Boendeplacering inom LSS Published by Tenders Electronic Daily

Boendeplacering inom LSS

Application deadline

30.06.2030, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Social work services with accommodation
    85311000-2
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Partille kommun
Gamla Kronvägen 34
433 82 PARTILLE
Sweden
E-Mail: andreas.karlsson@partille.se
Website: http://www.partille.se

assignment

Partille kommun avser upphandla ett dynamiskt inköpssystem avseende:- Plats på bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§8 LSS,- Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS, enligt nedanstående instruktioner och bifogade dokumen

Description of procurement /scope of services

Partille kommun avser upphandla ett dynamiskt inköpssystem avseende:- Plats på bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§8 LSS,- Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS, enligt nedanstående instruktioner och bifogade dokumen

Others CPV Codes
  • Social work and related services
    85300000-2
  • Welfare services for children and young people
    85311300-5
Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Partille

Sverige-Partille: Social omsorg med inkvartering

2022/S 037-095770

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Partille kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1272
Postadress: Gamla Kronvägen 34
Ort: PARTILLE
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 433 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Andreas Karlsson
E-post: andreas.karlsson@partille.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.partille.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afshxinouf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afshxinouf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Boendeplacering inom LSS

Referensnummer: 21/65
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000 Social omsorg med inkvartering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Partille kommun avser upphandla ett dynamiskt inköpssystem avseende:

- Plats på bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§8 LSS,

- Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS, enligt nedanstående instruktioner och bifogade dokumen

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85300000 Socialvård och tillhörande tjänster
85311300 Barn- och ungdomsomsorg
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Partille

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Partille kommun avser upphandla ett dynamiskt inköpssystem avseende:

- Plats på bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§8 LSS,

- Plats på bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS, enligt nedanstående instruktioner och bifogade dokumen

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/02/2022
Slut: 30/06/2030
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/06/2030
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2030

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/02/2022