Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 ) Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025 ), Published by Tenders Electronic Daily

Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 ) Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025 ),

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/11985395/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Planting and maintenance services of green areas
    77310000-6
Language

Romanian

Contracting authority / owner

MUNICIPIUL ORADEA
Strada: Unirii, nr. 1
410100 Oradea
Romania
Tel.: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
E-Mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Website: www.oradea.ro

assignment

Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 ) Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025)Obiectivele specifice ale activitatii sunt urmatoarele:Pentru Lot 1 si Lot 2- protectia si conservarea spatiilor verzi si a biodiversitatii acestora;- regenerarea si ameliorarea compozitiei spatiilor verzi si a calitatii acestora;- identificarea zonelor deficitare si realizarea unor servicii specifice care sa permita regenerarea suprafetelor acoperite de vegetatie;- echilibrul cost-beneficiu care sa tina cont de beneficiile pe termen mediu si lung ce vizeaza sanatatea populatiei, dezvoltarea corecta a vegetatiei urbane si impactul social si urban.Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.
Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 ) Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord...
Show more

România-Oradea: Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

2022/S 091-251382

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 089-242451)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL ORADEA
Număr naţional de înregistrare: 4230487
Adresă: Strada: Unirii, nr. 1
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410100
Țară: România
Persoană de contact: Julieta Nicoara
E-mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telefon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 ) Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025 ),

Număr de referinţă: 4230487/2022/24
II.1.2)Cod CPV principal
77310000 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza :

Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 )

Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025)

Obiectivele specifice ale activitatii sunt urmatoarele:

Pentru Lot 1 si Lot 2

- protectia si conservarea spatiilor verzi si a biodiversitatii acestora;

- regenerarea si ameliorarea compozitiei spatiilor verzi si a calitatii acestora;

- identificarea zonelor deficitare si realizarea unor servicii specifice care sa permita regenerarea suprafetelor acoperite de vegetatie;

- echilibrul cost-beneficiu care sa tina cont de beneficiile pe termen mediu si lung ce vizeaza sanatatea populatiei, dezvoltarea corecta a vegetatiei urbane si impactul social si urban.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 089-242451

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.5
Lot nr.: 1
Locul textului ce urmează să fie modificat: II 2 5) Criterii de atribuire
În loc de:

Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 90

A se citi:

Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 10

Numărul secţiunii: II.2.5
Lot nr.: 1
Locul textului ce urmează să fie modificat: II 2 5) Criterii de atribuire
În loc de:

Prețul – Pondere: 10

A se citi:

Prețul – Pondere: 90

Numărul secţiunii: II.2.5
Lot nr.: 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: II 2 5) Criterii de atribuire
În loc de:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 90

A se citi:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 10

Numărul secţiunii: II.2.5
Lot nr.: 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: II 2 5) Criterii de atribuire
În loc de:

Prețul – Pondere: 10

A se citi:

Prețul – Pondere: 90

VII.2)Alte informații suplimentare: