Udbud af kontrakt om arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale Published by Tenders Electronic Daily

Udbud af kontrakt om arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale

Application deadline

08.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Washing and dry-cleaning services
    98310000-9
Language

Danish

Contracting authority / owner

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Denmark
E-Mail: sigki@odense.dk
Website: https://www.odense.dk/

assignment

Udbuddet vedrører kontrakt om arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale i Odense Kommune. Odense Kommune lejer arbejdsbeklædningen af Leverandøren, som også sørger for vask samt transport mellem vaskeri og kommunens lokationer.

Description of procurement /scope of services

Odense Kommune ønsker et sortiment bestående af overdele og underdele til alle samt 3-i-1-jakke og regntøj til udekørende personale. Beklædningssortimentet skal opfylde behov for både fastansat og vikaransat sundhedsfagligt personale, der arbejder på plejecentre og i tilsvarende botilbud, i træningscentre og i hjemmepleje. Medarbejderne cykler eller kører i bil til de hjemmeboende borgere. Kontrakten omfatter ca. 2.300 faste medarbejdere og ca. 450 vikarer. Medarbejderne er fordelt på 73 leveringssteder.
Odense Kommune ønsker et sortiment bestående af overdele og underdele til alle samt 3-i-1-jakke og regntøj til udekørende personale. Beklædningssortimentet skal opfylde behov for både fastansat og vikaransat sundhedsfagligt personale, der arbejder på plejecentre og i tilsvarende botilbud, i træningscentre...
Show more

Others CPV Codes
  • Laundry-collection services
    98311000-6
Project adress

Region (NUTS code): DK031 Fyn

Danmark-Odense: Vask og rensning

2022/S 093-255639

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: sigki@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8107c79-5944-420d-a7c3-b64748981eb3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8107c79-5944-420d-a7c3-b64748981eb3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8107c79-5944-420d-a7c3-b64748981eb3/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt om arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører kontrakt om arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale i Odense Kommune. Odense Kommune lejer arbejdsbeklædningen af Leverandøren, som også sørger for vask samt transport mellem vaskeri og kommunens lokationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune ønsker et sortiment bestående af overdele og underdele til alle samt 3-i-1-jakke og regntøj til udekørende personale. Beklædningssortimentet skal opfylde behov for både fastansat og vikaransat sundhedsfagligt personale, der arbejder på plejecentre og i tilsvarende botilbud, i træningscentre og i hjemmepleje. Medarbejderne cykler eller kører i bil til de hjemmeboende borgere. Kontrakten omfatter ca. 2.300 faste medarbejdere og ca. 450 vikarer. Medarbejderne er fordelt på 73 leveringssteder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som supplement til det faste sortiment af beklædningsdele ønsker Ordregiver som option tilbud på en trøje og shorts.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste regnskabsår udgøre minimum 10 mio. kr. inden for kontraktens område.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer, der ikke er ældre end 3 år fra tilbudsfristens dato. Ved sammenlignelige referencer forstås enhver form for vask og leje af arbejdsbeklædning på leverandørens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentningssteder. Det er et krav at tilbudsgiver selv har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. Udbudsbetingelserne, pkt. 8.5.

Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder. Referencerne skal have været i drift i minimum 6 måneder fra tilbudsfristens dato.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, da Odense Kommune ved én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger, hvorfor det vurderes økonomisk mest fordelagtigt med en samlet kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2022