HR- och bemanningstjänster Published by Tenders Electronic Daily

HR- och bemanningstjänster

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/40940241/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Personnel services except placement and supply services
    79630000-9
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Aktiebolaget Landskronahem
Box 4026
26104 LANDSKRONA
Sweden
E-Mail: henrik.nilsson@ecenea.se
Website: http://www.landskronahem.se

assignment

Upphandlingen omfattar ramavtal inom följande anbudsområden:- HR-tjänster- Bemanningstjänster

Sverige-Landskrona: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning

2022/S 093-257123

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 082-221203)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aktiebolaget Landskronahem
Nationellt registreringsnummer: 556041-4822
Postadress: Box 4026
Ort: LANDSKRONA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 26104
Land: Sverige
Kontaktperson: Henrik Nilsson
E-post: henrik.nilsson@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.landskronahem.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HR- och bemanningstjänster

Referensnummer: 22/2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79630000 Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ramavtal inom följande anbudsområden:

- HR-tjänster

- Bemanningstjänster

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 082-221203

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
I stället för:

Start: 2022-06-15 / Slut: 2024-06-14

Detta kontrakt kan förlängas: ja

Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

Ska det stå:

Start: 2022-06-15 / Slut: 2023-06-14

Detta kontrakt kan förlängas: ja

Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

VII.2)Övriga upplysningar: