Dodávka ICT techniky v rámci projektů IROP Published by Tenders Electronic Daily

Dodávka ICT techniky v rámci projektů IROP

Application deadline

19.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Network routers
  32413100-2
Language

Czech

Contracting authority / owner

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
70200 Ostrava
Czechia
Tel.: +420 596629503
E-Mail: msk@mt-legal.com
Website: http://www.msk.cz/

assignment

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT techniky v rámci 2 projektů IROP - Modernizace výuky informačních technologií II a Výuka pro Průmysl 4.0 II. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části.Bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky lze najít v zadávací dokumentaci.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT techniky v rámci 2 projektů IROP - Modernizace výuky informačních technologií II a Výuka pro Průmysl 4.0 II. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části.Bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky lze najít...
Show more

Lots 1

Job / name

Modernizace a rozšíření vybavení CISCO laboratoří středních škol

Description of procurement /scope of services

Část 1 veřejné zakázky zahrnuje modernizaci a rozšíření vybavení CISCO laboratoří středních škol (servery, UPS, Switche, Routery, Wifi controllery a AP).Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentace.

Others CPV Codes
 • Network routers
  32413100-2
 • Servers
  48820000-2
Project adress

Region (NUTS code): CZ080 Moravskoslezský kraj
28. října 1598, Místek, Frýdek-Místek ; Makarenkova 513/1, Město, Havířov ; Praskova 399/8, Město, Opava ; Kratochvílova 1490/7, Moravská Ostrava, Ostrava ; Opavská 1119/12, Poruba, Ostrava

Lots 2

Job / name

Dodávka počítačů a LCD monitorů

Description of procurement /scope of services

Část 2 veřejné zakázky zahrnuje dodávku počítačů a LCD monitorů (PC - MT, mini PC, AIO a LCD).Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Others CPV Codes
 • Computer equipment and supplies
  30200000-1
 • Flat panel displays
  30231310-3
Project adress

Region (NUTS code): CZ080 Moravskoslezský kraj
28. října 1598, Místek, Frýdek-Místek ; Makarenkova 513/1, Město, Havířov ; Praskova 399/8, Město, Opava ; Kratochvílova 1490/7, Moravská Ostrava, Ostrava ; Opavská 1119/12, Poruba, Ostrava

Česko-Ostrava: Síťové routery

2022/S 075-198906

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Moravskoslezský kraj
Národní identifikační číslo: 70890692
Poštovní adresa: 28. října 2771/117
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70200
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
E-mail: msk@mt-legal.com
Tel.: +420 596629503
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.msk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Národní identifikační číslo: 28305043
Poštovní adresa: Bukovanského 30
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 71000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Haroková
E-mail: msk@mt-legal.com
Tel.: +420 596629503
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.msk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka ICT techniky v rámci projektů IROP

Spisové číslo: 1/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
32413100 Síťové routery
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT techniky v rámci 2 projektů IROP - Modernizace výuky informačních technologií II a Výuka pro Průmysl 4.0 II. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části.

Bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky lze najít v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 040 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Modernizace a rozšíření vybavení CISCO laboratoří středních škol

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
32413100 Síťové routery
48820000 Servery
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

28. října 1598, Místek, Frýdek-Místek ; Makarenkova 513/1, Město, Havířov ; Praskova 399/8, Město, Opava ; Kratochvílova 1490/7, Moravská Ostrava, Ostrava ; Opavská 1119/12, Poruba, Ostrava

II.2.4)Popis zakázky:

Část 1 veřejné zakázky zahrnuje modernizaci a rozšíření vybavení CISCO laboratoří středních škol (servery, UPS, Switche, Routery, Wifi controllery a AP).

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 530 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 8
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016171

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka počítačů a LCD monitorů

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30200000 Počítače
30231310 Ploché monitory
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

28. října 1598, Místek, Frýdek-Místek ; Makarenkova 513/1, Město, Havířov ; Praskova 399/8, Město, Opava ; Kratochvílova 1490/7, Moravská Ostrava, Ostrava ; Opavská 1119/12, Poruba, Ostrava

II.2.4)Popis zakázky:

Část 2 veřejné zakázky zahrnuje dodávku počítačů a LCD monitorů (PC - MT, mini PC, AIO a LCD).

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 510 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 6
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016171

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel v souladu s ust. § 77 ZZVZ požaduje předložení:

a) Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Blíže viz ZD.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/05/2022
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/05/2022
Místní čas: 11:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/04/2022