Transportvej

Application deadline

17.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Danish

Contracting authority / owner

Odense Havn
Kystvejen 100
5330 Munkebo
Denmark
Tel.: +45 22944443
E-Mail: ds@odensehavn.dk
Website: https://odensehavn.dk/

assignment

Etablering af ca.2,3 km intern transportvej i en bredde på ca. 46 meter.

Description of procurement /scope of services

Etablering af ca.2,3 km intern transportvej i en bredde på ca. 46 meter.

Others CPV Codes
  • Road construction works
    45233120-6
Project adress

Region (NUTS code): DK031 Fyn
Kystvejen 100, 5330 Munkebo

Danmark-Munkebo: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 093-257508

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Havn
CVR-nummer: 38437011
Postadresse: Kystvejen 100
By: Munkebo
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5330
Land: Danmark
Kontaktperson: Dani Sørensen
E-mail: ds@odensehavn.dk
Telefon: +45 22944443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://odensehavn.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d6a607a-b820-4fcf-8491-bba324ac7f1b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d6a607a-b820-4fcf-8491-bba324ac7f1b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d6a607a-b820-4fcf-8491-bba324ac7f1b/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transportvej

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Etablering af ca.2,3 km intern transportvej i en bredde på ca. 46 meter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233120 Anlæg af vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Kystvejen 100, 5330 Munkebo

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af ca.2,3 km intern transportvej i en bredde på ca. 46 meter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 Omsætning: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver indenfor de seneste tre afsluttede regnskabsår før tilbudsfristens udløb eller i perioden siden etablering af virksomheden har haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum DKK 140.000.000 mio. i hvert regnskabsår.

 Egenkapital: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de seneste tre afsluttede regnskabsår før tilbudsfristens udløb eller i perioden siden etablering af virksomheden har haft en positiv egenkapital i hvert regnskabsår.

 Soliditetsgrad: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste tre seneste afsluttede regnskabsår før tilbudsfristens udløb eller i perioden siden etablering af virksomheden har haft en soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 Kvalitetssikring: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere at have et kvalitets-sikringssystem svarende til standarden efter ISO 9001 eller tilsvarende.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Sikkerhedsstillelse i henhold til AB18

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2022
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022