Halkotorinkuja 4

Application deadline

13.05.2022, 13:00 hour

Procedure

Negotiated procedure (competitive procedure with negotiation)

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Kouvolan Asunnot Oy
Kauppamiehenkatu 4
45100 KOUVOLA
Finland
E-Mail: santtu.eloranta@kouvolanasunnot.fi
Website: http://www.kouvolanasunnot.fi

assignment

Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa Halkotorinkuja 4:n uudiskerrostalohankkeen KVR-urakoitsijan. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa hankeorganisaation muodostavat tilaaja ja kilpailutettava suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaava KVR-urakoitsija. Kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyyntöaineistossa.
Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa Halkotorinkuja 4:n uudiskerrostalohankkeen KVR-urakoitsijan. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa hankeorganisaation muodostavat tilaaja ja kilpailutettava suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaava KVR-urakoitsija. Kohteen tarkempi kuvaus tar...
Show more

Description of procurement /scope of services

Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa Halkotorinkuja 4:n uudiskerrostalohankkeen KVR-urakoitsijan. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa hankeorganisaation muodostavat tilaaja ja kilpailutettava suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaava KVR-urakoitsija. Kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyyntöaineistossa.Tilaajan alustava arvio hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kustannuksista on noin 8–9 miljoonaa euroa (alv 24%).
Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa Halkotorinkuja 4:n uudiskerrostalohankkeen KVR-urakoitsijan. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa hankeorganisaation muodostavat tilaaja ja kilpailutettava suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaava KVR-urakoitsija. Kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyyntöaineistossa.Tilaajan...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI1C4 Kymenlaakso

Suomi-Kouvola: Rakennustyöt

2022/S 075-197401

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kouvolan Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0512766-8
Postiosoite: Kauppamiehenkatu 4
Postitoimipaikka: KOUVOLA
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Postinumero: 45100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: santtu.eloranta@kouvolanasunnot.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kouvolanasunnot.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZFvbApzjJHVLgpRDaXhUuH%2BhuBxXz8U%2BZWzMkBtor1JO%2FUmphWX%2BeA
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/68578/call-for-tenders/a2651baa-9028-4b5a-afb7-57360963eb73
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Halkotorinkuja 4

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa Halkotorinkuja 4:n uudiskerrostalohankkeen KVR-urakoitsijan.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa hankeorganisaation muodostavat tilaaja ja kilpailutettava suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaava KVR-urakoitsija. Kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyyntöaineistossa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa Halkotorinkuja 4:n uudiskerrostalohankkeen KVR-urakoitsijan.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa hankeorganisaation muodostavat tilaaja ja kilpailutettava suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaava KVR-urakoitsija. Kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyyntöaineistossa.

Tilaajan alustava arvio hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kustannuksista on noin 8–9 miljoonaa euroa (alv 24%).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 75
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona kohteen toteuttaminen energialuokassa A.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/05/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 17/05/2022
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/68578/notice/97888

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/04/2022