Ramavtal små entreprenader (II) Published by Tenders Electronic Daily

Ramavtal små entreprenader (II)

Application deadline

15.05.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Swedish

Contracting authority / owner

LINKÖPINGS KOMMUN
Drottninggatan 45
581 81 Linköping
Sweden
Tel.: +46 13262025
E-Mail: elin.lindberg@linkoping.se
Website: https://www.linkoping.se

assignment

Ramavtalet avser anläggningsentreprenader för exploateringsverksamheten, anläggningsentreprenader på befintlig allmän platsmark (såsom gata, gång. och cykelväg, park och torg), åtgärda trasiga kantstenar/hårdgjorda ytor i påkörda refuger, tillgänglighetsåtgärder i naturmark såsom grusade stråk, leder och stigar samt naturvårdsentreprenader som omfattar entreprenadmaskinsker. För mer utförlig beskrivning över ramavtalets omfattning hänvisas till AFC.1/AFD.1.
Ramavtalet avser anläggningsentreprenader för exploateringsverksamheten, anläggningsentreprenader på befintlig allmän platsmark (såsom gata, gång. och cykelväg, park och torg), åtgärda trasiga kantstenar/hårdgjorda ytor i påkörda refuger, tillgänglighetsåtgärder i naturmark såsom grusade...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ramavtalet avser anläggningsentreprenader för exploateringsverksamheten, anläggningsentreprenader på befintlig allmän platsmark (såsom gata, gång. och cykelväg, park och torg), åtgärda trasiga kantstenar/hårdgjorda ytor i påkörda refuger, tillgänglighetsåtgärder i naturmark såsom grusade stråk, leder och stigar samt naturvårdsentreprenader som omfattar entreprenadmaskinsker. För mer utförlig beskrivning över ramavtalets omfattning hänvisas till AFC.1/AFD.1. Takvolym för raamvtalet är 125 000 000 kr.
Ramavtalet avser anläggningsentreprenader för exploateringsverksamheten, anläggningsentreprenader på befintlig allmän platsmark (såsom gata, gång. och cykelväg, park och torg), åtgärda trasiga kantstenar/hårdgjorda ytor i påkörda refuger, tillgänglighetsåtgärder i naturmark såsom grusade...
Show more

Others CPV Codes
  • Construction work
    45000000-7
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE, SE1 ÖSTRA SVERIGE, SE12 Östra Mellansverige, SE123 Östergötlands län

Sverige-Linköping: Anläggningsarbete

2022/S 075-197549

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LINKÖPINGS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0449
Postadress: Drottninggatan 45
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 581 81
Land: Sverige
E-post: elin.lindberg@linkoping.se
Telefon: +46 13262025
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.linkoping.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/linkoping_samhb/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72611
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/linkoping_samhb/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72611
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal små entreprenader (II)

Referensnummer: UH-2022-51
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet avser anläggningsentreprenader för exploateringsverksamheten, anläggningsentreprenader på befintlig allmän platsmark (såsom gata, gång. och cykelväg, park och torg), åtgärda trasiga kantstenar/hårdgjorda ytor i påkörda refuger, tillgänglighetsåtgärder i naturmark såsom grusade stråk, leder och stigar samt naturvårdsentreprenader som omfattar entreprenadmaskinsker. För mer utförlig beskrivning över ramavtalets omfattning hänvisas till AFC.1/AFD.1.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet avser anläggningsentreprenader för exploateringsverksamheten, anläggningsentreprenader på befintlig allmän platsmark (såsom gata, gång. och cykelväg, park och torg), åtgärda trasiga kantstenar/hårdgjorda ytor i påkörda refuger, tillgänglighetsåtgärder i naturmark såsom grusade stråk, leder och stigar samt naturvårdsentreprenader som omfattar entreprenadmaskinsker. För mer utförlig beskrivning över ramavtalets omfattning hänvisas till AFC.1/AFD.1.

 

Takvolym för raamvtalet är 125 000 000 kr.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 11/09/2022
Slut: 31/08/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2024-08-31

Förlängningsoption till: 2025-08-31

Förlängningsoption till: 2026-08-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/05/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 11/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/04/2022