DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D. Published by Tenders Electronic Daily

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D.

Application deadline

23.05.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Slovenian

Contracting authority / owner

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper - Capodistria
Slovenia
Tel.: +386 56656935
E-Mail: goran.kocjancic@luka-kp.si
Website: https://luka-kp.si/slo/

assignment

Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe Luke Koper, d.d. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. Natančnejše specifikacije in obseg predvidene porabe je razviden iz dokumenta »Popis merilnih mest in obseg porabe«
Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe Luke Koper, d.d. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope....
Show more

Description of procurement /scope of services

Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe Luke Koper, d.d. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. Natančnejše specifikacije in obseg predvidene porabe je razviden iz dokumenta »Popis merilnih mest in obseg porabe«
Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe Luke Koper, d.d. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope....
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA

Slovenija-Koper: Elektrika

2022/S 084-227993

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Nacionalna identifikacijska številka: 5144353000
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Goran Kocjančič
E-naslov: goran.kocjancic@luka-kp.si
Telefon: +386 56656935
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://luka-kp.si/slo/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442975/RD_JN_75_2022_Dobava_elektricne_energije_220422.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13341
I.6)Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D.

Referenčna številka dokumenta: JN 75/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
09310000 Elektrika
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe Luke Koper, d.d. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. Natančnejše specifikacije in obseg predvidene porabe je razviden iz dokumenta »Popis merilnih mest in obseg porabe«

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09310000 Elektrika
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe Luke Koper, d.d. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. Natančnejše specifikacije in obseg predvidene porabe je razviden iz dokumenta »Popis merilnih mest in obseg porabe«

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Finančna zavarovanja:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/05/2022
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/05/2022
Lokalni čas: 14:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2022 13:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/04/2022