Arkitektkonsulttjänster Published by Tenders Electronic Daily

Arkitektkonsulttjänster

Application deadline

29.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural and related services
    71200000-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Ystads Kommun
Österportstorg 2
27180 YSTAD
Sweden
E-Mail: jeanette.svenmo@ystad.se
Website: http://www.ystad.se

assignment

Ystads kommun med bolag har ett behov av Arkitektkonsulttjänster.Upphandlingen ska resultera i upp till tre (3) ramavtalsleverantörer, den anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, tilldelas avtal.Avtal kommer att tecknas med respektive beställare.
Ystads kommun med bolag har ett behov av Arkitektkonsulttjänster.Upphandlingen ska resultera i upp till tre (3) ramavtalsleverantörer, den anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, tilldelas avtal.Avtal...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ystads kommun med bolag har ett behov av Arkitektkonsulttjänster.Upphandlingen ska resultera i upp till tre (3) ramavtalsleverantörer, den anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, tilldelas avtal.Avtal kommer att tecknas med respektive beställare.
Ystads kommun med bolag har ett behov av Arkitektkonsulttjänster.Upphandlingen ska resultera i upp till tre (3) ramavtalsleverantörer, den anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, tilldelas avtal.Avtal...
Show more

Others CPV Codes
  • Advisory architectural services
    71210000-3
Project adress

Region (NUTS code): SE224 Skåne län
Ystad

Sverige-Ystad: Arkitekttjänster

2022/S 072-192569

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ystads Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1181
Postadress: Österportstorg 2
Ort: YSTAD
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 27180
Land: Sverige
Kontaktperson: Jeanette Svenmo
E-post: jeanette.svenmo@ystad.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ystad.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdmjpvoqs&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdmjpvoqs&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arkitektkonsulttjänster

Referensnummer: 22/10
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71200000 Arkitekttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ystads kommun med bolag har ett behov av Arkitektkonsulttjänster.

Upphandlingen ska resultera i upp till tre (3) ramavtalsleverantörer, den anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, tilldelas avtal.

Avtal kommer att tecknas med respektive beställare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71210000 Arkitektoniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ystad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ystads kommun med bolag har ett behov av Arkitektkonsulttjänster.

Upphandlingen ska resultera i upp till tre (3) ramavtalsleverantörer, den anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, tilldelas avtal.

Avtal kommer att tecknas med respektive beställare.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/11/2022
Slut: 14/11/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/04/2022