Rakennusten lämpökuvaukset ja ilmatiiveyden mittaukset puitejärjestely 2022-2024 (optio 2024-2026) Published by Tenders Electronic Daily

Rakennusten lämpökuvaukset ja ilmatiiveyden mittaukset puitejärjestely 2022-2024 (optio 2024-2026)

Application deadline

01.06.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58208
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Finland
Tel.: +358 93101691
E-Mail: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Website: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

assignment

Hankinnan kohteena on rakennusten lämpökuvaus ja ilmatiiveyden mittaus. Kuvattavia ja mitattavia kohteita ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) rakennuttamat tilat, kuten asuinrakennukset, palvelutalot ja niiden yhteydessä sijaitsevat pienet liike-, toimisto-, päiväkoti- ja pysäköintitilat uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa. Yksittäistä toimeksiantoa suorittaessa sovitaan tehtävän sisältö, laajuus, toimintatavat, raportointi ja kattohinta. Tilauksen yhteydessä sovitaan toimituksen määräaika. Tilauksen yhteydessä toimitetaan kohteen työmaa-aikataulu. Toimittajan tulee sovittaa mittaukset työmaan aikatauluihin yhdessä päätoteuttajan kanssa. Mittausraportit on toimitettava tilaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua kuvauksesta. Suomenkieliset raportit toimitetaan sähköisessä muodossa (.pdf).Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus). Toimeksiannot koskevat erikseen sovittavien kohteiden osa-alueita tai osaa niistä. Toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen:1. Rakennusten lämpökuvaukset2. Rakennusten ilmatiiveyden mittauksetTehtävien tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen (määrää ei ole rajoitettu).
Hankinnan kohteena on rakennusten lämpökuvaus ja ilmatiiveyden mittaus. Kuvattavia ja mitattavia kohteita ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) rakennuttamat tilat, kuten asuinrakennukset, palvelutalot ja niiden yhteydessä sijaitsevat pienet liike-, toimisto-, päiväkoti-...
Show more

Lots 1

Job / name

Rakennusten lämpökuvaukset

Description of procurement /scope of services

HANKINNAN KOHDELämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää ulkovaipan lämpötekninen toimivuus ja rakenteellinen tiiveys sekä paikallistaa mahdolliset ilmavuodot ja kylmäsillat. Kuvattavat tilat ovat yleensä tyhjiä mittausta suoritettaessa. Takuuaikana ja peruskorjattavissa kohteissa nykytilanteen selvittämiseksi tehtävissä kuvauksissa asunnot ovat asuttuja. Mittausolosuhteiden tulee olla RT 14-11239 kohdan 7 Olosuhteet mukaiset. Toimittaja saa käyttöönsä rakennuksen suunnitelmat. Kaikki mittaukset suoritetaan normaalina työaikana. Osa-alueelle 1 valitaan kolme (3) toimittajaa.Mikäli osa-alueella 1 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.Tehtävien tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSETToimeksiannot jaetaan sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken prosenttijakauman mukaisesti. Prosenttijakauma mukailee tarjoajien tarjousten paremmuusjärjestystä tässä puitejärjestelyn perustamista koskevassa tarjouskilpailussa. Tarjoajakohtainen prosenttiosuus määräytyy tarjoajan saamien vertailupisteiden mukaisesti seuraavan kaavan mukaisesti: Tarjoajan saamat vertailupisteet / kaikkien puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien vertailupisteiden summa.Esimerkki prosenttijakaumasta (3 valittua toimittajaa):Tarjoaja 1: 100 vertailupistettä Tarjoaja 2: 85 vertailupistettäTarjoaja 3: 70 vertailupistettäVertailupisteet yht.: 255Tarjoaja 1: 39,22 % (100/255)Tarjoaja 2: 33,33 % (85/255)Tarjoaja 3: 27,45 % (70/255)Prosenttijakaumaa on käytännössä mahdotonta saada toteutumaan täysin tarkasti sopimuskauden aikana. Prosenttijakauman toteumassa voi siten olla vaihtelua +- 5% -yksikköä / toimittaja. Lähtökohtana kuitenkin on, että kaikilta puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta tilataan toimeksiantoja. Hankintayksikkö pyrkii jakamaan toimeksiannot mahdollisimman tarkasti edellä kuvatun prosenttijakauman mukaisesti.Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.
HANKINNAN KOHDELämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää ulkovaipan lämpötekninen toimivuus ja rakenteellinen tiiveys sekä paikallistaa mahdolliset ilmavuodot ja kylmäsillat. Kuvattavat tilat ovat yleensä tyhjiä mittausta suoritettaessa. Takuuaikana ja peruskorjattavissa kohteissa nykytilanteen...
Show more

Others CPV Codes
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Project adress

Region (NUTS code): FI1B1 Helsinki-Uusimaa

Lots 2

Job / name

Rakennusten ilmatiiveyden mittaukset

Description of procurement /scope of services

HANKINNAN KOHDEIlmatiiveyden mittauksen tarkoituksena on määrittää rakennuksen ilmanvuotoluku q50 sekä paikallistaa mahdolliset vuotokohdat.Mittauksen suorittamisen vaatimat tiivistykset kuten ilmanvaihtokanavien, tulisijojen ja hormien sulkeminen tiiviisti teippaamalla sekä tiivistysten purku mittausten jälkeen kuuluvat urakkaan.Toimittaja saa käyttöönsä rakennuksen suunnitelmat. Mittauksen suorittamisen vaatimien pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen kuuluu toimittajalle.Kaikki mittaukset suoritetaan normaalina työaikana. Osa-alueelle 2 valitaan kolme (3) toimittajaa.Mikäli osa-alueella 2 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.Tehtävien tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSETToimeksiannot jaetaan sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken prosenttijakauman mukaisesti. Prosenttijakauma mukailee tarjoajien tarjousten paremmuusjärjestystä tässä puitejärjestelyn perustamista koskevassa tarjouskilpailussa. Tarjoajakohtainen prosenttiosuus määräytyy tarjoajan saamien vertailupisteiden mukaisesti seuraavan kaavan mukaisesti: Tarjoajan saamat vertailupisteet / kaikkien puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien vertailupisteiden summa.Esimerkki prosenttijakaumasta (3 valittua toimittajaa):Tarjoaja 1: 100 vertailupistettä Tarjoaja 2: 85 vertailupistettäTarjoaja 3: 70 vertailupistettäVertailupisteet yht.: 255Tarjoaja 1: 39,22 % (100/255)Tarjoaja 2: 33,33 % (85/255)Tarjoaja 3: 27,45 % (70/255)Prosenttijakaumaa on käytännössä mahdotonta saada toteutumaan täysin tarkasti sopimuskauden aikana. Prosenttijakauman toteumassa voi siten olla vaihtelua +- 5% -yksikköä / toimittaja. Lähtökohtana kuitenkin on, että kaikilta puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta tilataan toimeksiantoja. Hankintayksikkö pyrkii jakamaan toimeksiannot mahdollisimman tarkasti edellä kuvatun prosenttijakauman mukaisesti.Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.
HANKINNAN KOHDEIlmatiiveyden mittauksen tarkoituksena on määrittää rakennuksen ilmanvuotoluku q50 sekä paikallistaa mahdolliset vuotokohdat.Mittauksen suorittamisen vaatimat tiivistykset kuten ilmanvaihtokanavien, tulisijojen ja hormien sulkeminen tiiviisti teippaamalla sekä tiivistysten purku...
Show more

Others CPV Codes
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Project adress

Region (NUTS code): FI1B1 Helsinki-Uusimaa

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2022/S 087-236479

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58208
Postitoimipaikka: HELSINGIN KAUPUNKI
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Puhelin: +358 93101691
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=390030&tpk=b255b832-49bb-43a2-a8e9-89f11bf45862
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=390030&tpk=b255b832-49bb-43a2-a8e9-89f11bf45862
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rakennusten lämpökuvaukset ja ilmatiiveyden mittaukset puitejärjestely 2022-2024 (optio 2024-2026)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on rakennusten lämpökuvaus ja ilmatiiveyden mittaus. Kuvattavia ja mitattavia kohteita ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) rakennuttamat tilat, kuten asuinrakennukset, palvelutalot ja niiden yhteydessä sijaitsevat pienet liike-, toimisto-, päiväkoti- ja pysäköintitilat uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.

Yksittäistä toimeksiantoa suorittaessa sovitaan tehtävän sisältö, laajuus, toimintatavat, raportointi ja kattohinta.

Tilauksen yhteydessä sovitaan toimituksen määräaika. Tilauksen yhteydessä toimitetaan kohteen työmaa-aikataulu. Toimittajan tulee sovittaa mittaukset työmaan aikatauluihin yhdessä päätoteuttajan kanssa. Mittausraportit on toimitettava tilaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua kuvauksesta. Suomenkieliset raportit toimitetaan sähköisessä muodossa (.pdf).

Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus).

Toimeksiannot koskevat erikseen sovittavien kohteiden osa-alueita tai osaa niistä. Toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen:

1. Rakennusten lämpökuvaukset

2. Rakennusten ilmatiiveyden mittaukset

Tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1.

Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen (määrää ei ole rajoitettu).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusten lämpökuvaukset

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

HANKINNAN KOHDE

Lämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää ulkovaipan lämpötekninen toimivuus ja rakenteellinen tiiveys sekä paikallistaa mahdolliset ilmavuodot ja kylmäsillat.

Kuvattavat tilat ovat yleensä tyhjiä mittausta suoritettaessa. Takuuaikana ja peruskorjattavissa kohteissa nykytilanteen selvittämiseksi tehtävissä kuvauksissa asunnot ovat asuttuja.

Mittausolosuhteiden tulee olla RT 14-11239 kohdan 7 Olosuhteet mukaiset.

Toimittaja saa käyttöönsä rakennuksen suunnitelmat.

Kaikki mittaukset suoritetaan normaalina työaikana.

Osa-alueelle 1 valitaan kolme (3) toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 1 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Tehtävien tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.

PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSET

Toimeksiannot jaetaan sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken prosenttijakauman mukaisesti. Prosenttijakauma mukailee tarjoajien tarjousten paremmuusjärjestystä tässä puitejärjestelyn perustamista koskevassa tarjouskilpailussa. Tarjoajakohtainen prosenttiosuus määräytyy tarjoajan saamien vertailupisteiden mukaisesti seuraavan kaavan mukaisesti:

Tarjoajan saamat vertailupisteet / kaikkien puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien vertailupisteiden summa.

Esimerkki prosenttijakaumasta (3 valittua toimittajaa):

Tarjoaja 1: 100 vertailupistettä

Tarjoaja 2: 85 vertailupistettä

Tarjoaja 3: 70 vertailupistettä

Vertailupisteet yht.: 255

Tarjoaja 1: 39,22 % (100/255)

Tarjoaja 2: 33,33 % (85/255)

Tarjoaja 3: 27,45 % (70/255)

Prosenttijakaumaa on käytännössä mahdotonta saada toteutumaan täysin tarkasti sopimuskauden aikana. Prosenttijakauman toteumassa voi siten olla vaihtelua +- 5% -yksikköä / toimittaja. Lähtökohtana kuitenkin on, että kaikilta puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta tilataan toimeksiantoja. Hankintayksikkö pyrkii jakamaan toimeksiannot mahdollisimman tarkasti edellä kuvatun prosenttijakauman mukaisesti.

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 480 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 31/08/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusten ilmatiiveyden mittaukset

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

HANKINNAN KOHDE

Ilmatiiveyden mittauksen tarkoituksena on määrittää rakennuksen ilmanvuotoluku q50 sekä paikallistaa mahdolliset vuotokohdat.

Mittauksen suorittamisen vaatimat tiivistykset kuten ilmanvaihtokanavien, tulisijojen ja hormien sulkeminen tiiviisti teippaamalla sekä tiivistysten purku mittausten jälkeen kuuluvat urakkaan.

Toimittaja saa käyttöönsä rakennuksen suunnitelmat. Mittauksen suorittamisen vaatimien pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen kuuluu toimittajalle.

Kaikki mittaukset suoritetaan normaalina työaikana.

Osa-alueelle 2 valitaan kolme (3) toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 2 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Tehtävien tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.

PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSET

Toimeksiannot jaetaan sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken prosenttijakauman mukaisesti. Prosenttijakauma mukailee tarjoajien tarjousten paremmuusjärjestystä tässä puitejärjestelyn perustamista koskevassa tarjouskilpailussa. Tarjoajakohtainen prosenttiosuus määräytyy tarjoajan saamien vertailupisteiden mukaisesti seuraavan kaavan mukaisesti:

Tarjoajan saamat vertailupisteet / kaikkien puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien vertailupisteiden summa.

Esimerkki prosenttijakaumasta (3 valittua toimittajaa):

Tarjoaja 1: 100 vertailupistettä

Tarjoaja 2: 85 vertailupistettä

Tarjoaja 3: 70 vertailupistettä

Vertailupisteet yht.: 255

Tarjoaja 1: 39,22 % (100/255)

Tarjoaja 2: 33,33 % (85/255)

Tarjoaja 3: 27,45 % (70/255)

Prosenttijakaumaa on käytännössä mahdotonta saada toteutumaan täysin tarkasti sopimuskauden aikana. Prosenttijakauman toteumassa voi siten olla vaihtelua +- 5% -yksikköä / toimittaja. Lähtökohtana kuitenkin on, että kaikilta puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta tilataan toimeksiantoja. Hankintayksikkö pyrkii jakamaan toimeksiannot mahdollisimman tarkasti edellä kuvatun prosenttijakauman mukaisesti.

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 020 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 31/08/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/06/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/06/2022
Paikallinen aika: 13:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/04/2022