Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA Published by Tenders Electronic Daily

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA

Application deadline

15.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Language

Romanian

Contracting authority / owner

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Strada: Magheru Gheorghe, g-ral., nr. 33
010325 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 213035976
Fax: +40 213035909
E-Mail: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Website: www.transelectrica.ro

assignment

Serviciile de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie și deratizare, sunt necesare pentru eliminarea sau prevenirea apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli infecţioase, daune materiale ca urmare a proliferării, pentru sediile și stațiile Unitatilor Teritoriale de Transport ce apartin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., a insectelor (ţânţari, muşte, viespii, gândaci de bucătărie, furnici, căpuşe etc.), artropodelor, rozătoarelor (şoareci şi/sau şobolani), bacteriilor, germenilor microbieni specifici anumitor boli etc.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare , astfel: - in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.
Serviciile de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie și deratizare, sunt necesare pentru eliminarea sau prevenirea apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli infecţioase, daune materiale ca urmare a proliferării, pentru sediile și stațiile Unitatilor Teritoriale de Transport...
Show more

Lots 1

Job / name

Lotul I - UTT Bucuresti

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Bucuresti

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de saarcini

Lots 2

Job / name

Lotul III - UTT Constanta

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Constanta

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

Lots 3

Job / name

Lotul VII - UTT Sibiu

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Sibiu.

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

Lots 4

Job / name

Lotul VIII - UTT Timisoara

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Timisoara.

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini.

Lots 5

Job / name

Lotul IV - UTT Craiova

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Craiova.

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

Lots 6

Job / name

Lotul VI - UTT Pitesti

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Pitesti.

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

Lots 7

Job / name

Lotul II - UTT Bacau

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Bacau

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

Lots 8

Job / name

Lotul V - UTT Cluj

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Cluj.

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

Lots 9

Job / name

Lotul IX - Executiv si UNO DEN

Description of procurement /scope of services

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - Executiv si UNO DEN.

Others CPV Codes
 • Rat-disinfestation services
  90923000-3
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Conform caietului de sarcini

România-București: Servicii de deratizare

2022/S 079-213904

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO13328043
Adresă: Strada: Magheru Gheorghe, g-ral., nr. 33
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010325
Țară: România
Persoană de contact: Directia Comerciala
E-mail: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Telefon: +40 213035976
Fax: +40 213035909
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.transelectrica.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141457
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA

Număr de referinţă: 13328043/2022/26832
II.1.2)Cod CPV principal
90923000 Servicii de deratizare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie și deratizare, sunt necesare pentru eliminarea sau prevenirea apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli infecţioase, daune materiale ca urmare a proliferării, pentru sediile și stațiile Unitatilor Teritoriale de Transport ce apartin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., a insectelor (ţânţari, muşte, viespii, gândaci de bucătărie, furnici, căpuşe etc.), artropodelor, rozătoarelor (şoareci şi/sau şobolani), bacteriilor, germenilor microbieni specifici anumitor boli etc.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare , astfel:

- in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 968 219.56 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 9
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul I - UTT Bucuresti

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de saarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Bucuresti

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 465 227.64 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul III - UTT Constanta

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Constanta

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 594 246.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul VII - UTT Sibiu

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Sibiu.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 508 069.74 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul VIII - UTT Timisoara

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Timisoara.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 062 683.34 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul IV - UTT Craiova

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 615 778.72 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul VI - UTT Pitesti

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Pitesti.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 656 084.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul II - UTT Bacau

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Bacau

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 588 503.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul V - UTT Cluj

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - UTT Cluj.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 268 820.58 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul IX - Executiv si UNO DEN

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor Teritoriale de Transport ce aparţin CNTEE Transelectrica SA - Executiv si UNO DEN.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinfecţie prin nebulizare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Timpul de interventie dezinsecţie si deratizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 208 805.32 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Gabriel ANDRONACHE - Presedinte Directorat

Marius - Viorel STANCIU - Membru Directorat,

Florin-Cristian TĂTARU - Membru Directorat,

Ștefăniță MUNTEANU - Membru Directorat,

Catălin-Constantin NADOLU - Membru Directorat

SAVA Cătălin Director UMICA

RĂDESCU Cerasela Aritina Manager DAIMMSP

VASILICĂ Dan p/Manager Manager Sef SAMSCSUA

STRUȚU Georgiana Sef SVBAD

CĂTĂLIN Camelia Expert achizitii

HARALAMBIE Mirela Expert achizitii

DINU Ana – Iuliana Director UEFA

STANCIU Florin Manager DSFTM

FILIPOIU Alina – Elena Director UJCRU

DAVID Adina Georgiana Director DJC

DUMITRU SERBACOV Raluca - Ioana Consilier juridic

CROITORU Oana Consilier juridic

BADEA Alexandra Consilier juridic

VLASCEANU Aurelia Consilier juridic

PIRON Cristina Nicoleta Director DMIPCEIE

SMEEIANU Ion Inspector Sef DMIPCEIE - Sef Serviciu SSMASMI

SANDU Eugen Petru

CĂRCĂLE Iulian Manager DLA

DINU Violeta Sef SA

MATACA Gabriel Referent sp. pr.

PÎRVU Maria Beatrice Specialist- responsabil CFP

GAVRILESCU Rodica Specialist- responsabil CFP

Modalitatea de îndeplinire:

Operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatia prevazuta la art. 73 conform L99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: Fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul 6 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016.) pus la dispoziție de entitatea contractantă în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE. Entitatea Contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, /entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție sectorială.

Cerinta 2

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dețină Autorizație sanitar-veterinara ca unitate specializata care asigura servicii DDD, valabila la momentul prezentarii, conform prevederilor O.G. nr. 42/2004 Art. 9 lit. c), privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările și completările ulterioare, și al normelor și măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, coroborat cu pct. 11 din Anexa 2 la Ordinul ANSVSA nr.16/2010 cu modificările si completările ulterioare.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (autorizatie sanitar-veterinara de la directia sanitar veterinara) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezistenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea enititatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 şi în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ care probează îndeplinirea cerintei să fie prezentat, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dețină Licenta minim clasa a 3-a eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), valabila la momentul prezentarii, in copie conform cu originalul, conform Art. 7; Art. 10 lit. c) din H.G.745/2007.

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (licenta minim clasa a 3-a eliberata de ANRSC) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezistenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea enititatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 şi în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ care probează îndeplinirea cerintei să fie prezentat, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Ofertantul va menționa pentru fiecare subcontractant partea din contract pe care acesta are intenția să o subcontracteze (dacă este cazul) - se vor indica activitățile subcontractate cât și procentul subcontractat. Subcontractarea se va face în condițiile Capitolului VI - Secțiunea I - Subcontractarea din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și cu respectarea Condițiilor contractuale. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedește că a realizat în mod corespunzător servicii de dezinfectie prin nebulizare uscata, dezinsectie si deratizare in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), astfel: - Pentru Lotul I va prezenta unul sau mai multe contracte cu o valoare cumulata de minimum 180.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul II va prezenta unul sau mai multe contracte cu o valoare cumulata de minimum 230.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul III va prezenta unul sau mai multe contracte cu o valoare cumulata de minimum 230.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul IV va prezenta unul sau mai multe contracte cu o valoare cumulata de minimum 240.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul V va prezenta unul sau mai multe contracte cu o valoarea cumulata de munimum 100.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul VI va prezenta unul sau mai multe contracte in valoare cumulata de minimum 260.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul VII va prezenta unul sau mai multe contracte in valoare cumulata de minimum 200.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul VIII va prezenta unul sau mai multe contracte in valoare cumulata de minimum 420.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. - Pentru Lotul IX va prezenta unul sau mai multe contracte in valoare cumulata de minimum 83.000 lei, fara TVA. Din aceste contracte/recomandari/documente constatatoare trebuie sa reiasa prestarea şi recepţionarea serviciilor solicitate. Atenţie: Ofertantul care va depune oferta pentru mai multe loturi va depune documente din care să rezulte experienţa similară pentru FIECARE LOT IN PARTE. Aceleaşi documente doveditoare NU POT FI DEPUSE ca justificare a indeplinirii cerintei in cadrul a 2 sau mai multe loturi.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Implementarea sistemului de management de mediu conform standardului de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si cu Notificarea ANAP nr. 240/2018. Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, perioada aferenta experientei similare, beneficiarul, data și valoarea, numărul documentului de recepție. DUAE va fi completat, astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada și locul prestarii; - recomandări; - contracte/certificate/documente/certificari de buna executie/recomandari/ procese-verbale de recepție finală/procese-verbale de recepție pe obiect/ procese verbale de bună execuție sau alte dovezi ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Entității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare - alte documente echivalente. DUAE va fi completat, astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 14001 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător de protectia mediului (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul GP: Ofertantul trebuie să constituie GP, astfel:

-Lot I în cuantum de 4.650 lei;Lot II in cuantum de 5.800 lei;Lot III în cuantum de 5.900 lei;Lot IV în cuantum de 6.100 lei;Lot V în cuantum de 2.600 lei;Lot VI în cuantum de 6.500 lei;Lot VII în cuantum de 5.000 lei;Lot VIII în cuantum de 10.600 lei;Lot IX în cuantum de 2.000 lei.Ofertantul va constitui GP doar pentru loturile la care va depune oferta.

Perioada de val. a GP: 5 luni de la termenul limită de primire a ofertelor. GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. GP trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă faptul că GP se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a entității contractante, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1,Bucuresti (pentru LEI); - RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, București (pentru EURO), SWIFT BRDEROBU. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informațiile complete privind GP, se regăsesc în Anexa la Fișa de date denumită: ANEXA INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 46, alin. (1) si (2) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Vizita la amplasament. Op.ec.care isi exprima in scris intentia de a vizita Amplasament poate participa la vizita organizata de EC in cea de a 18 zi, a 19 zi, a 20 zi si a 21 zi de la data publicarii anuntului, intre orele 9–15. (in cazul in care una din cele 4 zile cade intr-o zi nelucratoare, perioada se decaleaza in urmatoarea zi lucratoare). Pt. a participa la vizita Amplasamentului op.ec.trebuie sa remita EC o solicitare scrisa in acest sens. Sol. trebuie sa fie primita de EC cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: mirela.haralambie@transelectrica.ro a Formul.pt. acces - Formularul 17 (completat, stampilat si semnat de reprez. firmei). In anexa la form.de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite impreuna cu Form.de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al pers. nominalizate in anexa. La vizitarea Amplas vor putea participa numai persoanele nominal. in solicitare mentionata anterior. Costurile ocazionate de viz.Amplas.(transport, cazare, etc) pentru pers. care vor partic. din partea op. ec. vor fi suportate de catre acestia.

Pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor, va rugam sa accesati anexa la prezentul anunt, denumita: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face cu respectarea REGULAMENTULUI EUROPEAN nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) LEGII nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Având în vedere prevederile OUG 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice care stipulează următoarele:

La articolul 3 alineatul (1), litera ii) din Legea 99/2016 va avea următorul cuprins:

„ii) operator economic — orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt stabilită/stabilite în:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spațiului Economic European (SEE);

(iii) țări terțe care au ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP), în măsura în care contractul sectorial atribuit intră sub incidența anexelor 3, 4 și 5, 6 și 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) țări terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;

(v) țări terțe care nu intră sub incidența pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piața în domeniul achizițiilor publice;”.

„Art. 66. — (1) din Legea 99/2016 Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 82 alin. (1), în oricare dintre calitățile de ofertant/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. ii).

(2) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, care nu se încadrează în definiția de la art. 3 alin. (1) lit. ii), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 177, 178 și 180.”

Operatorii economici nonrezidenți care doresc să participe la procedură trebuie să facă dovada prin orice mijloc că se încadrează în cadrul prevederilor art 3 alin (1) litera ii) din Legea99/2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele conform Legii nr.101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/04/2022