formentlig blive ombygget i kontraktperioden. Cateringoperatøren må derfor være indstillet på at skulle producere sortimentet til Universitetsparken et andet sted i en periode på formentlig 3 måneder.
Aftaleform og varighedDer vil blive indgået kontrakt med Kantineoperatøren i form af driftsaftale, hvilket betyder, at kantiner og caféer driftes for Kantineoperatørens regning og risiko.Der vil blive indgået aftale med én leverandør, der skal drifte de to kantiner og to caféer og levere de øvrige...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): DK01 Hovedstaden

Danmark-København: Drift af kantiner

2022/S 093-257434

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Postadresse: Blegdamsvej 3B
By: København N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Knudsen
E-mail: hlk@kantinemaegleren.dk
Telefon: +45 40742562
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179051874.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kantinemaegleren.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179051874.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179051874.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000 Drift af kantiner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – herefter SUND – udbyder driften af kantiner og caféer omfattende følgende:

Drift af kantine, Café Mærsk i kantinen samt Café Satelitten for studerende og ansatte på Blegdamsvej 3B, 2200 København N.

Drift af kantinen for studerende og ansatte i Universitetsparken 2-4, 2100 København Ø.

Produktion og leverancer til kurser, møder, arrangementer og konferencer.

Andre services efter aftale.

Se nærmere i Prækvalifikationsannoncen.

Kundepotentiale og omsætning:

Der er i alt skønsmæssigt 5.000 potentielle kunder på Blegdamsvej 3B og 1.800 i Universitetsparken, heraf udgør de studerende henholdsvis ca. 3.000 og 1.300 på de to adresser.

Tryk her https://permalink.mercell.com/179051874.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftaleform og varighed

Der vil blive indgået kontrakt med Kantineoperatøren i form af driftsaftale, hvilket betyder, at kantiner og caféer driftes for Kantineoperatørens regning og risiko.

Der vil blive indgået aftale med én leverandør, der skal drifte de to kantiner og to caféer og levere de øvrige services.

Underleverandører accepteres ikke.

Ny aftale skal kunne træde i kraft pr. 1. januar 2023. Kontrakten løber i 3 år og med mulighed for forlængelse i op til 36 måneder.

Valg af tilbud:

SUND vil tildele den udbudte aftale til den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud som tilbyder "bedste forhold mellem pris og kvalitet".,

Tilbuddene vurderes ud fra følgende underkriterier med tilhørende vægtning:

GASTRONOMI OG OPLEVELSER 25%

ØKONOMI 25%

BÆREDYGTIGHED 20%

MEDARBEJDER PROFILER- OG TRIVSEL 15%

SAMARBEJDE OG INNOVATION 15%

Særlige forhold

Københavns Universitet, og dermed SUND, har sat mål for miljømæssig bæredygtighed i 2030 og den kommende Kantineoperatør må derfor være indstillet på at arbejde sammen med SUND om at nå disse mål i forhold til kantineområdet. For yderligere se: https://baeredygtighed2030.ku.dk/

Konkret stilles der pt. krav til den kommende Kantineoperatør om, at denne kan levere økologi svarende til minimum bronzemærket (30-60% økologi) på alt andet end sodavand og færdigkøbt slik fra dag 1 i kontraktens løbetid.

Køkkenet i Universitetsparken vil formentlig blive ombygget i kontraktperioden. Cateringoperatøren må derfor være indstillet på at skulle producere sortimentet til Universitetsparken et andet sted i en periode på formentlig 3 måneder.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/06/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

SUND vil tildele den udbudte aftale til den tilbudsgiver, som afgiver det tilbud som tilbyder "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022