Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus 2022-2026 Published by Tenders Electronic Daily

Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus 2022-2026

Application deadline

18.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Language

Estonian

Contracting authority / owner

Jõhvi Vallavalitsus
Kooli tn 2
41595 Jõhvi vald
Estonia
Tel.: +372 53416395
E-Mail: johvi@johvi.ee
Website: http://www.johvi.ee

assignment

Jõhvi valla teede ja tänavate, nendega piirnevate haljasalade ning teepäraldiste aastaringse korrashoiu ja hoolduse tagamine vastavalt kehtivatele normidele ja tehnilistele standarditele. Hange on jaotatud 8 osaks

Lots 1

Job / name

OSA 1 Jõhvi linna põhjapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Description of procurement /scope of services

Jõhvi linna põhjapiirkonna(Jõhvi linn raudteest põhja pool, Jõhvi vald Linna küla ja Jõhvi vald Kotinuka küla) aastaringne teede, tänavate ja parklate ja muude teerajatiste seisundi järelevalve ja hoolduse teostamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi vald, Jõhvi linna põhjapiirkond( Jõhvi linn raudteest põhja pool, Jõhvi valla Linna ja Kotinuka külad)

Lots 2

Job / name

OSA 2 Jõhvi linna lõunapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Description of procurement /scope of services

Jõhvi linna lõunapiirkonna (Jõhvi linn raudteest lõuna pool,Jõhvi valla Jõhvi küla, Tammiku alevik, Kose küla, Pargitaguse küla ja osa Pauliku külast) teede, tänavate, parklate, juurdepääsuteede aastaringse hoolduse teostamine ja seisundi järelevalve .

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi linna lõunapiirkond (Jõhvi linn raudteest lõuna pool, Jõhvi valla Jõhvi küla, Tammiku alevik, Kose küla, Pargitaguse küla, osa Pauliku külast)

Lots 3

Job / name

OSA 3 Jõhvi valla põhja -maapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Description of procurement /scope of services

Jõhvi valla põhja-maapiirkonna(Edise küla, Tammiku aleviku, Sompa küla, Pauliku küla, Kahula küla, ) teede ja juurdepääsuteede aastaringne hooldus ja seisundi järelevalve.

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi valla põhja-maapiirkond : Edise , Sompa , Pauliku, Kahula külad, Tammiku alevik

Lots 4

Job / name

OSA 4 Jõhvi valla lõuna-maapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Description of procurement /scope of services

Jõhvi valla lõuna-maapiirkonna(Puru , Pajualuse, Kahula külade ja Tammiku aleviku juurdepääsuteede aastaringne hooldus

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi valla lõuna-maapiirkond: Puru, Pajualuse, Kahula külad, Tammiku alevik

Lots 5

Job / name

OSA 5 Jõhvi linna põhjapiirkonna kergliiklusteede hooldus

Description of procurement /scope of services

Jõhvi linna põhjapiirkonna kõnni ja kergliiklusteede ning territooriumide, bussipeatuste ja bussipeatuste ooteplatvormide, mänguväljakute territooriumide aastaringne hooldus, prügiurnide tühjendamine

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi linna põhjapiirkond

Lots 6

Job / name

OSA 6 Jõhvi linna lõunapiirkonna kergliiklusteede hooldus

Description of procurement /scope of services

Jõhvi linna lõunapiirkonna kõnni- ja kergliiklusteede ning territooriumide, bussipeatuste ja bussipeatuste ooteplatvormide, mänguväljakute territooriumide aastaringne hooldus, prügiurnide tühjendamine

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi linna lõunapiirkond

Lots 7

Job / name

OSA 7 Jõhvi linna põhjapiirkonna haljasalade niitmine ning heakorratööd

Description of procurement /scope of services

Jõhvi linna ja Jõhvi valla Edise ning Linna külade haljasalade niitmine

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi linna põhjapiirkond ning Jõhvi valla Edise ning Linna külad

Lots 8

Job / name

OSA 8 Jõhvi linna lõunapiirkonna haljasalade niitmine ning heakorratööd

Description of procurement /scope of services

Jõhvi linna lõunapiirkonna , Kose ja Kahula külade, Tammiku aleviku haljasalade hooldustööd

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
Project adress

Region (NUTS code): EE EESTI
Jõhvi linna lõunapiirkond: Jõhvi linn raudteest lõuna pool, Jõhvi vald Kose ja Kahula külad, Tammiku alevik

Eesti-Jõhvi: Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused

2022/S 076-208005

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Jõhvi Vallavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 75033483
Postiaadress: Kooli tn 2
Linn: Jõhvi vald
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 41595
Riik: Eesti
Kontaktisik: ARNO UPRUS
E-post: johvi@johvi.ee
Telefon: +372 53416395
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.johvi.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4376428/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4376428/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Linna või valla ametiasutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus 2022-2026

Viitenumber: 248547
II.1.2)CPV põhikood
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Jõhvi valla teede ja tänavate, nendega piirnevate haljasalade ning

teepäraldiste aastaringse korrashoiu ja hoolduse tagamine vastavalt kehtivatele normidele ja tehnilistele standarditele. Hange on jaotatud 8 osaks

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 8
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 1 Jõhvi linna põhjapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi vald, Jõhvi linna põhjapiirkond( Jõhvi linn raudteest põhja pool, Jõhvi valla Linna ja Kotinuka külad)

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi linna põhjapiirkonna(Jõhvi linn raudteest põhja pool, Jõhvi vald Linna küla ja Jõhvi vald Kotinuka küla) aastaringne teede, tänavate ja parklate ja muude teerajatiste seisundi järelevalve ja hoolduse teostamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 2 Jõhvi linna lõunapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi linna lõunapiirkond (Jõhvi linn raudteest lõuna pool, Jõhvi valla Jõhvi küla, Tammiku alevik, Kose küla, Pargitaguse küla, osa Pauliku külast)

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi linna lõunapiirkonna (Jõhvi linn raudteest lõuna pool,Jõhvi valla Jõhvi küla, Tammiku alevik, Kose küla, Pargitaguse küla ja osa Pauliku külast) teede, tänavate, parklate, juurdepääsuteede aastaringse hoolduse teostamine ja seisundi järelevalve .

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 3 Jõhvi valla põhja -maapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi valla põhja-maapiirkond : Edise , Sompa , Pauliku, Kahula külad, Tammiku alevik

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi valla põhja-maapiirkonna(Edise küla, Tammiku aleviku, Sompa küla, Pauliku küla, Kahula küla, ) teede ja juurdepääsuteede aastaringne hooldus ja seisundi järelevalve.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kulukriteerium - Nimi: Töötunni maksumus / Osakaal: 85.0
Kulukriteerium - Nimi: 1km niitmise maksumus / Osakaal: 15.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 4 Jõhvi valla lõuna-maapiirkonna teede ja tänavate aastaringne hooldus

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi valla lõuna-maapiirkond: Puru, Pajualuse, Kahula külad, Tammiku alevik

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi valla lõuna-maapiirkonna(Puru , Pajualuse, Kahula külade ja Tammiku aleviku juurdepääsuteede aastaringne hooldus

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kulukriteerium - Nimi: Töötunni maksumus / Osakaal: 85.0
Kulukriteerium - Nimi: 1km teeäärte niitmise maksumus / Osakaal: 15.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 5 Jõhvi linna põhjapiirkonna kergliiklusteede hooldus

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi linna põhjapiirkond

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi linna põhjapiirkonna kõnni ja kergliiklusteede ning territooriumide, bussipeatuste ja bussipeatuste ooteplatvormide, mänguväljakute territooriumide aastaringne hooldus, prügiurnide tühjendamine

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 6 Jõhvi linna lõunapiirkonna kergliiklusteede hooldus

Osa nr: 6
II.2.2)CPV lisakood(id)
90610000 Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi linna lõunapiirkond

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi linna lõunapiirkonna kõnni- ja kergliiklusteede ning territooriumide, bussipeatuste ja bussipeatuste ooteplatvormide, mänguväljakute territooriumide aastaringne hooldus, prügiurnide tühjendamine

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 7 Jõhvi linna põhjapiirkonna haljasalade niitmine ning heakorratööd

Osa nr: 7
II.2.2)CPV lisakood(id)
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi linna põhjapiirkond ning Jõhvi valla Edise ning Linna külad

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi linna ja Jõhvi valla Edise ning Linna külade haljasalade niitmine

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

OSA 8 Jõhvi linna lõunapiirkonna haljasalade niitmine ning heakorratööd

Osa nr: 8
II.2.2)CPV lisakood(id)
77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
Põhiline teostamise koht:

Jõhvi linna lõunapiirkond: Jõhvi linn raudteest lõuna pool, Jõhvi vald Kose ja Kahula külad, Tammiku alevik

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Jõhvi linna lõunapiirkonna , Kose ja Kahula külade, Tammiku aleviku haljasalade hooldustööd

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 18/05/2022
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 18/05/2022
Kohalik aeg: 13:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/04/2022