Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Sieradz Published by Tenders Electronic Daily

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Sieradz

There are changes or additional information to this announcement. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Sieradz (04.05.2022 20:24)

Application deadline

10.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Engineering services
  71300000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
Poland
E-Mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Website: https://przetargi.wody.gov.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej

Lots 1

Job / name

NW Bełchatów - rz. Widawka, Rakówka, Kiełbaska, Pilisia, Świętojanka

Description of procurement /scope of services

Zakres prac:- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinności.
Zakres prac:- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Bełchatów: Rzeki: Rakówka, Kiełbaska, Widawka, Świetojanka, Pilisia

Lots 2

Job / name

NW Łask - rz. Czajka, Końska, Grabia, Mała Widawka, Brzezia, Jasionka

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinności;- wykonanie kładek oraz uzupełnienie ubytków kładek;- zakup i montaż łat wodowskazowych;- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
Zakres prac: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Łask: Rzeki: Czajka, Końska, Grabia, Mała Widawka, Brzezia, Jasionka

Lots 3

Job / name

NW Pajęczno - rz. Nieciecz, Wierznica, Wierzejka, Wężnica

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinności;- wykonanie kładek oraz uzupełnienie ubytków kładek;- wykonanie i rozebranie grodzy w korycie rzeki dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych;- pompowanie wody w obrębie budowli dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych;- ubezpieczenie stopy skarpy kiszką faszynadową- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
Zakres prac: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Pajeczno: Rzeki: Nieciecz, Wierznica, Wierzejka, Wężnica

Lots 4

Job / name

NW Poddębice - rz. Struga Spicimierska, Struga Wilamowska, Kanał Krzykosy

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinnośc
Zakres prac: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Poddebice: Rzeki: Struga Spicimierska, Struga Wilamowska,Kanał Krzykosy

Lots 5

Job / name

NW Poddębice - rz. Ner

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: - dwukrotne wykoszenie (w bezpośrednim sąsiedztwie budowli, tj. w granicach istniejących umocnień) porostów ręcznie ze skarp cieków, grobli (skarpy i korona) wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem;- wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce) i rozdrobnieniem po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem,- regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli;- odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych i prowadzenie dziennika gospodarowania wodą oraz przekazywanie informacji o przebiegu przepływów ekstremalnych i innych zagrożeniach na obiekcie (jazy rzeki Ner w km 30+114, km 51+028 w km 58+219, w km 61+205, w km 63+029); - obsługa i dozór budowli piętrzących, smarowanie mechanizmów wyciągowych 14szt. bud. (z wyłączeniem jazów: Piotrów, Iwonie, Zagórzyce), zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych, przepławki dla ryb (jaz Zagórzyce) wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału;- zabezpieczenie antykorozyjne budowli piętrzących;- wykonanie podwójnej barierki ochronnej przed - za pomostem roboczym jazu.
Zakres prac: - dwukrotne wykoszenie (w bezpośrednim sąsiedztwie budowli, tj. w granicach istniejących umocnień) porostów ręcznie ze skarp cieków, grobli (skarpy i korona) wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem;- wydobycie...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Poddebice: rz. Ner

Lots 6

Job / name

NW Poddębice - pompownia Krzykosy

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem; ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem; wydobycie z dna Kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna cieku przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem; ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% wraz z wywozem do miejsca składowania i rozdrobnieniem; oczyszczenie umocnień budowli wraz z załadowaniem pobranego materiału na przyczepę i wywozem (skarpy i dno poniżej śluz, skarpy zbiornika); oczyszczenie czaszy zbiornika z nagromadzonych namułów wraz z mechanicznym rozplantowaniem pozyskanego materiału; usunięcie przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku objętym zamówieniem wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem.
Zakres prac: mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem; ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem; wydobycie z dna Kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Poddebice: pompownia Krzykosy

Lots 7

Job / name

NW Sieradz - rz. Żeglina, Myja, Kanał Mazur, Kanał Mazurek, Kanał Tyczyński

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: wykonanie szandorów oraz ich zastawianie i odstawianie na budowlach; wykaszanie porostów ze skarp oraz z dna cieku oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach oraz ich niecek; wykonanie szandorów wraz z okuciami; konserwacja mechanizmów wyciągowych – przepusty z piętrzeniem; naprawa mechanizmów wyciągowych – przepust z piętrzeniem; zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przepustów z piętrzeniem transport szandorów.
Zakres prac: wykonanie szandorów oraz ich zastawianie i odstawianie na budowlach; wykaszanie porostów ze skarp oraz z dna cieku oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach oraz ich niecek; wykonanie szandorów wraz z okuciami; konserwacja mechanizmów wyciągowych – przepusty z piętrzeniem;...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Sieradz: Rzeki: Żeglina, Myja, Kanał Mazur, Kanał Mazurek, Kanał Tyczyński

Lots 8

Job / name

NW Wieluń - rz. Pyszna, Oleśnica

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: regulacja przepływu wód z zapewnieniem drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli; usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z koryta rzeki w obrębie budowli, ścięcie gałęzi i zabezpieczenie drzew siatką; wykoszenie i wyhakowanie roślinności wraz z wygrabieniem z koryta cieku i jej rozdrobnieniem; oczyszczenie z darnny, namułu i innych zanieczyszczeń elementów betonowych budowli wraz z rozplantowaniem odkładu; wymiana uszkodzonej barierki; zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych budowli; wymiana uszkodzonych desek na kładkach; impregnacja elementów drewnianych budowli; odwodnienie budowli w sposób umożliwiający przeprowadzenie wszystkich robót konserwacyjno – naprawczych; przygotowanie podłoża (skucie uszkodzonych wierzchnich warstw betonu), wykonanie warstw sczepnych pod powierzchnie przeznaczone do uzupełniania zaprawą mineralną; wykonanie nawierceń, montaż prętów zbrojeniowych wraz z siatką zbrojeniową podtynkową; przygotowanie zaprawy mineralnej, uzupełnienie ubytków betonu budowli i umocnień skarp wraz z wygładzeniem tych powierzchni; uprzątnięcie terenu po wszystkich wykonywanych pracach oraz wskazanych odpadów wraz z ich wywozem i zagospodarowaniem.
Zakres prac: regulacja przepływu wód z zapewnieniem drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli; usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z koryta rzeki w obrębie budowli, ścięcie gałęzi i zabezpieczenie drzew siatką; wykoszenie i wyhakowanie roślinności wraz z wygrabieniem...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Wieluń: Rzeki: Pyszna, Oleśnica

Lots 9

Job / name

Zbiornik wodny Próba – utrzymanie

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony zapory oraz obrzeży, porost gęsty miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem; mechaniczne wykoszenie porostów wraz z ich mulczowaniem z terenów przyległych do zapory; ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki Żegliny, porost gęsty miękki, poniżej i powyżej zbiornika na długości cofki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem; wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% - dotyczy hakowania dna rzeki Żegliny poniżej i powyżej zbiornika na długości cofki wraz z rozdrobnieniem bądź wywozem wydobytej roślinności; oczyszczenie z darni i namułu umocnień betonowych i dylatacji na budowlach hydrotechnicznych. Analogia - Oczyszczanie z darni i namułu umocnień betonowych stopnia - wlot do zbiornika oraz umocnień koryta rzeki przy wylocie ze zbiornika; zakup i wkopanie słupków żelbetowych do zamocowania pionowych znaków drogowych; montaż pionowych znaków drogowych; montaż "kolców", mających na celu zapobieganie lądowaniu i przesiadywaniu ptaków na barierkach budowli przelewowo - upustowej, przepławki i daszków mechanizmów wyciągowych.
Zakres prac: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony zapory oraz obrzeży, porost gęsty miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem; mechaniczne wykoszenie porostów wraz z ich mulczowaniem z terenów przyległych do zapory; ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki Żegliny, porost...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Sieradz: Zbiornik „Próba” rz. Żeglina km 16+090; m. Próba, Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźno.

Lots 10

Job / name

Zbiornik wodny Smardzew – utrzymanie

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia porostów ręcznie ze skarpi korony zapór, rowów opaskowych, rzeki poniżej i powyżej zbiornika; mechaniczne wykoszenie wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia terenów poniżej i powyżej zbiornika oraz obrzeży .
Zakres prac: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia porostów ręcznie ze skarpi korony zapór, rowów opaskowych, rzeki poniżej i powyżej zbiornika; mechaniczne wykoszenie wraz z ich...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Sieradz: Zbiornik „Smardzew” rz. Myja, km 11+741; m. Charłupia Wielka, gm. Wróblew; m. Kłocko, gm. Sieradz.

Lots 11

Job / name

Zbiornik wodny Góra Bałdrzychowska – utrzymanie

Description of procurement /scope of services

Zakres prac: wykoszenie porostów mechanicznie ze skarp i korony grobli zbiornika oraz terenów przyległych do zbiornika i powierzchni wzdłuż zjazdu wraz z rozdrobnieniem; wykoszenie porostów mechaniczne ze skarp i korony grobli cofkowych jazu, skarp rowów opaskowych, terenów przy jazie i drogi dojazdowej wraz z rozdrobnieniem; wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i terenu między groblami cofkowym oraz skarp rowu opaskowego zbiornika wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem; mechaniczne wykoszenie porostów z dna zbiornika kosiarką pływającą wraz z usunięciem z powierzchni lustra wody, wywozem i zagospodarowaniem; wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce) wraz z przemieszczeniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem; mechaniczne udrożnienie koryta rowu opaskowego wraz z mechanicznym rozplantowaniem wydobytego urobku; usunięcie zatorów i udrożnienie koryta rzeki z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki wraz z wywozem; usunięcie namuliska przed jazem na odcinku cofkowym wraz z plantowaniem urobku wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami; skarpowanie skarpy rzeki: ręczne formowanie nasypów z gruntu ułożonego wzdłuż nasypu wraz z warstwowym zagęszczenie ; wykonanie naprawy pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm: wykonanie znaków wodnych w formie dwóch tablic zakotwionych w gruncie na głębokości min. 0,5m; roboty wykonywane koparkami – wykop i transport urobku na odległość do 6km przeznaczonego na zasypanie kolein na drodze dojazdowej do jazu wyrównanie dojazdu i uzupełnienie nawierzchni - zasypanie kolein.
Zakres prac: wykoszenie porostów mechanicznie ze skarp i korony grobli zbiornika oraz terenów przyległych do zbiornika i powierzchni wzdłuż zjazdu wraz z rozdrobnieniem; wykoszenie porostów mechaniczne ze skarp i korony grobli cofkowych jazu, skarp rowów opaskowych, terenów przy jazie i drogi...
Show more

Others CPV Codes
 • Flood-prevention works
  45246400-7
 • Natural risks or hazards protection services
  90721800-5
Project adress

Teren działania NW Poddębice: Zbiornik „Góra Bałdrzychowska"

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne

2022/S 073-195511

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11905,Biezaca-eksploatacja-i-utrzymanie-urzadzen-wodnych-na-terenie-Zarzadu-Sieradz.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Sieradz

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.24.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 075 314.29 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Bełchatów - rz. Widawka, Rakówka, Kiełbaska, Pilisia, Świętojanka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Bełchatów: Rzeki: Rakówka, Kiełbaska, Widawka, Świetojanka, Pilisia

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;

- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;

- konserwacja urządzeń wodnych

– oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 570.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Łask - rz. Czajka, Końska, Grabia, Mała Widawka, Brzezia, Jasionka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Łask: Rzeki: Czajka, Końska, Grabia, Mała Widawka, Brzezia, Jasionka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;

- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;

- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinności;

- wykonanie kładek oraz uzupełnienie ubytków kładek;

- zakup i montaż łat wodowskazowych;

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 281.62 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Pajęczno - rz. Nieciecz, Wierznica, Wierzejka, Wężnica

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Pajeczno: Rzeki: Nieciecz, Wierznica, Wierzejka, Wężnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;

- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących – zapewnienie swobodnego przepływu wody;

- konserwacja urządzeń wodnych – oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinności;

- wykonanie kładek oraz uzupełnienie ubytków kładek;

- wykonanie i rozebranie grodzy w korycie rzeki dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych;

- pompowanie wody w obrębie budowli dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych;

- ubezpieczenie stopy skarpy kiszką faszynadową

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 439.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Poddębice - rz. Struga Spicimierska, Struga Wilamowska, Kanał Krzykosy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Poddebice: Rzeki: Struga Spicimierska, Struga Wilamowska,Kanał Krzykosy

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem;

- regulowanie wysokości piętrzenia, obsługa i dozór budowli piętrzących

– zapewnienie swobodnego przepływu wody;

- konserwacja urządzeń wodnych

– oczyszczenie z roślinności i namułu z wywiezieniem oraz hakowanie dna z wywozem lub mulczowaniem wydobytej roślinnośc

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 017.85 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Poddębice - rz. Ner

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Poddebice: rz. Ner

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

- dwukrotne wykoszenie (w bezpośrednim sąsiedztwie budowli, tj. w granicach istniejących umocnień) porostów ręcznie ze skarp cieków, grobli (skarpy i korona) wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem;

- wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce) i rozdrobnieniem po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem,

- regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli;

- odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych i prowadzenie dziennika gospodarowania wodą oraz przekazywanie informacji o przebiegu przepływów ekstremalnych i innych zagrożeniach na obiekcie (jazy rzeki Ner w km 30+114, km 51+028 w km 58+219, w km 61+205, w km 63+029);

- obsługa i dozór budowli piętrzących, smarowanie mechanizmów wyciągowych 14szt. bud. (z wyłączeniem jazów: Piotrów, Iwonie, Zagórzyce), zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych, przepławki dla ryb (jaz Zagórzyce) wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału;

- zabezpieczenie antykorozyjne budowli piętrzących;

- wykonanie podwójnej barierki ochronnej przed - za pomostem roboczym jazu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 194 554.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Poddębice - pompownia Krzykosy

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Poddebice: pompownia Krzykosy

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem;

wydobycie z dna Kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna cieku przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem;

ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% wraz z wywozem do miejsca składowania i rozdrobnieniem;

oczyszczenie umocnień budowli wraz z załadowaniem pobranego materiału na przyczepę i wywozem (skarpy i dno poniżej śluz, skarpy zbiornika);

oczyszczenie czaszy zbiornika z nagromadzonych namułów wraz z mechanicznym rozplantowaniem pozyskanego materiału;

usunięcie przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku objętym zamówieniem wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 792.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Sieradz - rz. Żeglina, Myja, Kanał Mazur, Kanał Mazurek, Kanał Tyczyński

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Sieradz: Rzeki: Żeglina, Myja, Kanał Mazur, Kanał Mazurek, Kanał Tyczyński

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

wykonanie szandorów oraz ich zastawianie i odstawianie na budowlach;

wykaszanie porostów ze skarp oraz z dna cieku

oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach oraz ich niecek;

wykonanie szandorów wraz z okuciami;

konserwacja mechanizmów wyciągowych – przepusty z piętrzeniem;

naprawa mechanizmów wyciągowych – przepust z piętrzeniem;

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przepustów z piętrzeniem

transport szandorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 106 875.94 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Wieluń - rz. Pyszna, Oleśnica

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Wieluń: Rzeki: Pyszna, Oleśnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

regulacja przepływu wód z zapewnieniem drożności i swobodnego spływu wód w obrębie

budowli;

usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z koryta rzeki w obrębie budowli,

ścięcie gałęzi i zabezpieczenie drzew siatką;

wykoszenie i wyhakowanie roślinności wraz z wygrabieniem z koryta cieku i jej rozdrobnieniem;

oczyszczenie z darnny, namułu i innych zanieczyszczeń elementów betonowych budowli

wraz z rozplantowaniem odkładu;

wymiana uszkodzonej barierki;

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych budowli;

wymiana uszkodzonych desek na kładkach;

impregnacja elementów drewnianych budowli;

odwodnienie budowli w sposób umożliwiający przeprowadzenie wszystkich

robót konserwacyjno – naprawczych;

przygotowanie podłoża (skucie uszkodzonych wierzchnich warstw betonu),

wykonanie warstw sczepnych pod powierzchnie przeznaczone do uzupełniania zaprawą

mineralną;

wykonanie nawierceń, montaż prętów zbrojeniowych wraz z siatką zbrojeniową podtynkową;

przygotowanie zaprawy mineralnej, uzupełnienie ubytków betonu budowli i umocnień skarp

wraz z wygładzeniem tych powierzchni;

uprzątnięcie terenu po wszystkich wykonywanych pracach oraz wskazanych odpadów wraz

z ich wywozem i zagospodarowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 69 050.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zbiornik wodny Próba – utrzymanie

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Sieradz: Zbiornik „Próba” rz. Żeglina km 16+090; m. Próba, Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony zapory oraz obrzeży, porost gęsty miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem;

mechaniczne wykoszenie porostów wraz z ich mulczowaniem z terenów przyległych do zapory;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki Żegliny, porost gęsty miękki, poniżej i powyżej zbiornika na długości cofki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem;

wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% - dotyczy hakowania dna rzeki Żegliny poniżej i powyżej zbiornika na długości cofki wraz z rozdrobnieniem bądź wywozem wydobytej roślinności;

oczyszczenie z darni i namułu umocnień betonowych i dylatacji na budowlach hydrotechnicznych. Analogia - Oczyszczanie z darni i namułu umocnień betonowych stopnia - wlot do zbiornika oraz umocnień koryta rzeki przy wylocie ze zbiornika;

zakup i wkopanie słupków żelbetowych do zamocowania pionowych znaków drogowych;

montaż pionowych znaków drogowych;

montaż "kolców", mających na celu zapobieganie lądowaniu i przesiadywaniu ptaków na barierkach budowli przelewowo - upustowej, przepławki i daszków mechanizmów wyciągowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 416.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zbiornik wodny Smardzew – utrzymanie

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Sieradz: Zbiornik „Smardzew” rz. Myja, km 11+741; m. Charłupia Wielka, gm. Wróblew; m. Kłocko, gm. Sieradz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia porostów ręcznie ze skarp

i korony zapór, rowów opaskowych, rzeki poniżej i powyżej zbiornika;

mechaniczne wykoszenie wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia terenów poniżej i powyżej zbiornika oraz obrzeży .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 97 949.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zbiornik wodny Góra Bałdrzychowska – utrzymanie

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania NW Poddębice: Zbiornik „Góra Bałdrzychowska"

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac:

wykoszenie porostów mechanicznie ze skarp i korony grobli zbiornika oraz terenów przyległych do zbiornika i powierzchni wzdłuż zjazdu wraz z rozdrobnieniem;

wykoszenie porostów mechaniczne ze skarp i korony grobli cofkowych jazu, skarp rowów opaskowych, terenów przy jazie i drogi dojazdowej wraz z rozdrobnieniem;

wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i terenu między groblami cofkowym oraz skarp rowu opaskowego zbiornika wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem;

mechaniczne wykoszenie porostów z dna zbiornika kosiarką pływającą wraz z usunięciem z powierzchni lustra wody, wywozem i zagospodarowaniem;

wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce) wraz z przemieszczeniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem;

mechaniczne udrożnienie koryta rowu opaskowego wraz z mechanicznym rozplantowaniem wydobytego urobku;

usunięcie zatorów i udrożnienie koryta rzeki z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki wraz z wywozem;

usunięcie namuliska przed jazem na odcinku cofkowym wraz z plantowaniem urobku

wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami;

skarpowanie skarpy rzeki:

ręczne formowanie nasypów z gruntu ułożonego wzdłuż nasypu wraz z warstwowym zagęszczenie ;

wykonanie naprawy pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm:

wykonanie znaków wodnych w formie dwóch tablic zakotwionych w gruncie na głębokości min. 0,5m;

roboty wykonywane koparkami – wykop i transport urobku na odległość do 6km przeznaczonego na zasypanie kolein na drodze dojazdowej do jazu

wyrównanie dojazdu i uzupełnienie nawierzchni - zasypanie kolein.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 585.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy.

Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu".

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy zakupowej PGW WP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest

Mariola Jeziorska – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w

Sieradzu, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, e-mail: mariola.jeziorska@wody.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp (tzw. procedurę odwróconą);

W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Jedz). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składane na żądanie Zamawiającego:

- Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

- oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące warunków zamówienia zostały określone w SWZ oraz w załącznikach do SWZ;

- dokument związany z samooczyszczeniem (jeżeli dotyczy) – tzw. „Self cleaning” — w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022