Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Published by Tenders Electronic Daily

Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai

Application deadline

03.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Cranes
    42414100-2
Language

Latvian

Contracting authority / owner

Rīgas Brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12
LV-1010 Rīga
Latvia
Tel.: +371 29411258
Fax: +371 67030835
E-Mail: info@rop.lv
Website: http://rop.lv

assignment

Iepirkuma priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldei piederošas peldošās konstrukcijas (peldošā piestātne reģistrēta kuģu reģistra grāmatā 30.08.2013. ar Nr. P6001) aprīkošana ar papildu konstrukciju (Celtni), nodrošinot celtņa tehnisko risinājumu izstrādi, izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 10. pielikums) noteikumiem. Iepirkums netiek dalīts daļās, lai nodrošinātu nesadalītu piegādātāja atbildību par iepirkuma priekšmeta piegādi, uzstādīšanu un garantijas saistību izpildi, tādējādi nodrošinot līdzekļu efektīvāku izmantošanu un maksimāli samazinot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja risku.
Iepirkuma priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldei piederošas peldošās konstrukcijas (peldošā piestātne reģistrēta kuģu reģistra grāmatā 30.08.2013. ar Nr. P6001) aprīkošana ar papildu konstrukciju (Celtni), nodrošinot celtņa tehnisko risinājumu izstrādi, izgatavošanu, piegādi...
Show more

Description of procurement /scope of services

Iepirkuma priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldei piederošas peldošās konstrukcijas (peldošā piestātne reģistrēta kuģu reģistra grāmatā 30.08.2013. ar Nr. P6001) aprīkošana ar papildu konstrukciju (Celtni), nodrošinot celtņa tehnisko risinājumu izstrādi, izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 10. pielikums) noteikumiem (preces pirkums).. Iepirkums netiek dalīts daļās, lai nodrošinātu nesadalītu piegādātāja atbildību par iepirkuma priekšmeta piegādi, uzstādīšanu un garantijas saistību izpildi, tādējādi nodrošinot līdzekļu efektīvāku izmantošanu un maksimāli samazinot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja risku.
Iepirkuma priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldei piederošas peldošās konstrukcijas (peldošā piestātne reģistrēta kuģu reģistra grāmatā 30.08.2013. ar Nr. P6001) aprīkošana ar papildu konstrukciju (Celtni), nodrošinot celtņa tehnisko risinājumu izstrādi, izgatavošanu, piegādi...
Show more

Others CPV Codes
  • Cranes
    42414100-2
  • Engineering design services
    71320000-7
Project adress

Region (NUTS code): LV006 Rīga
Rīga

Latvija-Rīga: Celtņi

2022/S 085-231197

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Rīgas Brīvostas pārvalde
Valsts reģistrācijas numurs: 90000512408
Pasta adrese: Kalpaka bulv. 12
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Gatis Kristaps
E-pasts: info@rop.lv
Tālrunis: +371 29411258
Fakss: +371 67030835
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://rop.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1738
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80597
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/80597
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai

Atsauces numurs: RBP 2022/45A_ES_ERAF
II.1.2)Galvenās CPV kods
42414100 Celtņi
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldei piederošas peldošās konstrukcijas (peldošā piestātne reģistrēta kuģu reģistra grāmatā 30.08.2013. ar Nr. P6001) aprīkošana ar papildu konstrukciju (Celtni), nodrošinot celtņa tehnisko risinājumu izstrādi, izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 10. pielikums) noteikumiem. Iepirkums netiek dalīts daļās, lai nodrošinātu nesadalītu piegādātāja atbildību par iepirkuma priekšmeta piegādi, uzstādīšanu un garantijas saistību izpildi, tādējādi nodrošinot līdzekļu efektīvāku izmantošanu un maksimāli samazinot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja risku.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 41 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
42414100 Celtņi
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldei piederošas peldošās konstrukcijas (peldošā piestātne reģistrēta kuģu reģistra grāmatā 30.08.2013. ar Nr. P6001) aprīkošana ar papildu konstrukciju (Celtni), nodrošinot celtņa tehnisko risinājumu izstrādi, izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 10. pielikums) noteikumiem (preces pirkums).. Iepirkums netiek dalīts daļās, lai nodrošinātu nesadalītu piegādātāja atbildību par iepirkuma priekšmeta piegādi, uzstādīšanu un garantijas saistību izpildi, tādējādi nodrošinot līdzekļu efektīvāku izmantošanu un maksimāli samazinot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja risku.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 41 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 5
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana / EASTBALTIC HARBOURS”

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 03/06/2022
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 03/06/2022
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27/04/2022