Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda Published by Tenders Electronic Daily

Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda

There are changes or additional information to this announcement. Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda (06.05.2022 20:53)

Application deadline

23.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Sand
    14211000-3
Language

Romanian

Contracting authority / owner

OMV PETROM S.A
Strada: Coralilor, nr. 22
013329 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 728988931
E-Mail: contractare.petrom@petrom.com
Website: www.petrom.com

assignment

Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29, alin. 3) din HG 394/2016.
Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu...
Show more

Description of procurement /scope of services

Furnizare nisip cuartz avand specificatiile mentionate in Anexa 3 la Caietul de sarcini.Se estimeaza a fi atribuite un numar de minim (5) cinci Contracte subsecvente, pe toata perioada de derulare a fiecarui Acord cadru, iar primul Contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la Data Intrarii in Vigoare a Acordului cadru.Cantitatile estimate aferente Acordului Cadru: - min 1300 tone detaliate pe tip de produs: NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 - 100 to; NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58 - 1000 to; NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -200 to; - max- 5250 tone detaliate pe tip de produs: NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 – 250 to; NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58 – 4000 to; NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -1000 to;Cantitatile estimate de produse ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent: - min 260 tone detaliate pe tip de produs:NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 - 20 to; NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58- 200 to; NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -40 to; - max- 870 tone detaliate pe tip de produs: NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 - 50 to;NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58- 620 to; NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -200 to;Valoarea estimata min/max pe Acord Cadru:VEmin= 621.100,00 EURO,VEmax= 2.523.750,00 EURO.Valoarea estimata min/max pe Contract Subsecvent: VEmin= 124.220,00 EURO, VEmax= 418.350,00 EURO
Furnizare nisip cuartz avand specificatiile mentionate in Anexa 3 la Caietul de sarcini.Se estimeaza a fi atribuite un numar de minim (5) cinci Contracte subsecvente, pe toata perioada de derulare a fiecarui Acord cadru, iar primul Contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO ROMÂNIA
Locatii OMV Petrom Romania

România-București: Nisip

2022/S 075-205175

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV PETROM S.A
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Strada: Coralilor, nr. 22
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Cecilia Buculei
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefon: +40 728988931
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140591
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda

Număr de referinţă: WS530780732
II.1.2)Cod CPV principal
14211000 Nisip
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de nisip cuartos pentru executia operatiilor de combatere a curgerii nisipului din stratul productiv in gaura de sonda

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29, alin. 3) din HG 394/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 523 750.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Locatii OMV Petrom Romania

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare nisip cuartz avand specificatiile mentionate in Anexa 3 la Caietul de sarcini.

Se estimeaza a fi atribuite un numar de minim (5) cinci Contracte subsecvente, pe toata perioada de derulare a fiecarui Acord cadru, iar primul Contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la Data Intrarii in Vigoare a Acordului cadru.

Cantitatile estimate aferente Acordului Cadru:

- min 1300 tone detaliate pe tip de produs:

NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 - 100 to;

NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58 - 1000 to;

NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -200 to;

- max- 5250 tone detaliate pe tip de produs:

NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 – 250 to;

NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58 – 4000 to;

NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -1000 to;

Cantitatile estimate de produse ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent:

- min 260 tone detaliate pe tip de produs:

NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 - 20 to;

NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58- 200 to;

NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -40 to;

- max- 870 tone detaliate pe tip de produs:

NISIP CUARTZ;0,3-0,6MM; 30X50MESH;RP58 - 50 to;

NISIP CUARTZ;0,425-0,85MM 20X40MESH;RP58- 620 to;

NISIP CUARTZ;0,6-1,18MM 16X30MESH;RP58 -200 to;

Valoarea estimata min/max pe Acord Cadru:VEmin= 621.100,00 EURO,VEmax= 2.523.750,00 EURO.

Valoarea estimata min/max pe Contract Subsecvent: VEmin= 124.220,00 EURO, VEmax= 418.350,00 EURO

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.

Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 73 din Legea 99/2016.

In sensul prevederilor Art. 76 (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii

contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

- Christina VERCHERE - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului

- Alina Gabriela POPA - Director Financiar si membru al Directoratului

- Radu Sorin CAPRAU - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Rafinare si Marketing

- Hans Christopher Veit - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie

- Franck Albert NEEL - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Gaze si Energie

- Herbert HACKL - Director Departament Financiar

- Anca Elena Anghel - Manager Departamentul Cererii de Servicii si Materiale (departamentul beneficiar)

- Adriana VOICU - Director Achizitii Petrom si Guvernanta (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice)

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a sectiunii Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnari penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile sus-mentionate, aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Se vor prezenta numai pentru sediile sociale pentru care exista obligatii de plata.

Din aceste documente trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora. Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va prezenta o declarație pe propria raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare, precum si prin obiectul de activitate

Persoane fizice / juridice romane / straine:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. A: Capacitatea de a corespunde cerintelor.

Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa.

Documentul justificativ este certificatul constatator (copie legalizata/copie autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau forma electronica) emis de Oficiul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.

Informațiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membri, trebuie sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.

Obiectul Acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent.

Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaCerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri anuale globaleMedia cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2018, 2019, 2020) sa fie de minim 400.000 Euro fara TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3, daca este cazul.Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 Iocuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/ extrase de bilant/ rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual EUR/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana, site: http://www.ecb.europa.eu . În cazul în care informațiile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, operatorul economic va preciza data la care a fost înființat sau și-a început activitatea. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care Ofertantul isi demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţiisusţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C; sectiunea Criterii de selectie, cap A si cap. B, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul /terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr. 1: Experienta similara.Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a maxim 3 contracte livrarea unor produse similare, in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata de minim 400.000 Euro fara TVA. Prin „Produse similare” se intelege: nisip cuartz.Prin Produse similare Entitatea contractanta intelege oricare tip de nisip cuartz, potrivit pentru a fi utilizat in gaura de sonda, cu scopul de a permite realizarea unui ecran permeabil care sa impiedice migrarea nisipului din formatiunea productiva in sonda dar care in acelasi timp sa permita curgerea fluidelor prin acesta.

Proportia de subcontractareCerinta nr. 2: Informatii privind subcontractantii In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acord cadru si din Contractele subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerinta nr. 1: Standarde de asigurare a calitatii Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, sau orice alt document echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cf art. 202, alin. (1) Lg 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.b) cu urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual EURO/valuta comunicat de catre BCE.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 Iocuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati / entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul produselor furnizate, valoarea acestora, perioada in care s-au furnizat, precum si faptul ca acestea au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana. Capacitatea tehnica si / sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea AC si a CS, de un tert/terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si tertul/i respectiv/i. In cazul in care ofertantul isi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.La data depunerii Ofertei terţul/i susţinător/i va/vor prezenta DUAE, cf.art. 202, alin. (2) Legea 99/2016, completand sect. aferente cerintelor pentru care terţul/i susţinător/i asigura sustinerea cap. tehnice si/sau profesionale, si sect. relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/i nu se afla in sit. care determina excluderea din procedura, cf prev art. 177, 178 si 180 Lg 99/16, respectiv sect. Motive de excludere, Cap A, B si C; sect. Criterii de selectie, cap A si cap. C, impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia) sau acordul de subcontractare, dupa caz. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul / terţii susţinător / susţinători raspunde / raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului / terţilor susţinător / susţinători.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si / sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.

In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D – Informatii privind subcontractantii si Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 10.La data depunerii Ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si C, pct 1.b) (daca este cazul), impreuna cu Acordul de subcontractare (model propriu). Acordul de subcontractare va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze cat si procentul aferent acesteia.Documentele justificative, care sustin cele asumate prin Acordul de subcontractare, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, conform art. 55, alin (1) din HG 394/2016.In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, se va prezenta DUAE completandu-se numai Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C, conform art. 202, alin (3) din Legea 99/2016.Prin subcontractant se intelege orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie sectorială şi care execută anumite părţi ori elemente, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie sectorială nu este considerată subcontractare în sensul Legii 99/2016.Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV, cap D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, ofertantii clasati pe primele doua locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o Terta parte sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va prezenta o garantie de participare la licitatie („GdP”). Cuantumul GdP este de 3.300,00 Euro.

Perioada de valabilitate a GdP trebuie sa fie de 194 zile de la data limita de depunere a ofertelor mentionata in Anuntul de Participare, inclusiv data limita si va fi constituita astfel:

1.Prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante (EC) în conditiile legii, de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care se va prezenta în cuantumul si pentru perioada prev. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art. 42 alin. 1, 2, 3, 4 si 7 din HG 394/2016; sau 2.Prin virament bancar in contul IBAN RO16RNCB0082000494180001 pt LEI sau IBAN RO86RNCB0082000494180002 pt EURO, deschise la BCR. Cursul de referinta considerat pentru echiv. GdP depusa in alta moneda decat Euro va fi cel comunicat de Banca Centrala Europeana in data publicarii anuntului de participare („AP”). In cazul unei asocieri de op. ec, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Dovada constituirii GdP se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pt. depunerea ofertelor precizata in AP. Perioada de valab. a GdP trebuie sa fie de 194 zile de la data limita de depunere a ofertelor mentionata in AP, inclusiv data limita. Instrumentul pentru GdP trebuie sa prevada ca plata GdP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezintă EC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor mentionata in AP. GdP se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. O solicitare de prelungire a valab. Ofertei va necesita si prelungirea coresp. a valab. GdP. EC are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit. prev. la art. 43, alin.1 lit. a) si ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/08/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta ("EC") urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, EC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea

ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. EC va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29, alin. 3) din HG 394/2016.

Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor ec. interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea EC, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 06.09.2016.

Se va prezenta DUAE in format xml (pentru ofertantul unic, fiecare membru al Asocierii /subcontractant / tert sustinator, dupa caz). Ptr. completarea DUAE, operatorul economic (individual sau membru al asocierii; tert/i sustinator/i si/sau subcontractant/i) trebuie sa detina un cont activ in SEAP (respectiv fiecare participant la procedura: membrii asocierii, tertul/ii sustinator/i si/sau subcontractantul/ii trebuie sa detina acest cont activ). In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP (DUAE se va completa de catre ofertanti in SEAP,electronic).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 la art. 8 alin (1), respectiv in termen de 10 zile.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV PETROM SA
Adresă: strada Coralilor nr 22 sector 1 Petrom city, Departament Achizitii
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: cecilia.buculei@petrom.com
Telefon: +40 728988931
Adresă internet: www.petrom.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/04/2022