Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalvelut Itä-Uudellamaalla Published by Tenders Electronic Daily

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalvelut Itä-Uudellamaalla

Application deadline

29.06.2025, 11:05 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Health and social work services
  85000000-9
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9
FI-06100 Porvoo
Finland
Tel.: +358 19520211
E-Mail: tarja.juvonen@porvoo.fi
Website: http://www.porvoo.fi

assignment

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut erityisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset Askolan, Loviisan, Porvoon ja Sipoon kunnille. Loviisan kaupunki vastaa palvelun järjestämisestä Lapinjärven kunnassa. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.Hankinnan kohteena olevia sosiaalihuollon henkilökuljetuksia ovat sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin ja kehitysvammalakiin perustuvat kuljetukset. Hankinnan kohteena olevat terveydenhuollon henkilökuljetukset ovat terveydenhuoltolain mukaisia kiireettömiä potilassiirtoja ja muita terveydenhuollon kuljetuksia. Ensihoitopalveluun liittyvät kiireelliset kuljetukset ambulanssilla eivät ole hankinnan kohteena.Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.Hankinnan kohteena ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin myös muut tilaajan tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin tilaajan toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetukset ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tarvike- ja materiaalikuljetuksia ja vastaavia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin.Porvoon kaupunki vastaa hankintajärjestelmän ylläpitämisestä kaikkien hankintayhteistyöhön osallistuvien tilaajien puolesta ja lukuun. Porvoon kaupunki julkaisee osallistumispyynnön järjestelmän perustamisvaiheessa ja toteuttaa hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut. Porvoon kaupunki tekee hankintamenettelyyn liittyvät ratkaisut ja hankintapäätökset kaikkien tilaajien puolesta ja antaa ne tiedoksi asianosaisille. Kukin tilaajakunta tekee oman hankintasopimuksensa ja vastaa sopimusvelvoitteiden noudattamista yksin omasta puolestaan.Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tilaaja voi jatkaa voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksia dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön.Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 27.8.2021 klo 12.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 päivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saa...
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut erityisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset Askolan, Loviisan, Porvoon ja...
Show more

Lots 1

Job / name

Luokka 1 M1-luokan henkilöauto

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.Palvelu toteutuu luokan 1 autolla. Luokan 1 auto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kolmelle (3) ja enintään kahdeksalle (8) henkilölle. Ajoneuvossa on oltava neljä (4) auton sivuilla sijaitsevaa ovea. Ajoneuvon kattorakenteen on oltava kiinnitettynä kiinteästi auton korirakenteeseen. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 6.Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään...
Show more

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 2

Job / name

Luokka 2 M1-luokan henkilöauto, pieni esteetön auto

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset muodostavat koko hankintajärjestelmän voimassa oloajan suurimman osan hankittavasta palvelusta.Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.Palvelu toteutuu luokan 2 autolla. Luokan 2 auto on pieni esteetön ajoneuvo, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten. Luokan 2 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään...
Show more

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 3

Job / name

Luokka 3 M1-luokan henkilöauto, suuri esteetön auto

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.Palvelu toteutuu luokan 3 autolla. Luokan 3 auto on esteetön ajoneuvo, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten.Luokan 3 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään...
Show more

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 4

Job / name

Luokka 4 M2-luokan linja-auto pyörätuolivalmiudella

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.Palvelu toteutuu luokan 4 autolla. Luokan 4 auto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan istumapaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan (8) ja enintään 16 istuinpaikkaa. Autossa on pyörätuolivalmius. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään...
Show more

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 5

Job / name

Luokka 5 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Parcel transport services
  60161000-4
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Parcel transport services
  60161000-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 6

Job / name

Luokka 6 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 7

Job / name

Luokka 7 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 8

Job / name

Luokka 8 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Description of procurement /scope of services

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Others CPV Codes
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
 • Road transport services
  60100000-9
 • Public road transport services
  60112000-6
 • Taxi services
  60120000-5
 • Non-scheduled passenger transport
  60140000-1
 • Health and social work services
  85000000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Porvoo: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2021/S 126-334732

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1061512-1
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 9
Postitoimipaikka: Porvoo
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-06100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tarja.juvonen@porvoo.fi
Puhelin: +358 19520211
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.porvoo.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Askolan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 9000162-0
Postiosoite: Askolantie 30
Postitoimipaikka: Askola
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-07500
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: askola@askola.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.askola.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Loviisan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203263-9
Postiosoite: PL 77
Postitoimipaikka: Loviisa
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-07901
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.loviisa.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sipoon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203533-8
Postiosoite: PL 7
Postitoimipaikka: Sipoo
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-04130
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@sipoo.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.sipoo.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=356442&tpk=2805878b-4ada-4b1f-9100-c88d246e0954
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=356442&tpk=2805878b-4ada-4b1f-9100-c88d246e0954
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalvelut Itä-Uudellamaalla

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut erityisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset Askolan, Loviisan, Porvoon ja Sipoon kunnille. Loviisan kaupunki vastaa palvelun järjestämisestä Lapinjärven kunnassa. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Hankinnan kohteena olevia sosiaalihuollon henkilökuljetuksia ovat sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin ja kehitysvammalakiin perustuvat kuljetukset. Hankinnan kohteena olevat terveydenhuollon henkilökuljetukset ovat terveydenhuoltolain mukaisia kiireettömiä potilassiirtoja ja muita terveydenhuollon kuljetuksia. Ensihoitopalveluun liittyvät kiireelliset kuljetukset ambulanssilla eivät ole hankinnan kohteena.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Hankinnan kohteena ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin myös muut tilaajan tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin tilaajan toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetukset ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tarvike- ja materiaalikuljetuksia ja vastaavia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin.

Porvoon kaupunki vastaa hankintajärjestelmän ylläpitämisestä kaikkien hankintayhteistyöhön osallistuvien tilaajien puolesta ja lukuun. Porvoon kaupunki julkaisee osallistumispyynnön järjestelmän perustamisvaiheessa ja toteuttaa hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut. Porvoon kaupunki tekee hankintamenettelyyn liittyvät ratkaisut ja hankintapäätökset kaikkien tilaajien puolesta ja antaa ne tiedoksi asianosaisille. Kukin tilaajakunta tekee oman hankintasopimuksensa ja vastaa sopimusvelvoitteiden noudattamista yksin omasta puolestaan.

Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tilaaja voi jatkaa voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.

Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksia dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön.

Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 27.8.2021 klo 12.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 päivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.

Hankintajärjestelmän kohde ja ehdot on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 26 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 1 M1-luokan henkilöauto

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 1 autolla. Luokan 1 auto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kolmelle (3) ja enintään kahdeksalle (8) henkilölle. Ajoneuvossa on oltava neljä (4) auton sivuilla sijaitsevaa ovea. Ajoneuvon kattorakenteen on oltava kiinnitettynä kiinteästi auton korirakenteeseen. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 6.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 2 M1-luokan henkilöauto, pieni esteetön auto

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset muodostavat koko hankintajärjestelmän voimassa oloajan suurimman osan hankittavasta palvelusta.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 2 autolla. Luokan 2 auto on pieni esteetön ajoneuvo, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten. Luokan 2 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 3 M1-luokan henkilöauto, suuri esteetön auto

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 3 autolla. Luokan 3 auto on esteetön ajoneuvo, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten.

Luokan 3 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 4 M2-luokan linja-auto pyörätuolivalmiudella

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat tilaajakuntien asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset ja ryhmäkuljetukset sekä muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät, tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.

Kyseessä ovat palvelun käyttäjien perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankinnan tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen.

Palvelu toteutuu luokan 4 autolla. Luokan 4 auto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan istumapaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan (8) ja enintään 16 istuinpaikkaa. Autossa on pyörätuolivalmius. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään Euro 5.

Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 5 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60161000 Pakettien kuljetuspalvelut
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 6 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 7 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 8 (luokkaan ei voi vielä jättää hakemusta)

Osa nro: 8
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
60120000 Taksipalvelut
60140000 Tilausmatkustajaliikenteen palvelut
60112000 Joukkoliikennepalvelut maanteitse
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana.

Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 29/06/2025
Paikallinen aika: 11:05
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Menettelyn luonne

Kyseessä on henkilökuljetuspalvelujen hankinta hankintalain liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä (jatkossa hankintajärjestelmä), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49–52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä.

Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmän tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Tarkoituksena on myös toimivan kilpailun edistäminen siten, että asiakasryhmän erityistarpeiden mukaisen ammattitaitoisen palvelun ja kaluston saatavuutta turvataan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, taajama- ja haja-asutusalueilla.

Keskeisiä käsitteitä

Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja.

Osallistumishakemus = palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi henkilökuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Osallistumispyyntö = tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa.

Tarjouspyyntö = tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen.

Tarjoaja = hankintajärjestelmään hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/55820/notice/77972

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/06/2021