Lokalvård och flygplanstäd av Jönköping Airport Published by Tenders Electronic Daily

Lokalvård och flygplanstäd av Jönköping Airport

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/96807281/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Cleaning and sanitation services
    90900000-6
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Jönköping Airport AB
JÖNKÖPINGS FLYGPLATS
55593 JÖNKÖPING
Sweden
E-Mail: anders.hallin@jkgairport.se
Website: https://jonkopingairport.se/

assignment

Upphandlingen avser lokalvård och flygplansstäd av Jönköpings AirportInledningJönköping Airport (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende lokalvård av Jönköping Airport samt flygplanstädning. Upphandlingen handläggs administrativt av Jönköpings kommuns upphandlingsavdelning.OmfattningUpphandlingen avser ett ramavtal för städtjänster med Jönköping Airport som kund. I städtjänster ingår daglig städ av lokalerna, städ av flygplan, fönsterputsning och byte av entrémattor.
Upphandlingen avser lokalvård och flygplansstäd av Jönköpings AirportInledningJönköping Airport (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende lokalvård av Jönköping Airport samt flygplanstädning. Upphandlingen handläggs administrativt av Jönköpings kommuns...
Show more

Sverige-Jönköping: Städning och renhållning

2022/S 087-238151

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 080-216652)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköping Airport AB
Nationellt registreringsnummer: 556792-9905
Postadress: JÖNKÖPINGS FLYGPLATS
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 55593
Land: Sverige
Kontaktperson: Anders Hallin
E-post: anders.hallin@jkgairport.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://jonkopingairport.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lokalvård och flygplanstäd av Jönköping Airport

Referensnummer: 22/96
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser lokalvård och flygplansstäd av Jönköpings Airport

Inledning

Jönköping Airport (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende lokalvård av Jönköping Airport samt flygplanstädning.

Upphandlingen handläggs administrativt av Jönköpings kommuns upphandlingsavdelning.

Omfattning

Upphandlingen avser ett ramavtal för städtjänster med Jönköping Airport som kund.

I städtjänster ingår daglig städ av lokalerna, städ av flygplan, fönsterputsning och byte av entrémattor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 080-216652

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
I stället för:

Start: 2022-06-15

Detta kontrakt kan förlängas: Nej

Ska det stå:

Start: 2022-06-15 / Slut: 2024-06-15

Detta kontrakt kan förlängas: Ja

Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 12 månader

VII.2)Övriga upplysningar: